Η πραγματική ερμηνεία του «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία» (Κορ. 2:256)

Δείτε εδώ πώς ερμηνεύεται από το αυθεντικό σουννιτικό Ισλάμ ο κορανικός στίχος  «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …»[2:256], με αναφορά σε όλες τις γνωστές εκδοχές για το λόγο που «κατέβηκε» από τον Αλλάχ ο στίχος αυτός. Η ερμηνεία προέρχεται από το Asbab Al-Nuzul του Al-Wahidi

http://www.altafsir.com/asbabalnuzol.asp?soraname=2&ayah=256&search=yes&img=e&languageid=2

[(Ο Αλή αλ-Αχμάντ ιμπν Ουαχίντι, (Δ. 468/1075), ήταν από τους πρώτους λογίους του κλάδου των κορανικών επιστημών που είναι γνωστός ως Al Asbāb-Nuzūl (δηλαδή το γενικό πλαίσιο και οι περιστάσεις της Αποκάλυψης του Κορανίου). Ο Al-Wāhidī και οι μετέπειτα μελετητές στόχευαν στη συλλογή και τη συστηματοποίηση πληροφοριών που αφορούν όλους τους γνωστούς λόγους και πλαίσια για την Αποκάλυψη συγκεκριμένων στίχων του Κορανίου.]

Τα διάφορα > μεταξύ των ονομάτων δηλώνουν την αλυσίδα μετάδοσης της ιστορίας, δηλ. από ποιον την έμαθε ο τελικός αφηγητής που μίλησε με τον Ουαχίντι, μέσω ποιων προσώπων πέρασε σε αυτόν που την είπε στον τελικό αφηγητή, και ποιος ήταν ο πρώτος που την αφηγήθηκε.

Οι «Ανσάρι» (βοηθοί) ήταν οι κάτοικοι της Μεδίνα που βοήθησαν τον Μουχάμμαντ και τους μουσουλμάνους μετά την Εγίρα, όταν εγκαταστάθηκαν στην πόλη τους. Ανήκαν κυρίως σε δυο φυλές, τη Banu Khazraj και τη Banu Aws.

——————————————————————-

(Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) [2:256]. Ο Muhammad ibn Ahmad ibn Ja’far al-Muzakki μας ενημέρωσε> Zahir ibn Ahmad > al-Husayn ibn Muhammad ibn Mus’ab> Yahya ibn Hakim> Adiyy Ibn Abi ‘> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas ο οποίος είπε:«

Οι γυναίκες των Ανσάρι τα αγόρια των οποίων πάντα πέθαιναν σε νηπιακή ηλικία συνήθιζαν να ορκίζονται ότι θα ανέτρεφαν τα αγόρια τους σαν Εβραίους, αν ήταν να ζήσουν. Όταν οι Banu’l- Nadir εκδιώχθηκαν, είχαν μεταξύ τους τα παιδιά των Ανσάρι. Οι Ανσάρι είπαν: «Δεν θα αφήσουμε στα παιδιά μας!» Πάνω σ’ αυτό ο Αλλάχ, Ας είναι δοξασμένος, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία. Η σωστή κατεύθυνση είναι πλέον διακριτή από τη λάθος …) «.

Ο Muhammad ibn Musa ibn al-Fadl μας ενημέρωσε> Muhammad ibn Ya’qub> Ibrahim ibn Marzuq> Wahb ibn Jarir> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas ο οποίος είπε σχετικά με τη ρήση του Αλλάχ, ας είναι δοξασμένος, (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …): «Η γυναίκα των Ανσάρι που τα αγόρια της ποτέ δεν επιβίωναν, συνήθιζε να ορκίζεται ότι αν ένα δικό της αγόρι επιζούσε, θα το μεγάλωνε ως Εβραίο. Όταν οι Banu’l- Nadir εκδιώχθηκαν από τη Μεδίνα, είχαν μεταξύ τους τα παιδιά των Ανσάρι. Οι Ανσάρι είπα: «Ο αγγελιοφόρε του Αλλάχ! Τα παιδιά μας! » Ο Αλλάχ, ας είναι δοξασμένος, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) «.

Ο Sa’id ibn Jubayr είπε: «Αυτοί που ήθελαν να φύγουν με τους Εβραίους έφυγαν, και εκείνοι που επιθυμούσαν να ασπαστούν το Ισλάμ ασπάστηκαν το Ισλάμ».

Ο Mujahid είπε: «Αυτός ο στίχος αποκαλύφθηκε για έναν άνδρα από τους Ανσάρι ο οποίος είχε ένα μαύρο παιδί που ονομαζόταν Subayh, τον οποίο συνήθιζε να εξαναγκάζει να γίνει μουσουλμάνος».

Ο Al-Suddi είπε: «Αυτός ο στίχος αποκαλύφθηκε για έναν άνθρωπο από τους Ανσάρι που ονομαζόταν Abu’l-Husayn. Αυτός ο άνθρωπος είχε δύο γιους. Συνέβη ορισμένοι έμποροι από τη Συρία να έρθουν στη Μεδίνα να πουλήσουν λάδι. Όταν οι έμποροι επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη Μεδίνα, οι δύο γιοι του Abu’l-Husayn τους κάλεσαν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό. Αυτοί οι έμποροι ασπάσθηκαν τον χριστιανισμό και στη συνέχεια έφυγαν απ’ τη Μεδίνα. Ο Abu’l-Husayn ενημέρωσε τον αγγελιοφόρο του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, για το τι είχε συμβεί. Του ζήτησε να καλέσει τους δύο γιους του. Αλλά τότε ο Αλλάχ, ας είναι υπερυψωμένος, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …). Ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δίνει ειρήνη, δήλωσε: «Ας διώξει ο Αλλάχ και τους δύο. Είναι οι πρώτοι που δυσπιστούν». Αυτό ήταν πριν ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, διαταχθεί να πολεμήσει τους λαούς του Βιβλίου. Τότε η ρήση του Αλλάχ (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) καταργήθηκε και ο προφήτης διατάχθηκε να πολεμήσει τους λαούς του Βιβλίου στη Σούρα ‘μετάνοια’.»

Ο Masruq είπε: «Ένας άνθρωπος από τους Ανσάρι, μεταξύ των Banu Salim Banu ‘Awf, είχε δύο γιους που είχαν μεταστραφεί στον Χριστιανισμό πριν από την έλευση του Προφήτη, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη. [Μετά τη μετανάστευση του Προφήτη, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη,στη Μεδίνα] αυτοί οι δύο γιοι ήρθαν στη Μεδίνα μαζί μια ομάδα χριστιανών για να κάνουν εμπόριο τροφίμων. Ο πατέρας τους πήγε σε αυτούς και αρνήθηκε να τους αφήσει, λέγοντας: «Με τον Αλλάχ! Δεν θα σας αφήσω μέχρι να γίνετε μουσουλμάνοι». Αυτοί αρνήθηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι και όλοι πήγαν στον αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, για την επίλυση της διαφοράς τους. Ο πατέρας είπε: «Ο αγγελιοφόρε του Αλλάχ! Πώς μπορώ να αφήσω ένα κομμάτι από μένα να μπει στη φωτιά της κόλασης, ενώ εγώ απλώς κάθομαι και κοιτάζω; Τότε ο Αλλάχ, που είναι ένδοξος και επιβλητικός, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) και μετά από αυτό τους άφησε να φύγουν».

Ο Abu Ishaq ibn Ibrahim al-Muqri‘, μας ενημέρωσε> Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abdus> Abu’l-Hasan ‘Ali ibn Ahmad ibn Mahfuz> ‘Abd Allah ibn Hashim> ‘Abd al-Rahman ibn Mahdi> Sufyan> Khusayf>  Mujahid ο οποίος είπε: «Υπήρξαν μερικοί άνθρωποι που τους είχαν θηλάσει οι Εβραίοι, οι Banu Qurayzah και οι Banu’l-Nadir. Όταν ο Προφήτης, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, διέταξε οι Banu’l-Nadir να οδηγηθούν έξω από τη Μδίνα, οι γιοι των Aws που τους είχαν θηλάσει Εβραίες είπε: «Θα φύγουμε μαζί τους και θα ακολουθήσουμε τη θρησκεία τους». Οι οικογένειές τους τους σταμάτησαν και ήθελαν να τους εξαναγκάσουν να ασπαστούν το Ισλάμ. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ο στίχος (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) «.

Με δυο λόγια: Την εποχή που ο Μουχάμμαντ δεν ήταν αρκετά δυνατός και δεν μπορούσε να φέρει βόλτα αυτούς που αμφισβητούσαν την αλήθεια της «αποκάλυψής» του, προτιμούσε να τους ξεφορτώνεται για να μην έχει εσωτερικά προβλήματα στην κοινότητά του. Τι να κάνει στην κοινότητά του Άραβες που ήταν αναθρεμμένοι σαν Εβραίοι και θα τον έβλεπαν με μισό μάτι ως τον άνθρωπο που εξόρισε τις θετές τους οικογένειες από τον τόπο τους; Τι να κάνει ανθρώπους, που ήταν τόσο ένθερμοι Χριστιανοί ώστε έφερναν στην πίστη τους κι άλλους; Μόνο μπελάδες και εσωτερικές έριδες μπορούσαν να φέρουν αυτοί.

Αργότερα που η ισορροπία δυνάμεων άλλαξε, άλλαξε και το τροπάρι και κατέβηκε «νέα εντολή» από τον …Αλλάχ, το alter ego του Μουχάμμαντ. Και τότε άρχισαν οι εξισλαμισμοί με το ζόρι, η εξόντωση των «απίστων» και η είσπραξη φόρων από αυτούς.

Κι όμως, οι μουσουλμάνοι μέχρι σήμερα πιστεύουν αφελώς ότι ένα βιβλίο με εδάφια που το ένα ακυρώνει το άλλο μπορεί να είναι ο «αναλλοίωτος λόγος του Θεού». Και οι μουσουλμάνοι που δεν γνωρίζουν καλά την πίστη τους (μεταξύ αυτών και οι περισσότεροι Δυτικοί προσήλυτοι) φαντάζονται αφελώς ότι βρίσκονται σε μια ειρηνική θρησκεία, που δεν καταπιέζει τον άνθρωπο να την αποδεχτεί! Κάτι σαν το «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν» που είπε ο Ιησούς Χριστός!

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ASBAB AL-NUZUL ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (εδώ το Ανσάρι αποδίδεται ως «helper», βοηθός):

(There is no compulsion in religion…) [2:256]. Muhammad ibn Ahmad ibn Ja’far al-Muzakki informed us> Zahir ibn Ahmad> al-Husayn ibn Muhammad ibn Mus’ab> Yahya ibn Hakim> Ibn Abi ‘Adiyy> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas who said: “The women of the Helpers whose boys always died in infancy used to vow to bring up their boys as Jews if they were to live. When the Banu’l-Nadir were driven out, they had among them children of the Helpers. The Helpers said: ‘We will not leave our children!’ Upon which Allah, exalted is He, revealed (There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error …)”.

Muhammad ibn Musa ibn al-Fadl informed us> Muhammad ibn Ya’qub> Ibrahim ibn Marzuq> Wahb ibn Jarir> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas who said regarding the saying of Allah, exalted is He, (There is no compulsion in religion…): “The woman of the Helpers whose boys never survived used to vow that if a boy of hers survived, she would raise him as a Jew. When the Banu’l-Nadir were driven out of Medina they had among them children of the Helpers. The Helpers said: ‘O Messenger of Allah! Our Children!’ Allah, exalted is He, therefore revealed (There is no compulsion in religion…)”.

Sa’id ibn Jubayr said: “Those who wished to leave with the Jews did leave, and those who wished to embrace Islam embraced Islam”.

Said Mujahid: “This verse was revealed about a man of the Helpers who had a black boy called Subayh whom he used to coerce to become Muslim”.

Al-Suddi said: “This verse was revealed about a man from the Helpers called Abu’l-Husayn. This man had two sons. It happened that some traders from Syria came to Medina to sell oil. When the traders were about to leave Medina, the two sons of Abu’l-Husayn called them to embrace Christianity. These traders converted to Christianity and then left Medina. Abu’l-Husayn informed the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, of what had happened. He asked him to summon his two sons. But then Allah, exalted is He, revealed (There is no compulsion in religion…). The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, said: ‘May Allah banish both of them. They are the first to disbelieve’. This was before the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, was commanded to fight the people of the Book. But then Allah’s saying (There is no compulsion in religion…) was abrogated and the Prophet was commanded to fight the people of the Book in Surah Repentance”.

Masruq said: “A man from the Helpers, from amongst the Banu Salim Banu ‘Awf, had two sons who had converted to Christianity before the advent of the Prophet, Allah bless him and give him peace. [After the migration of the Prophet, Allah bless him and give him peace, to Medina,] these two sons came to Medina along a group of Christians to trade in food. Their father went to them and refused to leave them, saying: ‘By Allah! I will not leave you until you become Muslim’. They refused to become Muslim and they all went to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, to settle their dispute. The father said: ‘O Messenger of Allah! How can I leave a part of me enter hell fire while I just sit and look?’ Allah, glorious and majestic is He, then revealed (There is no compulsion in religion…) after which he let them go”.

Abu Ishaq ibn Ibrahim al-Muqri’ informed us> Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abdus> Abu’l-Hasan ‘Ali ibn Ahmad ibn Mahfuz> ‘Abd Allah ibn Hashim> ‘Abd al-Rahman ibn Mahdi> Sufyan> Khusayf> Mujahid who said: “There were some people who were nurse-wetted among the Jews, the Banu Qurayzah and Banu’l-Nadir. When the Prophet, Allah bless him and give him peace, commanded that the Banu’l-Nadir be driven out of Medina, those sons of the Aws who were nurse-wetted by the Jews said: ‘We will leave with them and follow their religion’. Their families stopped them and wanted them to coerce them to embrace Islam. Then the verse (There is no compulsion in religion…) was revealed”.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ASBAB AL-NUZUL ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ:

أسباب نزول الآية رقم (256 ) من سورة ( البقرة )
{ لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} [256].
أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدَّثنا يحيى بن حكيم، حدَّثنا ابن أبي عدي عن شُعْبَة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال:
كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مِقْلاَةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه فلما أُجْلِيَت النَّضِير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ}. الآية.
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، حدَّثنا محمد بن يعقوب، حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} قال:
كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لَتُهَوِّدَنَّهُ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضِير إِذَا فيهم أناس من [أبناء] الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا، فأنزل الله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ}.
قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام.
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له: صُبيَح، وكان يكرهه على الإِسلام.
وقال السُّدي: نزلت في رجل من الأنصار يكنى أَبا الحُصَين، وكان له ابنان، فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية، فتنصرا وخرجا إلى الشام، فأخبر أبو الحصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اطلبهما، فأنزل الله عز وجل: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعدهما الله، هما أول من كفر. قال: وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتال أهل الكتاب، ثم نسخ قوله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة.
وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان، فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فأتاهما أبوهما، فلزمهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما، فأبيا أن يسلما، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأ،زل الله عز وجل: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ} فخلى سبيلهما.
أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقري، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عَبْدُوس، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محفوظ، حدَّثنا عبد الله بن هاشم، حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد قال:
كان ناس مسترضعين في اليهود: قُرَيْظَةَ والنَّضِير، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بإجلاء بني النضير، قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم: لنذهبن معهم، ولنَدينَنَّ بدينهم، فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام، فنزلت: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} الآية.

14 Σχόλια

 1. Αγαπητοί αδελφοί,
  Εύχομαι η χάρη και η ευλογία του Τριαδικού Θεού να σας καθοδηγεί και ενδυναμώνει στο δρόμο της σωτηρίας και της δικής σας και των πρώην ομοθρήσκων σας.
  Παρακαλώ να πρεσβεύουν για σας και να προάγουν το έργο σας ο Άγιος νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ (που τον βασάνισαν και τελικά τον έσφαξαν για τη χριστιανική του πίστη φανατικοί Τσετσένοι μουσουλμάνοι στις 23 Μαΐου 1996, την ημέρα των γενεθλίων του: δείτε γι’ αυτόν εδώ: http://www.impantokratoros.gr/BDC5C441.el.aspx και εδώ: http://vardavas.blogspot.com/2009/11/blog-post_6680.html) και ο Άγιος νεομάρτυς π. Δανιήλ Σισόεφ, ο μεγάλος ιεραπόστολος φωτιστής των μουσουλμάνων της Ρωσίας, που δολοφονήθηκε στη Μόσχα στις 19 Νοεμβρίου 2009. Συγκλονιστικό βίντεο εδώ: http://vardavas.blogspot.com/2010/01/blog-post_8669.html.
  Ισλαμιστές ανέλαβαν την ευθύνη για τη δολοφονία του: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3851:2009-12-26-16-49-50&catid=34:2009-12-18-08-37-58&Itemid=123. Είχε ήδη δεχτεί ήδη πλήθος απειλών από αυτούς, επειδή οδήγησε στην αλήθεια του Χριστού αρκετές δεκάδες, και ήξερε ότι θα πεθάνει. Επέμεινε στο ιεραποστολικό του έργο, όχι από ματαιοδοξία ή από επιθυμία να αυτοκτονήσει
  Θα ήθελα επίσης να παραθέσω την ιστορία ενός νέου Αγίου «παιδομάρτυρα», που μαρτύρησε γύρω στο 1950, ή λίγο πριν, στην Αφρική, από το μουσουλμάνο πατέρα του. Η ιστορία βρίσκεται στο http://www.omf.gr/8CA3887F.el.aspx και είναι πολύ συγκινητικό ότι κάθε λαός και φυλή έχει τους δικούς της ορθόδοξους Αγίους.

  ΕΝΑΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ
  Το μαρτυρολόγιο αυτό μας το διηγήθηκε το 1958 ο Αφρικανός -διάκονος τότε- Νικόλαος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουγκάντας. Στην Ουγκάντα, πρώτη φορά εκήρυξε το Ευαγγέλιο ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σαρίκας. Μεταξύ εκείνων που άκουσαν το κήρυγμα ήταν κι ένα νεαρό αφρικανόπουλο.
  Το βράδυ, όταν κάθισαν να φάνε ο μικρός έκανε το σταυρό του.
  -Τι, άλλαξες την πίστη σου; του λέει ο πατέρας του, φανατικός μουσουλμάνος. Εμπρός, σήκω.
  Βγαίνει έξω από την καλύβα, φτιάχνει ένα μεγάλο σωρό από ξύλα, τον ανάβει, και λέει στο παιδί του.
  -Λέγε! Γυρίζεις στην πίστη μας;
  -Όχι, είμαι Χριστιανός, απαντάει ο μικρός.
  -Άλλη μια φορά. Γυρίζεις στην πίστη μας; λέει ο πατέρας.
  -Όχι, απαντάει ο πιστός στρατιώτης του Χριστού.
  -Τελευταία φορά σου λέω. Επανέρχεσαι στην πίστη των πατέρων σου;
  -Δε φοβάμαι. Είμαι Χριστιανός!
  Τότε ο πατέρας άρπαξε το παιδί του και το έριξε στη φωτιά. Και ο μικρός μάρτυς του Χριστού έγινε παρανάλωμα του πυρός.
  Ω άγνωστε νεαρέ μάρτυς του Κυρίου, εσύ που στέκεσαι εμπρός εις τον πύρινο θρόνο του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
  (Από το βιβλίο «Ένα κάθε μέρα» του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημόπουλου)
  Τώρα κάποιοι μουσουλμάνοι θα πουν ότι ο δολοφονικός αυτός πατέρας (σαν τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας) δεν αντιπροσωπεύει το αληθινό Ισλάμ. Όμως γι’ αυτό παραθέτω ένα απόσπασμα από το παρακάτω άρθρο: http://www.oodegr.com/oode/islam/genika/dialeksi_1.htm#2.
  «Εφόσον, κατά το Ισλάμ, σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου, δοσμένος από το Θεό, δεν είναι παρά να λατρεύει το Θεό, εκείνος που παύει να τον λατρεύει, και που φαίνεται αμετάπειστος σ’ αυτό (γι’ αυτό του δίνεται διορία τριών ημερών), ΔΕΝ έχει πια κανένα σκοπό στη ζωή. Είναι σίγουρο ότι δεν θα εκπληρώσει το σκοπό, «για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός». Αφού ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για χάρη του ανθρώπου, αλλά για χάρη του ίδιου του Θεού, ποιος ο λόγος να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος; Κλαδέψτε τον λοιπόν, για να μην απολαμβάνει και δωρεάν τα δώρα του Θεού στον κόσμο (τροφή, φως, αέρα κ.τ.λ.). Ο Άχμεντ τόνισε ότι «το Ισλάμ δεν ζητάει το θάνατο του άπιστου, όσες φορές αυτό συνέβη, συνέβη αντίθετα με τη διδασκαλία του Ισλάμ». Ακόμη κι έτσι, είναι εύκολο από μια τέτοια ιδέα για το Θεό να ξεφυτρώσει στον άνθρωπο η ιδέα της εξαφάνισης των αποστατών και των απίστων.»

  Σχετικά με αυτό που είπα, ότι κάθε φυλή έχει τους Αγίους της, παραθέτω την ιστορία του μαρτυρίου ενός ακόμη μαύρου Αγίου νεομάρτυρα, άγνωστου στην Ελλάδα, του Αγίου Γεωργίου από τη Δαμασκό. Ήταν ένας νεαρός μαύρος, σκλάβος σε μουσουλμάνο αφέντη. Με το μαρτύριό του έγινε ελεύθερος και Άγιος, ενώ ο αφέντης του παρέμεινε σκλάβος και πλανημένος. Ιδού η ιστορία του, από το http://www.mosestheblack.org/home2.html :
  There lived in Damascus a young black slave named George. He was born a Christian, but was forced by his Moslem master to convert to Islam. George wanted to please his master and embraced Islam. Eventually, George repented of denying Christ and returned to Christ. Hearing of this from certain of his slaves, the master urged George to pray to Allah with him. George steadfastly refused. The master was initially kind and patient with George. However, as it became evident that George was firm in his commitment to Christ, the master had him placed on the ground with slaves holding each of his arms and legs outstretched. The master then took his sword and cut George in half. Christians came and took the body. They reverently buried the new martyr. A church was built over his holy relics.

  Η παραπάνω σελίδα είναι η σελίδα της Αδελφότητας του Αγίου Μωυσή του Αιθίοπα, Αδελφότητα μαύρων ορθόδοξων χριστιανών της Αμερικής. Ιδού η συγκλονιστική ιστορία των ιδρυτών της, του π. Μωυσή Μπέρυ και της συζύγου του, πρεσβυτέρας Μαγδαληνής Μπέρυ: http://www.oodegr.com/oode/ierapostoli/empeiries/afroamerikanos1.htm. Εύχομαι να τους μιμηθούμε όλοι.
  Σας χαιρετώ με αγάπη Χριστού.

  • Ευχαριστούμε πολύ φίλε/φίλη. Αυτά που παραθέτεις για το λόγο που δεν αξίζει να ζει ο άπιστος είναι η αλήθεια για το Ισλάμ, κι έχουμε ένα σχετικό άρθρο εδώ https://greekmurtadeen.wordpress.com/everything-on-apostasy/articles-on-apostasy/ μεταφρασμένο στα ελληνικά. Το Ισλάμ διδάσκει τρομερή περιφρόνηση για όσους δεν πιστεύουν στο Ισλάμ, που είναι «τα χειρότερα πλάσματα» (Κορ 98.6).

 2. […] νεομάρτυρας Ίσως έχετε ακούσει ότι στο Ισλάμ “δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία”. Ήρθε η ώρα να το δείτε και στην πράξη. Οι “πιστοί […]

 3. […] Φαίνεται ότι οι “Ρωμαίοι” που συμμετέχουν σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις, τις οποίες πιστεύουμε ότι και αρκετοί μουσουλμάνοι θα αποδοκιμάζουν, δεν ξερουν ότι στο Ισλάμ δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία… […]

 4. Καταδικάστηκαν τούρκοι τρομοκράτες στην Γερμανία

  Ποινές κάθειρξης από πέντε έως 12 χρόνια επεβλήθησαν σήμερα από το κακουργιοδικείο του Ντίσελντορφ σε τέσσερις ισλαμιστές, οι οποίοι σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Γερμανία.

  Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ότι σχεδίαζαν επιθέσεις τον Οκτώβριο του 2007 σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σε διπλωματικές αποστολές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επέμβαση των δυτικών χωρών στο Αφγανιστάν.

  Δύο Γερμανοί που έχουν ασπασθεί το Ισλάμ, ο Φριτς Γκέλοβιτς, 30 ετών, και ο 24χρονος Ντάνιελ Σνάιντερ καταδικάσθηκαν σε 12ετή κάθειρξη.

  Ο Τούρκος Αντέμ Γιλμάζ, 31 ετών, καταδικάσθηκε σε 11ετή κάθειρξη και ο τουρκικής καταγωγής Γερμανός Ατίλα Σελέκ, 25 ετών σε πενταετή κάθειρξη για συνέργεια.

  Η υπόθεση είναι γνωστή με την ονομασία «Saouerland» από την ονομασία της περιοχής της Δυτικής Γερμανίας, στην οποία συνελήφθησαν οι τρεις από τους κατηγορουμένους τον Σεπτέμβριο του 2007. Ο τέταρτος, ο Ατίλα Σελέκ, συνελήφθη στην Τουρκία τον Νοέμβριο του 2007 και στη συνέχεια εκδόθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2008.

  http://www.elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3553:2010-03-04-12-03-19&catid=107:short-news&Itemid=317

 5. Ατά γίνονται στη Γερμανία που είναι μακριά… Κοίτα κι εδώ τι γίνεται
  http://orthodox-watch.blogspot.com/2010/03/blog-post_08.html

  * Δράσεις προσηλυτισμού ανέλαβαν ιμάμης και εξισλαμισμένη κυρία από την Αθήνα
  * Προσπάθησαν να εξισλαμίσουν και ορθόδοξους μοναχούς στο Πόρτο Λάγος!!!
  * ( «Ας μιλήσουμε επιτέλους!»)
  *

  Γνωστό σε όλους είναι πως στην Ελλάδα υπάρχουν και λειτουργούν πλήθος ομάδων που εκφράζουν ή εκπροσωπούν αιρέσεις,θρησκείες και κάθε είδους «καταστροφικές λατρείες», οι οποίες επιβουλεύονται την μετάλλαξη των ελλήνων πολιτών και την καθοδήγηση μικρών ή μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων προς το δρόμο του «φωτός» και της «σωτηρίας».
  Ομάδες πνευματισμού, αυτογνωσίας και άλλων διαφόρων «τάσεων» έχουν ήδη αναπτυχθεί και πολλαπλασιάζονται ραγδαία, αρχικά στην Αθήνα και μετέπειτα στην περιφέρεια… Και η «μόδα» αυτή μερικές φορές δεν είναι επικίνδυνη μόνο γι αυτούς που ακολουθούν τους «πνευματικούς ηγέτες-μέντορές» τους και για τις οικογένειές τους, αλλά αποδεικνύεται πως ο κίνδυνος που εμπεριέχουν ενίοτε γίνεται και εθνικός…
  Στην Θράκη κινείται το τελευταίο διάστημα ένα παράξενο μα ταυτόχρονα και πολύ αγαπημένο δίδυμο, αποτελούμενο από έναν ιμάμη του κεντρικού τζαμιού της Κομοτηνής και μία γυναίκα η οποία έχει μετακομίσει προσφάτως στην πόλη της Κομοτηνής. Στην κάρτα που μοιράζει ο ιμάμης δηλώνει πως είναι ο Σαδουλάχ Μεχμέτ, ο οποίος μάλιστα κάτω από το όνομά του και μέσα σε παρένθεση δηλώνεται ως «πράσινος» (αυτοχαρακτηρισμός, ο οποίος δεν ανήκει στην πολιτική και αποτελεί μυστήριο το τι μπορεί να σημαίνει… μήπως όμως είναι ένα «συνθηματικό» που αναφέρεται στην τουρκικής κατασκευής σημαία της Δ.Θράκης η οποία είναι επίσης πράσινη;). Τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα, ενώ η ίδια δηλώνει πως ήταν πρώην κάτοικος Αθηνών, εξισλαμίσθηκε και βρέθηκε στην πόλη της Κομοτηνής για να σταθεί στο πλευρό του συζύγου της (ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα της Κομοτηνής και εκτίει ποινή για εμπόριο λαθρομεταναστών)…
  Η δράση του «ζευγαριού» είναι πολύ συγκεκριμένη προδήλως παράνομη αφού έχει να κάνει με ενέργειες προσηλυτισμού στο Ισλάμ!!! Αν και με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, απαγορεύεται ρητώς και διώκεται με αυστηρές ποινές ο προσηλυτισμός, ο ιμάμης και η εξισλαμισθείσα εκ των Αθηνών κυρία, αδιαφορούν εμπράκτως για το τι ορίζει ο νόμος και έχουν εξαπολύσει ένα κυνήγι προς ανεύρεση νέων πιστών…!
  Η δράση των δύο γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε παλιννοστούντες, τους οποίους πλησιάζουν και τους προσφέρουν το Κοράνι (μεταφρασμένο φυσικά) για να το διαβάσουν και συζητούν μαζί τους για την κοινωνία αγάπης που μπορούν να συναντήσουν στους «κόλπους» της ισλαμικής θρησκείας. Πολλοί παλιννοστούντες «πέφτουν» στα δίχτυα του προσηλυτισμού, αφού εξασφαλίσουν σειρά «παροχών», κυρίως οικονομικού ενδιαφέροντος…!…

  Όμως, η δράση του ιμάμη και της φανατικής νέο-μουσουλμάνας (πρώην χριστιανή κατά δήλωση της ιδίας) εξ Αθηνών, συνεχίζεται και γίνονται πολλές προσεγγίσεις κυρίως σε νεαρές κοπέλες, όπου τίθενται ζητήματα αγάπης, Χριστού, προφήτη και του προφήτη Μωάμεθ… Και μέχρι στιγμής, υπάρχουν αποτελέσματα που μπορεί να μην είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά (οι πληροφορίες αναφέρουν περίπου 25 εξισλαμισμούς), όμως η ένταση, το πάθος, αλλά ιδιαίτερα το θράσος του «ζευγαριού», όπως και η μεγάλη οικονομική στήριξη που υπάρχει, δείχνουν πως η «προσπάθεια» αυτή θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
  Το θράσος, μάλιστα, αυτών των δύο, έφτασε να τους οδηγήσει στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Ξάνθης (στο Πόρτο Λάγος), όπου άφησαν το Κοράνι σε Αγιορίτες μοναχούς, προκειμένου να το μελετήσουν και να το συζητήσουν με το «ζευγάρι» όταν αυτό θα τους ξανα-επισκεφθεί…! Σίγουρα οι πανθρησκειακές κινήσεις του οικουμενικού Πατριάρχη, όπως αυτές τουλάχιστον εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Αμερική (βλέπε coca-cola, συναγωγή, τζαμί) έχουν αποθρασύνει κάθε έναν που θέλει να δημιουργήσει συνθήκες τουρκικής ιεραποστολής σε μια χώρα που έχει ποτιστεί εδώ και χρόνια από το αίμα μαρτύρων και ομολογητών. Το λέμε αυτό γιατί αν σήμερα οι διάφοροι ιμάμηδες μοιράζουν στα ελληνικά καφενεία κοράνια και ευρώ, κάποτε έσερναν από τα μαλλιά γυναίκες και παιδιά, που αν δεν εξισλαμίζονταν έστω και εικονικά, τους εξόντωναν με φρικτούς τρόπους…
  Φυσικά, η πολιτεία «αγρόν αγοράζει» (ως συνήθως) για την παράνομη αυτή δραστηριότητα, η οποία αγγίζει και ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος, αφού εάν αλλοιωθεί ο πληθυσμός των χριστιανών παλιννοστούντων, τότε αρχίζει η Συνθήκη της Λοζάνης να γίνεται απειλητική για την ελληνική πλευρά (δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ύπαρξη της Ελληνικής Θράκης βασίστηκε στην ύπαρξη χριστιανικού πληθυσμού και στην κατοχή γης που ο πληθυσμός αυτός είχε…). Η αύξηση μουσουλμάνων που θα κατέχουν ελληνική γη (η εξαγορά γης από την πλευρά των μουσουλμάνων οι οποίοι επιχορηγούνται από τουρκικά κεφάλαια που δίνει αφειδώς η Ziraat Bank έχει καταγγελθεί και έχει αποδειχθεί πολλές φορές) ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα αίτησης αυτοδυναμίας ή ιδιότυπης ανεξαρτησίας μέσα στα πλαίσια του ελληνικού κράτους και αργότερα ίσως και τη δυνατότητα αίτησης πλήρους ανεξαρτησίας και την ίδρυση νέου κρατιδίου…
  Λόγος για την ελληνική πολιτεία δεν γίνεται κανείς, αφού εδώ και καιρό (ίσως εδώ και χρόνια) φαίνεται πως η Θράκη αποτελεί πεδίο κενό ενδιαφέροντος για τους «άρχοντες» της χώρας, ενώ ταυτοχρόνως πεδίον δόξης λαμπρόν για κάθε είδους τουρκική «πρωτοβουλία».
  Όμως, την ίδια ψυχρή αδιαφορία δείχνει και η εκκλησία της Ελλάδος, αφού δεν έχει φροντίσει να υπερασπίσει τους έλληνες πολίτες από την επίθεση που δέχονται από τα μίσθαρνα του Ισλάμ, πως άλλωστε να κάνει κάτι τέτοιο όταν σε άλλα θέματα όπως αυτό του ΑΜΚΑ και γενικώτερα του ηλεκτρονικού φακελώματος όλων των Ελλήνων, ανέλαβε εργολαβικά τον σκόπιμο εφησυχασμό και το νανούρισμα του πομνίου της.
  Παραδόξως, η κυρία αυτή που ήρθε εξισλαμισμένη από την Αθήνα να συμπαρασταθεί στον φυλακισμένο -για εμπόριο λαθρομεταναστών- σύζυγό της, βρήκε πεδίο λαμπρό για «ενασχόληση». Εδώ όμως προκύπτει κι ένα ερώτημα, λόγω της σύμπτωσης της εμπορίας λαθρομεταναστών με τον ρόλο της Τουρκίας στην προς την Ελλάδα λαθρομετανάστευση… Μία σχέση που «δένει» το Ισλάμ και την έμπρακτη λατρεία αυτής της κυρίας με τον εξισλαμισμό της Θράκης…
  Αλήθεια, πού πήγαν οι εισαγγελείς στην χώρα αυτή; Θα μπορούσε άραγε κάποιος χριστιανός να κάνει κάποια προσπάθεια προσηλυτισμού σε κάποια ισλαμική χώρα; Η απάντηση είναι μία και φυσικά αρνητική. Όχι, απαγορεύεται διά φυλακίσεως (στην καλύτερη περίπτωση) ο προσηλυτισμός στις ισλαμικές χώρες…
  Ποιός θα προστατεύσει, λοιπόν, τους έλληνες από τους πολιορκητές τους;
  Ποιός θα αποφασίσει να θωρακίσει την σύγχρονη «κερκόπορτα» που λέγεται Θράκη και έμπρακτα να στηρίξει τον ελληνισμό και τους έλληνες που συνεχίζουν να παραμένουν στην ακριτική αυτή γωνιά της Ελλάδας;
  Η Ελλάδα ακούει ή πρέπει πρώτα να χαθεί κάτι για να συνειδητοποιήσουν οι έλληνες πως κάποιοι έχουν εντείνει τις μεθόδους και τις πρακτικές τους, εκμεταλλευόμενοι την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε σήμερα ως χώρα;
  Κωνσταντίνος

  Υ.Γ.: Τα στοιχεία του ιμάμη, με αριθμούς κινητού και σταθερού τηλεφώνου, καθώς και φωτογραφία με την κάρτα που μοιράζει, είναι διαθέσιμα τόσο προς την δικαιοσύνη, όσο και προς οιονδήποτε άλλο επιθυμεί να τα παραλάβει για να τα χρησιμοποιήσει δεόντως

  • @Βασίλη κατανοητό αυτό που γράφεις. Όμως δεν έχει την ίδια βαρύτητα να «προσηλυτίζει» κάποιος σε μια θρησκεία, έστω και με δωροδοκίες και ψευτιές, και το να ετοιμάζεται να δολοφονήσει για μια θρησκεία. Όταν σκεφτούμε κι ότι μέσα στους υποψήφιους δολοφόνους ήταν και προσήλυτοι γίνεται πολύ σοβαρό.

 6. otan lene iparxi katanagasmos den sas aresi! otan lene den iparxei katanagasmos pali den sas aresi! ti eisigiste na lei diladi? na iparxei i na min iparxei katanagasmos?

  to keimeno sta aravika ti to valate? na xrisimopisoume to google translator?:P lollllllll

  oso gia ta sxoleia peri tsetsenwn andartwn! lol sigura ka8e praksi vias einai katadikastea! alla prin er8is na katigoriseis tus tsetsenus ke irakinous ke afganous ke palestinous andartes(musulmanous i xristianous dioti exei ke xristianous pu agonistikan gia tin patrida tus idika palestini ke livano) pes ke gia tis genoktoneis twn roswn enadi twn ginekopedwn sti tsetsenia ke georgia ke alles perioxes! osa xronia ke na perasune i tsetsenia den borei na epulosei tis pliges apo tis varvarotites tou agiou rosikou stratou ara osa katadikastaia eglimata ke na kanune oi tsetsenoi varvaroi tis genoktonies twn roswn enadi tus den tis ftanune me tipota!!! ara politiko einai to provlima afou oi rosoi/or8odoksoi men den epiti8ondan mono stus musulmanus tsetsenous alla ke stus xristianous georgianous! den einai 8riskeftiko to provlima!

  oso gia tin afriki ke damasko ekei iparxoune oloklira xristianika or8odoksa ke ka8olika patriarxeia(exo pai ke milame gia kanonika plousia patriarxeia pou na min tus lipei tipota)! ke oi xwres aftes einai tritokosmikes! diladi exi kosmo pou fai den exi(ke metanastevei) alla patriarxeia exei!

  • @lala, το «δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία» είναι ένα ισλαμικό παραμύθι. Η θρησκεία αυτή εξαπλώθηκε με τον καταναγκασμό, και τις τελευταίες δεκαετίες που οι ταγοί της θέλουν οπαδούς στη Δύση, για λόγους κυρίως πολιτικούς, αλλά δεν μπορούν να εξαναγκάσουν τους Δυτικούς, επιστράτευσαν την «πειθώ» διά της εξαπάτησης.

   Το μπλογκ αυτό το επισκέπτονται και άνθρωποι που γνωριζουν αραβικά, και κάποιοι που γνωρίζουν μόνο αραβικά και χρησιμοποιούν Google translator για τα υπόλοιπα.

   Σίγουρα οι πολεμικές επιχειρήσεις σε Τσετσενία και άλλες χώρες οφείλονται σε λόγους πολιτικούς. Και οι Σταυροφορίες σε λόγους πολιτικούς οφείλονταν, ειδικά από τη 2η και μετά. Και οι Αμερικανοί, και οι Σαουδάραβες έχουν συμβάλει στην Τσετσενία, καθένας για τους σκοπούς του, και οι Ρώσοι έχουν κάνει εγκλήματα πολέμου. Όμως δεν έχουμε να κάνουμε με στρατό Ορθοδόξων όπως λες. Στη Ρωσία υπάρχουν πάρα πολλοί άθεοι, κομουνιστές και μάλιστα σταλινικοί, φασίστες νεοναζιστές, νεοπαγανιστές, βουδιστές, όπως και Ορθόδοξοι, κι όλοι υπηρετούν στο στρατό. Ακόμα και Ορθόδοξοι όλοι να ήταν, από πού κι ως πού θα τους πούμε αγίους! Ανθρωποι όπως όλοι μας είναι, και οι άγιοι πάντα είναι μειοψηφία.
   Το αν δεν μπορούν να φτάσουν οι Τσετσένοι τις πράξεις των Ρώσων, είναι μόνο θέμα δυνατότητας. Δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τα οικονομικά και στρατιωτικά μέσα. Όταν μπορούν, δείχνουν ένα τελείως κτηνώδες και υποανθρώπινο πρόσωπο, όπως στο σχολείο του Μπεσλάν που βίαζαν μικρές μαθήτριες προφανώς για να διασκεδάσουν πριν το σίγουρο θάνατό τους. Δες τι έκαναν στον νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνωφ, αν αντέχεις δες και το βίντεο όπου τον αποκεφαλίζουν κι αυτός συγκρατεί το σταυρό του να μην του φύγει από το λαιμό. Είναι γνωστό ότι και πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος, οι Τσετσένοι ασχολούνταν με εγληματικές δραστηριότητες.
   Και οι Κινέζοι έχουν χιλιοβασανίσει το λαό του Νεπάλ, και πάλι βασικά για πολιτικούς λόγους. Είδες πολλούς νεπαλέζους Βουδιστές να κάνουν εγκλήματα παρόμοια με των Τσετσένων; Αυτό κάτι λέει, δε νομίζεις;

   Τα πατριαρχεία που λες είναι πανάρχαια και κάποτε στις χώρες αυτές ζούσαν κυρίως Χριστιανοί. Χριστιανοί απ’ όλο τον κόσμο συντηρούν μέχρι σήμερα τα Πατριαρχεία. Αν θες να δεις πόσο «ανεκτικό» είναι το Ισλάμ, δε θα κοιτάξεις αν υπάρχουν Πατριαρχεία, που τα ισλαμικά καθεστώτα τα αφήνουν να υπάρχουν για πολιτικούς λόγους και τα εμποδίζουν όσο μπορούν. Θα κοιτάξεις πώς φέρονται τα ισλαμικά καθεστώτα στο ποίμνιο των Πατριαρχείων.

 7. kita boro na katanagaso 1000 10000 atoma alla oxi ekatomiria! diladi twra mu les pos tosa ekatomiria stin ameriki evropi asia afriki afstralia me to zori pistevei ke me ti via prosefxete ke nistevei? eksalou to islam einai i pio afksanomeni 8riskeia sto kosmo! ke iparxi polis kosmos pu aspazete ke dimosia ke mistika! den einai dinaton na einai oloi me ti via! isos ena pososto na katanagastike i ena pososto na to kanei gia logous sini8eias alla den einai logiko tosa ekatomiria na einai ola katanagasmena! ke i turkia ke i galia me tin apagorefsi tis mandilas ekanan kata kapio tropo katanagasmo ke meiosi elef8erias alla 8eoro asteio na isxirizete kapios pos tosa ekatomiria an8ropoi einai katanagasmena na pistevun! diladi den einai logiko na eksanagazonde ka8e xrono 5 ekatomria an8ropoi na vre8onde stin mekka!

  kita den ksero akrivos pia i andidrasi twn nepalistwn alla ksero pos oi vietnamezoi oi irlandoi oi ellines oi araves otan ir8e keros na epanastisun ke na agonistun ke na ginune andartes(i allios kleftes ke armatoloi) 8isiastikan gia tin patrida tous ke ideologies tus! sigoura katadikazo esxres ke apotropaies prakseis vias alla to ti ekanan oi tsetsenoi den to ekanan logo 8riskias alla logo adidrasis tis katastasis tis xoras tous afu apodekatistike meta tis epi8eseis tou rosikou stratou! isos oi rosoi prepei na diefkrinisoune pos o stratos tus einai kumunistikos i a8eistes ke oxi or8odoksoi gia na li8ei i pareksigisi afti:P

 8. @lala ο καταναγκασμός είναι ο ρουφιανισμός το ενός μοσουλμάνου απέναντι στον άλλο. Θυμάμαι μια συνέντευξη της Wafa Sulta που έλεγε «επιτέλους μπορώ να μιλήσω με έναν άνθρωπο του αλλου φύλου χωρίς να λένε ότι ετοιμάζω μοιχεία». Όσο για την ‘αυξανόμενη θρησκεία» αυτά είναι ισλαμική προπαγάνδα. Η θρησκεία αυτή αυξάνεται από τα πολλά παιδιά που κάνουν και τις γυναίκες που παντρευονται. Οι πραγματικοί προσήλυτοι είναι λίγοι και εγκαταλείπουν γρήγορα.
  Και ούτε νηστεύουν και προσεύχονται τοσο πολύ όσο νομίζεις. Και ο Σάμιρ κάπου το γράφει ότι κάνουν πολλή φασαρία στο εξωτερικό για να κάνουν εντύπωση, αλλά στις χωρες τους σπάνια θρησκεύουν πολύ. Η Μεκκα πάλι, δε σημαίνει πολλά. Κι ένα σωρό χριστιανοί τρέχουν στα προσκυνήματα με λείψανα και εικόνες, χωρίς να έχουν μεγάλη σχέση με τη διδασκαλία. Ένα πρώην αφεντικό μου είχε μια εικόνα στο γραφείο του και σταυροκοπιόταν μπροστά της, κι έφερνε και ιερέα για αγιασμό κάθε μήνα. Αυτά τα έκανε γιατί πίστευε ότι αυξανόταν το κέρδος του έτσι. Όμως δεν εξομολογιόταν ούτε κοινωνούσε, τα κλασικά που αναμένεται να κάνει ένας πιστός Ορθόδοξος. ¨Οσο για χριστιανική συμπεριφορά, καλύτερα να μη μιλήσω…
  Για τους Τσετσένους ξέρω ότι και πριν τον πόλεμο ασλούνταν με απαγωγές και ναρκωτικά. Όμως δεν έχω περισσότερα στοιχεία και δεν επεκτείνομαι. Σίγουρα οι Ρωσοι έχουν κάνει μεγάλα εγκλήματα στην Τσετσενία.

 9. […] Πολλά θα μπορούσε να συζητήσει κανείς για το Ισλάμ. Αλλά το θέμα της αποστασίας είναι ίσως η πιο καθοριστική απόδειξη ότι το Ισλάμ έχει διαβολική προέλευση και είναι εχθρός, όχι μόνο της ελευθερίας του ανθρώπου, αλλά της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης! Επειδή κάποτε ο Μουχάμμαντ τιμωρούσε με θάνατο όσους εγκατέλειπαν τη σέχτα-συμμορία του (όπως και όσους αντιτίθονταν σ’ αυτόν, σε πολλές περιπτώσεις…), μέχρι σήμερα όποιος τολμάει να αποχωρήσει από αυτή την καταστροφική λατρεία που αυτοαποκαλείται θρησκεία τιμωρείται με θάνατο επίσης! Θαυμάστε τι “φιλάνθρωποι” είναι οι μουσουλμάνοι δικαστές, που… τιμωρούν με 100 μαστιγώματα το γάμο της υποτιθέμενης μουσουλμάνας με χριστιανό και αναβάλουν την εκτέλεση μέχρι το αγέννητο παιδάκι γίνει δύο ετών! Οι ανεγκέφαλοι υποστηρικτές και απολογητές του Ισλάμ επιμένετε ότι “δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία”; […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: