Νόθευσαν οι Χριστιανοί την Αγία Γραφή;

Του Θεοδώρου Ρηγινιώτη, Ορθοδόξου θεολόγου

1) Παλαιά Διαθήκη

Νοθεύτηκε ποτέ η Αγία Γραφή των χριστιανών;
Ο ισχυρισμός αυτός είναι πολύ βολικός, γιατί επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο, που λέει ότι πιστεύει στον Ένα και Αληθινό Θεό, αλλά που η Βίβλος δεν υποστηρίζει τη διδασκαλία του, να ισχυριστεί ότι «κάποτε η Βίβλος υποστήριζε αυτή τη διδασκαλία, αλλά κατόπιν νοθεύτηκε». Και φυσικά, «νοθείες» χαρακτηρίζει ακριβώς αυτά που αποδεικνύουν ότι η δική του διδασκαλία περιέχει λάθη.
Στην Παλαιά Διαθήκη (Π.Δ.) το μόνο που μπορεί κάποιος να παραθέσει ως επιχείρημα είναι οι διαφορές ανάμεσα στις αρχαίες μεταφράσεις (Ο΄, Ακύλα, Συμμάχου και Θεοδοτίωνα) και στο νεώτερο Μασωριτικό, δηλ. το εβραϊκό κείμενο του κανόνα που συγκρότησαν περί το 10 αι. μ.Χ. οι Εβραίοι Μασωρίτες.
Οι διαφορές αυτές:
α) είναι γνωστές στους χριστιανούς εξ αρχής (ο Ωριγένης ήδη τον 3ο π.Χ. τις παραθέτει σε παράλληλες στήλες, βάζοντας και εβραϊκό, στα περίφημα «Εξαπλά» του),
β) δεν ανατρέπουν πουθενά τη χριστιανική θεολογία. Αντίθετα, ενίοτε μας παρέχουν επιπλέον επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα: 1. η χρήση του πληθυντικού «ελοχείμ» (Θεοί), αντί του ενικού «ελοάχ», σε τμήματα της Γένεσης (που ερμηνεύεται από εμάς ως αναφορά στην Τριαδικότητα του Θεού και όχι ως «πληθυντικός μεγαλοπρέπειας», όπως νομίζουν οι μουσουλμάνοι), 2. ο στίχος 1 του βιβλίου του προφήτη Οβδιού (Αβδιού), που λέει: «Όρασις Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ, Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου…» (ενώ οι Ο΄ γράφουν «ακοήν ήκουσα παρά Κυρίου»): δηλαδή ο Κύριος λέει «ακούσαμε αγγελία από τον Κύριο», φανερώνοντας την ύπαρξης Τριών Κυρίων (δύο που «άκουσαν» και ενός, που έδωσε την αγγελία).
Κομμάτια όπως το περίφημο «η παρθένος τέξεται υιόν» του αγίου προφήτη Ησαΐα, χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα κατά του χριστιανισμού με βάση το εβραϊκό κείμενο, όπου δήθεν ο προφήτης λέει «η κόρη» και όχι «η παρθένος». Αυτό όμως, και αν θεωρήσουμε ορθότερη την εβραϊκή εκδοχή από την ελληνική, δεν αλλάζει το πράγμα, διότι κόρη = ανύπαντρη κοπέλα, που αυτονόητα για την εποχή εκείνη ήταν και παρθένος. (Όμως η χρήση της προφητείας από τους συγγραφείς των ευαγγελίων φανερώνει ότι την εποχή τους οι ιουδαίοι δέχονταν την ελληνική εκδοχή – η παρθένος – άσχετα αν διάβαζαν τη Βίβλο ελληνικά ή εβραϊκά).
Εκτός αυτών, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄, δηλ. η Παλαιά Διαθήκη που χρησιμοποιούν εξ αρχής οι χριστιανοί) είναι η αρχαιότερη μορφή της Π.Δ. που έχουμε στα χέρια μας. Οι αρχαίοι μεταφραστές Ακύλας, Σύμμαχος και Θεοδοτίων, καθώς και οι Μασωρίτες, εκπόνησαν τα δικά τους έργα με συγκεκριμένο σκοπό: να προσφέρουν στους (μη χριστιανούς) ιουδαίους ΜΙΑ ΑΛΛΗ Π.Δ., ώστε να πάψουν να χρησιμοποιούν τους Ο΄ (τους οποίους χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε οι Ιουδαίοι) επειδή εμείς είχαμε υιοθετήσει την Π.Δ. αυτή ως δική μας ιερή Γραφή. Συνεπώς, οι άλλες εκδοχές της Π.Δ., πλην των Ο΄, επιβαρύνονται με σκοπιμότητα (ενώ η Ο΄ συγκροτήθηκε το 2ο αι. π.Χ.). Αυτό είναι ένα στοιχείο υπέρ των Ο΄, κατ’ εμέ σοβαρό.
Μήπως όμως συνολικά η Π.Δ. (και το αρχαίο εβραϊκό, απ’ όπου μετέφρασαν στα ελληνικά οι Ο΄) είχε ήδη νοθευτεί από εβραϊκούς ιερατικούς κύκλους, αιώνες νωρίτερα;
Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό στοιχείο εδώ, που θεωρώ ότι αποτελεί και το τέλος της συζήτησης. Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε εκτενέστατα την Π.Δ. κατά τη διδασκαλία Του και ποτέ δε μίλησε για νόθευσή της. Κατηγόρησε τους Εβραίους της εποχής Του για ολιγοπιστία, διάφορες ομάδες (όπως οι φαρισαίοι, οι γραμματείς και οι σαδδουκαίοι) για υποκρισία ή «άγνοια των γραφών» (π.χ. Ματθ. 22, 29), τους πέταξε ακόμη και ότι είναι παιδιά εκείνων που σκότωσαν τους προφήτες (εννοώντας ότι είναι ίδιοι σε αυτό με τους προγόνους τους), αλλά ΠΟΤΕ δεν κατηγόρησε κανένα για νόθευση της Βίβλου! Και ασφαλώς ήξερε καλύτερα από οποιονδήποτε νεώτερο ορθολογιστή δυτικό επιστήμονα, ή ακόμη και ορθόδοξο, όσες πανεπιστημιακές περγαμηνές κι αν έχει.
Χρησιμοποίησε μάλιστα τις προφητείες ερμηνεύοντάς τις με αναφορά στο πρόσωπό Του και όχι στο Μωάμεθ, όπως ισχυρίζεται το Κοράνι και οι μουσουλμάνοι απολογητές (όπως ο συγγραφέας του http://nabiallah.wordpress.com/%ce%bf-% … omment-166). Βλ. π.χ. χρήση προφητειών από το Χριστό στα Ιω. 13, 18, Λουκ. 4, 17-21, Λουκ. κεφ. 24, 25-27, όπου ο αναστάς Ιησούς «αρχίζοντας από το Μωυσή» εξήγησε στους δύο μαθητές Του όλες τις προφητείες για τον εαυτό Του.
Εκτός των άλλων, και οι όλοι οι άγιοι μαθητές του Χριστού, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και όλοι οι χριστιανοί άγιοι ομόφωνα αποδέχτηκαν την Π.Δ. ως ανόθευτη. Και εδώ κατ’ ανάγκην επιστρέφουμε στις «ιστορίες αγίων», που φανερώνουν ότι οι άγιοι είναι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, γι’ αυτό και η γνώμη τους είναι έγκυρη. (Απορία: μετά την παράδοση του Κορανίου από το Μωάμεθ, υπάρχει μουσουλμάνος άγιος που δήλωσε ότι έλαβε ιδιαίτερη αποκάλυψη από το Θεό για νόθευση της Βίβλου; – ακόμη και τότε βέβαια επανέρχεται το πρόβλημα της εξακρίβωσης της των πνευματικών βιωμάτων).
Αλλά και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι δεν έχουν σαφή άποψη περί της υποτιθέμενης «νόθευσης» της Βίβλου. Ο συγγραφέας του βιβλίου, για το οποίο έδωσα λινκ παραπάνω, ενώ συχνά καταγγέλλει τους Ιουδαίους για νόθευση των Γραφών, εντούτοις παραπέμπει σχεδόν στο σύνολο της Βίβλου για να υποστηρίξει το Ισλάμ, απορρίπτοντας μόνον ό,τι αναιρεί τους ισχυρισμούς τους.
Ο Άχμεντ Ελντίν, επίσης, στην προσπάθειά του να υποστηρίξει ότι ο Παράκλητος που προανάγγειλε ο Ιησούς δεν είναι το Άγ. Πνεύμα αλλά ο Μωάμεθ (δε στέκει, όχι μόνο φιλολογικά, αλλά και γιατί ξέρουν καλύτερα οι πρώτοι χριστιανοί, που ζούσαν εντός της χάριτος του Αγ. Πνεύματος, καθώς και οι άγιοι όλων των επόμενων γενεών), επικαλείται το Ιερεμία 23, 36 («διαστρέψατε τα λόγια του αληθινού Θεού»), ως επιχείρημα για νόθευση της Βίβλου. Εδώ όμως δεν έχουμε λόγο να πιστέψουμε ότι ο άγιος προφήτης μιλούσε για νόθευση των κειμένων, αλλά για διαστρέβλωση του νοήματος του θείου λόγου στην καρδιά των Ισραηλιτών. Ακριβώς δηλ. αυτό που λέει και ο Ησαΐας και επικαλείται ο Ιησούς στο Ματθ. 15, 7-9.
Το ίδιο και το άλλο χωρίο, Ιερεμίας 8,8 («το καλάμι των γραμματέων είναι αναληθές»), που επικαλείται ο Α. Ελντίν, δεδομένου ότι οι γραμματείς δεν είναι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης.
Άλλωστε, αν η Π.Δ. έχει νοθευτεί, πώς ξέρουμε ότι τα συγκεκριμένα χωρία δεν αποτελούν νόθευση;

2) Καινή Διαθήκη

Εδώ είμαστε απόλυτα σίγουροι, και φιλολογικά ακόμη, ότι δεν έχει γίνει ποτέ καμία νόθευση. Το ότι από κάποιους αντιγραφείς έγιναν λάθη σε λέξεις ή φράσεις σε μερικά χειρόγραφα, δεν αλλάζει σε κανένα σημείο τη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Μια μελέτη κριτικής έκδοσης της Κ.Δ. (π.χ. του Nestle ή όποιας άλλης), όπου παρατίθενται όλες οι εκδοχές των αρχαίων αντιγράφων (ή τουλάχιστον οι σημαντικότερες από φιλολογική άποψη), θα σας πείσει.

Τεμάχια της Κ.Δ. έχουμε ήδη πολλά από το 2ο αι. μ.Χ., που αποδεικνύουν ότι η Κ.Δ. που έχουμε σήμερα είναι αυτή που διάβαζαν οι χριστιανοί από την αρχή. Απλώς, δεν είχαν συγκεντρωθεί εξ αρχής σε σώμα (corpus) όλα τα διασωθέντα βιβλία των μαθητών του Χριστού, που αποτέλεσαν κατόπιν την Κ.Δ. Πρώτη συγκέντρωση βιβλίων μαρτυρείται το 170 μ.Χ. από τον άγιο Ειρηναίο Λυών, ως απάντηση της Εκκλησίας στον «κουτσουρεμένο» κανόνα Κ.Δ. του αιρετικού Μαρκίωνα, που είχε όντως αλλοιώσει το κατά Λουκάν (το μόνο ευαγγέλιο που είχε συμπεριλάβει), για να στηρίξει την άποψη ότι ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος, αλλά μόνο Θεός, που κατέβηκε στη Γη ενήλικας.

Ιδού τεμάχια αρχαίων παπύρων – 2ου αι. μ.Χ.– με αποσπάσματα της Κ.Δ., ενίοτε εκτενή (π.χ. σχεδόν όλο το κατά Ιωάννην): http://www.oodegr.com/neopaganismos/syx … avela1.htm. Στο ίδιο γίνεται και αναφορά χριστιανών συγγραφέων του 2ου αι., που παραθέτουν αποσπάσματα της Κ.Δ., ίδια με αυτά που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν που έχουμε σήμερα. Τέτοια αναφορά (λεπτομερέστερη) βλ. και στο http://www.oodegr.com/oode/grafi/apokry … gelia1.htm. εκεί γίνεται και εκτενής αναφορά στα «απόκρυφα ευαγγέλια», τα οποία (είτε ορθόδοξα είτε αιρετικά) μεγιστοποιούσαν το υπερφυσικό στοιχείο, υπερτόνιζαν τη θεότητα του Ιησού, υποτιμούσαν (τα αιρετικά) την ανθρώπινη φύση του και φυσικά δεν ήταν κείμενα μαθητών του Ιησού, γι’ αυτό και δεν υπήρξε κανένα θέμα «επιλογής» ή «αποκλεισμού» τους από την Κ.Δ., στην οποία περιελήφθησαν μόνο γνήσια αποστολικά κείμενα (για τις αντίθετες απόψεις αιρετικών και μαθητών τους, τις οποίες πιθανόν να έχετε συναντήσει, βλ. το άρθρο όπου μόλις παρέπεμψα).

Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να έγραψαν ψέματα οι συγγραφείς της Κ.Δ. ούτε ως προς όσα είπε ο Ιησούς, ούτε για τα θαύματά Του ούτε για τις ουράνιες μαρτυρίες γι’ Αυτόν. Ο άγιος άγγελος Γαβριήλ π.χ. είπε στην Παναγία: «ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του πατέρα του, του Δαβίδ, και θα βασιλεύσει στον οίκο του Ιακώβ εις τους αιώνες και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος» (βλ. Λουκ. 1, 26-38). Το ίδιο είπε και ο άγγελος στον άγιο Ιωσήφ το Μνήστορα, τον αρραβωνιαστικό (και ποτέ σύζυγο) της Παναγίας (στην αρχή του κατά Ματθαίον, μετά το γενεαλογικό πίνακα).

Αυτό ευθέως αναφέρεται στην προφητεία του Α΄ Παραλειπομένων 22, 10 (προφητεία του Δαβίδ, που μιλάει για το Μεσσία, γιατί ο Θεός λέει γι’ αυτόν ότι η βασιλεία του θα διαρκέσει «έως αιώνος», δηλ. αιώνια) και Β΄ Βασιλειών 7, 12-16 («…και η βασιλεία αυτού έως αιώνος ενώπιόν μου και ο θρόνος αυτού έσται ανωρθωμένος εις τον αιώνα», λόγος του Θεού διά του προφήτη Νάθαν προς το Δαβίδ). Ο αναμενόμενος βασιλιάς της προφητείας του Ιακώβ, Γένεσις 49, 8-10, είναι ο ίδιος με τον αναμενόμενο βασιλιά των προφητειών και με την αναγγελία του αγγέλου στην Κ.Δ., δηλ. ο Ιησούς.

Δεν ψεύδονταν οι άγιοι απόστολοι και μαθητές του Χριστού. Ένας ψεύτης αποσκοπεί σε επίγειο όφελος, ενώ εκείνοι δεν κέρδισαν παρά μόνο πόνο και έδωσαν τη ζωή τους υποστηρίζοντας τη διδασκαλία τους. Επίσης έδωσαν τη ζωή τους χιλιάδες πρώτοι χριστιανοί, γεμάτοι (όπως και οι απόστολοι) από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθοδηγούμενοι διαρκώς από το Άγ. Πνεύμα και πολλοί από αυτούς θαυματουργοί.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: