Κοινές λογικές πλάνες που διαπράττουν μουσουλμάνοι

Κοινές λογικές πλάνες που διαπράττουν μουσουλμάνοι

Του Δρ. Robert Morey

Οι Χριστιανοί πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν τις τυπικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον του Ευαγγελίου. Οι περισσότερες από τις ενστάσεις στηρίζονται σε απλές λογικές πλάνες. Τα ακόλουθα είναι μια λίστα με μερικές από τις πιο κοινές πλάνες που χρησιμοποιούνται από τους μουσουλμάνους.

Σημείωση: Ο μέσος μουσουλμάνος δεν γνωρίζει ότι τα επιχειρήματά του είναι λογικώς εσφαλμένα. Είναι ειλικρινής στις πεποιθήσεις του. Έτσι πρέπει να είστε υπομονετικοί καθώς του εξηγείτε γιατί τα επιχειρήματα του είναι άκυρα.

1. 1. Η πλάνη των λανθασμένων υποθέσεων: Στη Λογική, καθώς και στο Δίκαιο, «ιστορικό προηγούμενο» σημαίνει ότι το βάρος της απόδειξης ανήκει σε εκείνους που που ορίζουν νέες θεωρίες και όχι σε εκείνους των οποίων οι ιδέες έχουν ήδη επαληθευτεί. Το παλιό ελέγχει το νέο. Η ήδη εδραιωμένη αυθεντία κρίνει τους τυχόν νέους ισχυρισμούς για αυθεντία.
Δεδομένου ότι το Ισλάμ ήρθε πολλούς αιώνες μετά από τον Χριστιανισμό, το Ισλάμ έχει το βάρος της απόδειξης και όχι ο Χριστιανισμός. Η Αγία Γραφή ελέγχει και κρίνει το Κοράνι. Όταν η Βίβλος και το Κοράνι αντιφάσκουν μεταξύ τους, πρέπει λογικά η πρώτη θέση να δοθεί στην Αγία Γραφή ως την παλαιότερη αρχή. Το Κοράνιο είναι σε λάθος μέχρι να αποδείξει ότι έχει δίκιο.
Μερικοί μουσουλμάνοι παραβιάζουν την αρχή του ιστορικού προηγούμενου, ισχυριζόμενοι ότι το Ισλάμ δεν έχει το βάρος της απόδειξης και ότι το Κοράνι κρίνει την Αγία Γραφή.

2. Κυκλική επιχειρηματολογία: Αν έχετε ήδη δεχθεί ως αξίωμα αυτό που πρόκειται να δηλώσετε στο συμπέρασμά σας, τότε έχετε καταλήξει εκεί όπου αρχίσατε και δεν αποδείξατε τίποτα.

Αν καταλήξεις εκεί απ’ όπου ξεκίνησες, δεν έχεις πάει πουθενά.

Παραδείγματα:
#1 Αποδεικνύουν τον Αλλάχ από το Κοράνι και στη συνέχεια αποδεικνύουν το Κοράνι από τον Αλλάχ.
#2 Αποδεικνύουν τον Μωάμεθ από το Κοράνι και στη συνέχεια αποδεικνύουν το Κοράνι από τον Μωάμεθ.
# 3 Αποδεικνύουν το Ισλάμ από το Κοράνι και στη συνέχεια αποδεικνύουν το Κοράνι από το Ισλάμ.

3. Ψευδής Αναλογία: Το να συγκρίνουμε δύο πράγματα σαν να είναι παράλληλα όταν στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου τα ίδια.

Παραδείγματα:
# 1 Πολλοί μουσουλμάνοι υποθέτουν εσφαλμένα ότι μουσουλμάνοι και χριστιανοί συμμερίζονται τις ίδιες έννοιες περί Θεού, αποκάλυψης, θεοπνευστίας, διατήρησης κειμένου, Αγίας Γραφής, προφητικού αξιώματος, βιβλικής ιστορίας, μεταστροφής, κλπ.
# 2 Επειδή δίδεται μια ψευδής αναλογία μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού, ορισμένοι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι κάθε επιχείρημα που αντικρούει το Κοράνι θα αντικρούσει επίσης τη Βίβλο· κάθε επιχείρημα το οποίο αντικρούει τον Μωάμεθ θα αντικρούει επίσης τον Ιησού Χριστό, κλπ.
# 3 Για παράδειγμα, πολλοί μουσουλμάνοι ισχυρίζονται ότι ο Μωάμεθ και όλοι οι προφήτες ήταν αναμάρτητοι. Μπορούν ακόμη και να αρνηθούν ότι ο Αβραάμ ήταν (αρχικά) ειδωλολάτρης. Έτσι, όταν ένας Χριστιανός τους επισημαίνει όλα τα κακά πράγματα που έκανε ο Μωάμεθ (μαζικές δολοφονίες, κακοποίηση παιδιών, ψέματα, κ.λπ.), οι μουσουλμάνοι θα πουν, «Αν έχετε δίκιο, τότε θα πρέπει επίσης να απορρίψετε τους βιβλικούς προφήτες σας για τα κακά πράγματα που έκαναν.» Αυτό που πραγματικά λένε είναι, «Αν απορρίψετε τον προφήτη μου, τότε θα πρέπει να απορρίψετε τους προφήτες σας επίσης. Σε περίπτωση που ο Μωάμεθ ήταν ένας ψευδοπροφήτης, τότε και οι προφήτες σας είναι επίσης ψευδοπροφήτες».
Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι η μουσουλμανική έννοια του προφητικού αξιώματος δεν είναι η ίδια με τη χριστιανική έννοια του προφητικού αξιώματος. Εμείς διδάσκουμε ότι οι προφήτες αμαρτάνουν όπως οποιοσδήποτε άλλος. Έτσι, ενώ το Ισλάμ αντικρούεται από τις αμαρτίες του Μωάμεθ, ο Χριστιανισμός δεν θίγεται καθόλου. Ο μουσουλμάνος είναι ένοχος για τη δημιουργία μιας «ψευδούς αναλογίας».
Κάθε φορά που ένας μουσουλμάνος αποκρίνεται σε μια χριστιανική επίθεση κατά του Κορανίου, του Μωάμεθ, ή του Αλλάχ αποτινάζοντας το επιχείρημα και εφαρμόζοντάς το στην Αγία Γραφή, τον Ιησού ή την Τριάδα σαν το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός να είναι αλληλοεξαρτώμενα, είναι ένοχος για πλάνη ψευδούς αναλογίας. Το Ισλάμ μπορεί να είναι ψευδές και ταυτόχρονα ο Χριστιανισμός να είναι αληθής.

4. Η πλάνη της έλλειψης σχέσης: Όταν παρουσιάζετε θέματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική σχέση με το υπό συζήτηση θέμα, χρησιμοποιείτε άσχετα επιχειρήματα.

Παραδείγματα:
# 1 Μερικοί μουσουλμάνοι υποστηρίζουν, «Το Κοράνιο είναι ο Λόγος του Θεού, διότι το κείμενο του Κορανίου έχει διατηρηθεί τέλεια.» Το επιχείρημα αυτό είναι εσφαλμένο για δύο λόγους:

α) Στην πραγματικότητα, το κείμενο του Κορανίου δεν έχει διατηρηθεί τέλεια. Το κείμενο έχει προσθήκες, διαγραφές, συγκρουόμενα χειρόγραφα, και παραλλαγή αναγνώσεων όπως και κάθε άλλη αρχαία γραφή.
β) Από λογικής απόψεως, είναι άσχετο το αν το κείμενο του Κορανίου έχει διατηρηθεί, διότι η συντήρηση δεν συνεπάγεται λογικά θεοπνευστία. Ένα βιβλίο μπορεί να αντιγραφεί τέλεια χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι είναι θεόπνευστο.

# 2 Όταν οι μουσουλμάνοι επιτίθονται στο χαρακτήρα και τα κίνητρα όποιου επικρίνει το Ισλάμ, χρησιμοποιούν άσχετα επιχειρήματα. Ο χαρακτήρας κάποιου δεν είναι ένδειξη για το αν σας λέει την αλήθεια. Καλοί άνθρωποι μπορούν να πουν ψέματα και κακοί άνθρωποι μπορούν να πουν την αλήθεια. Έτσι κάθε φορά που ένας μουσουλμάνος δυσφημίζει κάποιον ως «πρόστυχο» «ανέντιμο», «ρατσιστή», «ψεύτη», «παραπλανητικό», κλπ., όχι μόνο διαπράττει μια λογική πλάνη, αλλά αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί διανοητικά τις πεποιθήσεις του. (Βλ. και Επιχείρημα Ad hominem)
# 3 Όταν ορισμένοι μουσουλμάνοι έρχονται αντιμέτωποι με την ειδωλολατρική προέλευση του Κορανίου, υπερασπίζονται το Κοράνι απαντώντας «Αλλά οι χριστιανοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα που ήταν αρχικά μια ειδωλολατρική γιορτή! Έτσι, τόσο οι Μουσουλμάνοι όσο και οι Χριστιανοί έχουν πάρει τις τελετές τους από τους ειδωλολάτρες.»

Το επιχείρημα αυτό είναι εσφαλμένο για πολλούς λόγους.

α) Είναι μια ψευδής αναλογία να παραλληλίζουμε την ειδωλολατρική προέλευση των τελετών που διατάζει το Κοράνι με τις σημερινές γιορτές που δεν εντέλλονται πουθενά στη Βίβλο. [Σ.τ.Μ. ούτε και στην Παράδοση της Εκκλησίας]. Αυτό που κάνουν ορισμένοι σύγχρονοι Χριστιανοί δεν έχει καμία λογική σχέση με ό, τι το Κοράνι διατάζει τους μουσουλμάνους να κάνουν (π.χ. το Προσκύνημα κ.λπ.).
β) Είναι άσχετο το γεγονός ότι ορισμένοι Χριστιανοί επιλέγουν να γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού με έθιμα ειδωλολατρικής προέλευσης όπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεδομένου ότι η Αγία Γραφή δεν δίνει τέτοιες εντολές πουθενά, είναι ένα θέμα προσωπικής ελευθερίας. Αλλά οι μουσουλμάνοι διατάζονται από το Κοράνι να πιστεύουν και να κάνουν πολλά πράγματα τα οποία προήλθαν από την ειδωλολατρία εκείνης της εποχής.
γ) Ο μουσουλμάνος που χρησιμοποιεί το επιχείρημα αυτό ουσιαστικά παραδέχεται ότι το Κοράνι δεν «στάλθηκε προς τα κάτω», αλλά κατασκευάστηκε από ειδωλολατρικές πηγές. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει ένας άπιστος (Σούρα 25:4-6).

# 4 Ορισμένοι μουσουλμάνοι υποστηρίζουν ότι το Κοράνιο είναι ο Λόγος του Θεού, διότι περιέχει ορισμένες ιστορικά και επιστημονικά ακριβείς δηλώσεις. Το επιχείρημα αυτό είναι άσχετο. Μόνο και μόνο επειδή ένα βιβλίο είναι σωστό σε ορισμένα ιστορικά ή επιστημονικά σημεία δεν σημαίνει ότι είναι θεόπνευστο. Δεν μπορείτε να πάρετε τα χαρακτηριστικά ενός μέρους και να τα εφαρμόσετε στο σύνολο. Ένα βιβλίο μπορεί να είναι ένα μείγμα αληθινών και ψευδών δηλώσεις. Έτσι, είναι λογικό λάθος να υποστηρίζουν ότι το σύνολο του Κορανίου είναι αλήθεια αν κάνει μία δήλωση που ισχύει.
Όταν ένας μουσουλμάνος ισχυρίζεται ότι η ιστορία και επιστήμη «αποδεικνύουν» το Κοράνι, αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αναγνωρίζει ότι η ιστορία και η επιστήμη μπορούν επίσης να αντικρούσουν το Κοράνι. Αν το Κοράνιο περιέχει μόνο ένα ιστορικό λάθος ή ένα επιστημονικό λάθος, τότε το Κοράνιο δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Επαλήθευση και διάψευση πάνε χέρι-χέρι.
# 5 Το σημερινό νόημα μιας λέξης είναι άσχετο με το τι σήμαινε στην αρχαιότητα. Η λέξη «Αλλάχ» είναι ένα καλό παράδειγμα. Όταν κάποιοι μουσουλμάνοι αντιμετωπίζουν τα ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσαν οι ειδωλολάτρες Άραβες στην προ-ισλαμική εποχή αναφερόμενοι σε έναν υψηλό θεό που ήταν παντρεμένος με τη θεά του ήλιου και είχε τρεις κόρες, θα παραθέσουν λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κλπ. για να αποδείξουν (sic) ότι «Αλλάχ σημαίνει Θεός.» Χρησιμοποιούν σύγχρονους ορισμούς για να καθορίσουν τι σήμαινε η λέξη πάνω από χίλια χρόνια πριν! Το τι σημαίνει τώρα η λέξη «Αλλάχ» δεν έχει σημασία για το τι σήμαινε πριν τον Μωάμεθ.

5. Η πλάνη της Αμφισημίας (διπλής σημασίας λέξεων ή φράσεων): Εάν υποθέσουμε ότι ο καθένας έχει τον ίδιο ορισμό για λέξεις, όπως Θεός, Ιησούς, αποκάλυψη, έμπνευση, προφήτης, θαύμα κ.λπ., πολύ απλά πέφτουμε σε λογική πλάνη.
# 1 Όταν ένας μουσουλμάνος λέει, «χριστιανοί και μουσουλμάνοι λατρεύουν τον ίδιο Θεό,» διαπράττει την πλάνη της αμφισημίας. Ενώ οι Χριστιανοί λατρεύουν τον Τριαδικό Θεό Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύματος, οι μουσουλμάνοι λατρεύουν μια Μονιστική θεότητα. Προφανώς, λατρεύουν διαφορετικούς θεούς.
# 2 Όταν ένας μουσουλμάνος λέει, «Πιστεύουμε κι εμείς στον Ιησού,» διαπράττει την πλάνη της αμφισημίας. Ο «Ιησούς» του Κορανίου, δεν είναι ο Ιησούς της Βίβλου. Το Ισλάμ κηρύττει «άλλο Ιησού» (Β΄ Κορ. 11:4). Ο Ιησούς της Βίβλου είναι ο Υιός του Θεού που πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Αλλά ο «Ιησούς» του Κορανίου δεν είναι ο Υιός του Θεού και δεν έχει πεθάνει στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Έτσι, είναι εσφαλμένο για τους μουσουλμάνους να πουν στους Χριστιανούς ότι πιστεύουν κι αυτοί στον Ιησού.
# 3 Όταν ένας μουσουλμάνος υποθέτει ότι οι Χριστιανοί έχουν την ίδια έννοια της αποκάλυψης, όπως οι μουσουλμάνοι, είναι ένοχος για πλάνη της αμφισημίας. Σύμφωνα με το Ισλάμ, το Κοράνιο ήταν γραμμένο στον ουρανό από τον Αλλάχ και δεν έχει γήινες πηγές. Όταν αποδεικνύουμε ότι προέρχεται από γήινες πηγές, αυτό απειλεί τη θεοπνευστία του Κορανίου.
Από την άλλη, η Βίβλος δεν ισχυρίζεται ότι μια μέρα έπεσε από τον ουρανό. Παραθέτει ανοιχτά από γήινες πηγές. Χρησιμοποιεί προ-υπάρχουσες πηγές χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Έτσι, ενώ το Κορανιο απειλείται από ιστορικές πηγές, η Βίβλος επιβεβαιώνονται από αυτές.
#4 Όταν ένας μουσουλμάνος σας λέει ότι η λέξη «Αλλάχ» έχει μόνο μία έννοια: «τον ένα, αληθινό Θεό,» υποθέτει μια πλάνη. Η λέξη «Αλλάχ» έχει πολλές διαφορετικές σημασίες.

α) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός όρος, όπως η αγγλική λέξη «Θεός». Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε θεό ή θεά, ανεξάρτητα αν εάν θεωρείται αληθινός ή ψευδής θεός. (πχ. οι «Αλλάχ» του Ινδουισμού.)
β) Το «Έθνος του Ισλάμ» τον χρησιμοποιεί για να αναφερθεί στους Wallace Dodd Ford, Elijah Muhammad, και Louis Farrakhan ως «Αλλάχ» και διδάσκει ότι όλοι οι μαύροι είναι «Αλλάχ».
γ)  Έχει χρησιμοποιηθεί από ορισμένους Χριστιανούς σε αραβόφωνες χώρες ως κοινή ονομασία για την Αγία Τριάδα.
δ)  Έχει χρησιμοποιηθεί στην προ-ισλαμική εποχή από τους ειδωλολάτρες Άραβες για να αναφερθούν στον θεό της σελήνης που ήταν ο πατέρας της al-Lat, της al-Uzza και της Manat.
ε) Χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους για να αναφερθούν στο θεό τους.

Το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός δεν λατρεύουν τον ίδιο Θεό. Οι Χριστιανοί λατρεύουν την Αγία Τριάδα, ενώ οι μουσουλμάνοι λατρεύουν μια μονιστική θεότητα.

6. Η πλάνη της βίας: Το Κοράνι δίνει εντολές στους μουσουλμάνους να διεξάγουν πόλεμο κατά των μη μουσουλμάνων και αποστατών (Σούρα 5:33, 9:5, 29).
Μερικοί μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν μια ψευδή αναλογία για να απαντήσουν σε αυτό το επιχείρημα. Απαντούν λέγοντας, «Λοιπόν, τι γίνεται με τις Σταυροφορίες; Εσείς οι Χριστιανοί κάνατε χρήση βίας όπως ακριβώς και οι μουσουλμάνοι».
Είναι λογικό σφάλμα να δημιουργούμε έναν παραλληλισμό μεταξύ μουσουλμάνων που σκοτώνουν ανθρώπους από υπακοή στο Κοράνι και Χριστιανών που σκοτώνουν ανθρώπους από ανυπακοή προς την Αγία Γραφή. Ενώ το Κοράνι δίνει εντολές για Τζιχάντ, η Καινή Διαθήκη την απαγορεύει.

7. Η πλάνη του να συγχέονται οι ερωτήσεις επί γεγονότων (ή δεδομένων) με ερωτήσεις συνάφειας: Το αν κάτι είναι εκ των πραγμάτων αληθές διαφέρει εντελώς από το αν αισθάνεστε πως σχετίζεται με κάτι άλλο.

Τα δύο θέματα πρέπει να κρατηθούν χωριστά.
Παραδείγματα:
# 1 Όταν ένας χριστιανός υποστηρίζει ότι ορισμένες από τις πεποιθήσεις και τα τελετουργικά του Κορανίου προήλθαν από τον προ-ισλαμικό Αραβικό παγανισμό, οι μουσουλμάνοι θα το αρνηθούν αρχικά. Αλλά καθώς δίνονται όλο και περισσότερα στοιχεία, κάποιος μουσουλμάνος συχνά θα κάνει μια απότομη/ξαφνική αναστροφή και θα αρχίσει το επιχείρημα, «Ε, και λοιπόν; Μήπως εσείς οι Χριστιανοί δεν έχετε πάρει τα Χριστούγεννα από τους ειδωλολάτρες;» Ο μουσουλμάνος έχει τώρα διαπράξει τρεις πλάνες:

α) Το επιχείρημα «Ε, και λοιπόν;» ασχολείται με το αν κάτι έχει σχέση με κάτι άλλο, και όχι με το αν είναι γεγονός/δεδομένο. Πρέπει να σταματήσετε τον μουσουλμάνο σε εκείνο το σημείο και να τον ρωτήσετε, «Μιας και τώρα καταπιάνεσαι με το αν οι παγανιστικές ρίζες του Κορανίου έχουν σχέση (με προακτικές παγανιστικής προέλευσης στον Χριστιανισμό), αυτό σημαίνει ότι τώρα συμφωνείς στο γεγονός της ειδωλολατρικής προέλευσης του Ισλάμ; »
β) Ο μουσουλμάνος έχει επίσης διαπράξει την πλάνη της αμφισημίας. Η Βίβλος δεν απειλείται από ιστορικές πηγές. Αναφέρεται ελεύθερα σε αυτές και ακόμη και τις αναφέρει (Πράξεις 17: 28). Αλλά το Κοράνι αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε επίγειες ιστορικές πηγές (Σούρα 25:4-6).
γ) Έχει επίσης πέσει στην πλάνη της ψευδούς αναλογίας. Η Αγία Γραφή και το Κοράνιο είναι δύο εντελώς διαφορετικά βιβλία. Η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής δεν εξαρτάται από την τύχη του Κορανίου, διότι αυτό που ισχυρίζονται οι μουσουλμάνοι για το Κοράνι δεν είναι αυτό που ισχυρίζονται οι Χριστιανοί για την Αγία Γραφή.

8. Φωνητικές πλάνες: Ο φωνητικός ήχος μιας λέξης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να διαστρέψει το νόημά της. Για παράδειγμα,
α) Μερικοί Μουσουλμάνοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι η λέξη «Αλλάχ» είναι στην ελληνική Καινή Διαθήκη, λόγω της ελληνικής λέξης αλλά. Όμως, ενώ η λέξη προφέρεται «αλλά» (παρόμοια με το Αλλάχ), σημαίνει μόνο «αλλά» στα ελληνικά. Δεν έχει καμία σχέση με την αραβική «Αλλάχ».
β) Μερικοί Μουσουλμάνοι ισχυρίστηκαν ότι η λέξη «Αλλάχ» είναι στην Αγία Γραφή, λόγω της βιβλικής λέξης «Αλληλούια» («Allelujah»). Μετά προφέρουν λάθος τη λέξη ως «Αλλάχ-λούια!» Αλλά η λέξη «Αλληλούια» δεν είναι μια σύνθετη λέξη με την αραβική «Αλλάχ» να είναι το πρώτο μέρος της λέξης. Είναι μια εβραϊκή λέξη με το όνομα του Θεού να είναι το «ΓΙΑΧ» («JAH») (ή Γιαχβέ) και το ρήμα «άλλε» («alle») σημαίνει «αίνος (έπαινος) στον». Η λέξη σημαίνει «αίνος (έπαινος) για τον Γιαχβέ.» Η αραβική λέξη «Αλλάχ» δεν υπάρχει σ’ αυτή τη λέξη.
γ) Το ίδιο σφάλμα βρίσκουμε στο μουσουλμανικό επιχείρημα ότι η λέξη «Baca» (Ψαλμός 84:6) εννοεί «Μέκκα.» Η κοιλάδα της Μπάκα είναι στο βόρειο Ισραήλ.
δ) Μερικοί μουσουλμάνοι προσπάθησαν να πάνε από το «Αμήν» στο «Άχμαντ» και στο «Μουχάμμαντ»! Τόση ανοησία είναι απίστευτη.

9. Παραπλανητικά (άσχετα) επιχειρήματα: Όταν ένας μουσουλμάνος καλείται να υπερασπιστεί το Κοράνι, αν στρέφεται γύρω από τις επιθέσεις και την αξιοπιστία της Βίβλου, την Τριάδα, τη θεότητα του Χριστού, τις Σταυροφορίες, κ.λπ., εισάγει άσχετα θέματα που δεν έχουν καμία λογική σχέση με την αλήθεια του Ισλάμ. Προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από το Ισλάμ σε άλλα θέματα.
Επιπλέον, υποθέτει ότι, εφόσον μπορέσει να αντικρούσει την Αγία Γραφή, τότε το Κοράνι θα κερδίσει εξ ορισμού. Αν μπορέσει να αντικρούσει την Τριάδα, τότε ο Αλλάχ θα κερδίσει εξ ορισμού. Αλλά αυτό είναι λογικά εσφαλμένο. Δεν μπορείτε να αποδείξετε τη θέση σας αντικρούοντας τη θέση κάποιου άλλου. Η Αγία Γραφή και το Κοράνι, θα μπορούσαν και τα δύο να είναι λάθος. Οι Μουσουλμάνοι πρέπει να αποδείξουν την ορθότητα του δικού τους βιβλίου.

10. Πλασματικά Επιχειρήματα: Όταν βάλετε ένα ψευδές επιχείρημα στο στόμα του αντιπάλου σας και στη συνέχεια προχωρήσετε για να το γκρεμίσετε, έχετε δημιουργήσει μόνο ένα πλασματικό επιχείρημα. Οι Μουσουλμάνοι ενίοτε είτε παρερμηνεύουν σκόπιμα είτε αλλοιώνουν επιχειρήματα που τους λένε οι χριστιανοί.

Παράδειγμα:
Μερικοί μουσουλμάνοι έχουν οικοδομήσει ένα πλασματικό επιχείρημα που ισχυρίζεται ότι διδάσκουμε, «Το Κοράνι διδάσκει ότι ο Αλλάχ είναι ο θεός της σελήνης και ότι οι μουσουλμάνοι πιστεύουν εν γνώσει τους στη λατρεία του θεού της σελήνης και των θυγατέρων του.» Στη συνέχεια, γκρεμίζουν αυτό το πλασματικό επιχείρημα και ισχυρίζονται ότι νίκησαν. Φυσικά, εμείς ποτέ δεν είπαμε τέτοιες ανοησίες. Αυτό που είπαμε είναι ότι, ενώ ότι το Κοράνιο ισχυρίζεται ότι ο Αλλάχ είναι ο Θεός και οι Μουσουλμάνοι λατρεύουν το ένα αληθινό Θεό, στην πραγματικότητα λατρεύουν έναν ψεύτικο θεό τον οποίο κήρυξε ένας ψευδοπροφήτης, σύμφωνα με ένα ψευδές βιβλίο.

Συμπέρασμα

Ο μέσος μουσουλμάνος έχει εξαπατηθεί από μουσουλμάνους απολογητές που χρησιμοποιούν λογικές πλάνες που δεν έχουν σχέση με τη λογική, την πραγματικότητα ή την ειλικρίνεια. Αλλά υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι που θέλουν να είναι λογικοί στην θρησκεία τους και έτσι έχουν ανοιχτό μυαλό για λογικό διάλογο. Μόλις διαπιστώσουν ότι τα επιχειρήματά τους βασίζονται σε λογικές πλάνες, θα είναι ανοιχτοί για την υπέροχη είδηση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό.

74 Σχόλια

 1. Συγγνώμη αδερφέ, αλλά μας τα λες μισά τα επιχειρήματα των Μουσουλμάνων, και εξ αρχής τους δίνεις μια όψη, λες και είναι πανίβλακες, που δεν ξέρουν να σκέφτονται ή μιλάνε. Όλα αυτά, προς κακή σου τύχη, είναι, όπως λένε και στα Αγγλικά, wishful thinking. Μακάρι όντως να ήταν τόσο εύκολο για εσάς τους Χριστιανούς, να κατανοήσετε τι σας λένε οι Μουσουλμάνοι, και όντως να είναι τόσο χαζά και παράλογα τα επιχειρήματά τους όσο τα παρουσιάζεις εδώ. Δυστυχώς, δεν έχουν έτσι τα πράγματα, και θεωρώ τουλάχιστον προσβλητικό να υποστηρίζεις πως έτσι έχουν.

  Πραγματικά, μακάρι να ήσουν όντως κάποτε Μουσουλμάνος, ώστε να καταλάβαινες τι προσπαθούν να σου πουν, και από τι προσπαθούν να σε προφυλάξουν/προειδοποιήσουν. Ο Θεός όμως γνωρίζει καλύτερα, και σίγουρα υπάρχει καλός λόγος που δεν βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει (όπως το ότι μας δίνεται εμάς η δυνατότητα, να διορθώνουμε τα λάθη σου, κι έτσι, να προωθείται το Ισλάμ, όπως όντως είναι (βλέπε τις απαντήσεις του Άχμεντ Ελντιν στα γραπτά σου)).

  Εύχομαι απο καρδιάς, Ο Θεός να σε συγχωρέσει για τα σφάλματά σου, και να σου δώσει την κατανόηση ώστε να πορευθείς στον ορθό δρόμο, παρ’ όλο που γνωρίζω πως ύστερα των θέσεων που θέτεις, είναι πολύ δύσκολο να βρεις την ειλικρίνεια να παραδεχθείς πως ήταν λανθασμένα τα λεγόμενά σου.

  Το καλοκαίρι θα είμαι στην Αθήνα (ζω εκτός Ελλάδος αυτή την στιγμή), και θα ήταν χαρά μου μεγάλη να συναντηθούμε, για κανένα καφέ, να συζητήσουμε, εάν κι εσύ έχεις όρεξη για κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινώνησε μαζί μου στο e-mail που παρέθεσα.

  Ειρήνη σοί, και έλεος Του Θεού και ευλογία.

  • @Amir Abdullah, ειρήνη σε εσένα.
   Ο Greekmurtad είναι εκτός για λίγες μέρες. Αν θέλεις, γράψε με λεπτομέρειες πού ακριβώς είναι οι ενστάσεις σου στο άρθρο του Δρ. Robert Morey και είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσει.
   Η απάντηση του Άχμαν Ελντίν στο συγκεκριμένο άρθρο είναι κάποια ηχητικά αρχεία στα οποία χρησιμοποιεί όλες τις πλάνες που αναφέρονται εδώ, και ίσως κι άλλες. Για παράδειγμα κάπου «απαντάει» στο άρθρο με την πλάνη του «άσχετου επιχειρήματος», αναφέρει ότι «έτσι κι έτσι λένε οι …ιεροκήρυκες στο ραδιοσταθμό της ‘Πειραϊκής Εκκλησίας». Ελπίζω να μην εννοείς αυτή την «αναίρεση» γιατί είναι αστεία. Αλλά και οι άλλες δεν πάνε πίσω σε αστειότητα κατά τη γνώμη μου…

  • @Amir Abdullah Ειρήνη σοί, και έλεος Του Θεού και ευλογία. Se euxaristw gia tis euxes sou adelfe. To idio euxomai ki egw gia sena, kai pisteuw pws otan o an8rwpos katalabei oti auta pou yposthrizei einai la8os, mporei kai na to paradextei, an endiaferetai na einai me thn Alh8eia.
   Exw symmetasxei ws mousoulmanos se polles syzhthseis me xristianous, kai se diabebaiwnw oti liga leei o Morey gia ta epixeirhmata tous liga einai. Apo kati «epixeirhmata» tou Deedat arxisa ki egw na problhmatizomai oti kati den paei kala me th 8rhskeia mou – se syndyasmo bebaia me alla gegonota kai symperifores, kai apokalypseis gia diafora psemata. (P.x thn hlikia ths Aisha.)
   8ymasai ekeino tou Deedat, oti dh8en to Hallelujah einai Allahluja? Polloi musulmanoi to pisteuoun kai prospa8oun na peisoun kai allous oti etsi einai… Anagkasthka mia fora na steilw se enan oloklhro lhmma sxoliologiou, auto

   hal-e-loo’-ya (halela-yah, «praise ye Yah»; allelouia): The word is not a compound, like many of the Hebrew words which are composed of the abbreviated form of «Yahweh» and some other word, but has become a compound word in the Greek and other languages. Even if the Jews perhaps had become accustomed to use it as a compound, it is never written as such in the text. In some Psalms, Hallelujah is an integral part of the song (Ps 135:3), while in others it simply serves as a liturgical interjection found either at the beginning (Ps 111) or at the close (Ps 104) of the psalms or both (Ps 146). The Hallelujah Psalms are found in three groups: 104-106; 111-113; 146-150. In the first group, Hallelujah is found at the close of the psalm as a lit. interjection (106:1 is an integral part of the psalm). In the second group, Hallelujah is found at the beginning (113:9 is an integral part of the psalm depending on the adjective «joyful»). In the third group, Hallelujah is found both at the close and at the beginning of the psalms. In all other cases, (Pss 115; 116; 117) Hallelujah seems to be an integral part of the psalms. These three groups were probably taken from an older collection of psalms like the group Psalms 120-134. In the New Testament Hallelujah is found as part of the song of the heavenly host (Re 19:1). The word is preserved as a liturgical interjection by the Christian church generally.

   A. L. Breslich

   omws, kai pali den to pisteve!

   Giati mhpws ta «epixeirhmata» tou Ahmed Eldin oti o Muhammad einai o Paraklhtos, den einai «χαζά και παράλογα»? Des se parakalw ta sxetika mas ar8ra.

   Isws na htan kai dikh mou xara na synanth8oume an 8a eimai egw Athina to kalokairi, alla se genikes grammes apofevgoume synanthseis pou apokalyptoun thn tautothta mas. Alla mexri tote mporei na exoun allajei ta pragmata.
   Kai pali eirhnh soi.

 2. ευλογια και ελεος Κυριου μεθ’ημων παντοτε, Αμην…

  και μονο το γεγονος οτι ο Χριστος «ηρθε/ δοθηκε/ σταλθηκε» απο τον Θεο, και εγινε θαυματουργικα η συλληψη του, δε θα επρεπε να φτανει σαν λογικο επιχειρημα για την αποδειξη, του οτι ο Κυριος ειναι ο Υιος του Θεου, και ΑΡΑ ο ιδιος Θεος?…

  εφοσον για να γινει ενας ανθρωπος χρειαζεται ωαριο και ΣΠΕΡΜΑ… και στην προκειμενη περιπτωση, ωαριο υπηρχε ανθρωπινο, σπερμα ομως ΟΧΙ,… αρα ειναι «Σπερμα» Θεου, δηλ. «κομματι» απο τον ιδιο το Θεο, αρα, ειναι Θεος ο Χριστος…

  χωρις να κινδυνευσουμε να πεσουμε σε πολυθεϊα…

  πως ειναι δυνατο να μην μπορουνε να βγουν απο αυτην την πλανη οι μουσουλμανοι και δε μπορουνε να καταλαβουν ουτε λογικα και επιστημονικα την αυτονοητη αυτη αποδειξη της Τριαδικοτητας?

  Κυριε Ιησου Χριστε, ελεησον με, οτι ημαρτον σοι!

  ειρηνη ημιν, στις καρδιες, τις ψυχες και τα σωματα ημων ολων παντοτε, Αμην

  • @matoula

   Στο όνομα Του Θεού, Του Παντελεήμονα, Πολυεύσπλαχνου.

   Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο Ιωάννης στο ευαγγέλιό του χαρακτηρίζει τον Ιησού Χριστό σαν τον Λόγο Του Θεού ενσαρκωμένο;
   Τι σημαίνει θεολογικά Λόγος Του Θεού;
   Και τι είναι αυτό που κάνει τον Ιησού – Λόγο Του Θεού;

   Σε τρεία απλά βήματα θα εξηγήσω τι σημαίνει θεολογικά:
   1. Ο Λόγος Του Θεού, είναι όταν εκφωνεί Ο Θεός: «Γενηθήτω», και γίνεται.
   2. Με τον Λόγο Του, Ο Θεός δημιούργησε την ύπαρξη
   3. Ο Λόγος Του Θεού είναι ο νόμος Του Θεού.
   (υποσημείωμα: ό,τι δημιουργεί Ο Θεός, έχει συνείδηση Του Θεού και του εαυτού του)

   Θα σου δώσω άλλο ένα δεδομένο, ώστε να μπορέσω να αναπτύξω το επιχείρημά μου.
   Στο Κοράνι (που είναι Λόγος Του Θεού με την έννοια του νόμου), Ο Θεός λέει για τον Ιησού δύο σημαντικά πράγματα.
   1. Πως είπε «Γενηθήτω», και έγινε ο Ιησούς στην μήτρα της Μαριάμ
   2. Πως ο Ιησούς, όσον αφορά την δημιουργία του, είναι σαν τον Αδάμ, που είπε Ο Θεός «Γενηθήτω», και έγινε

   Απο τα παραπάνω δεδομένα, μπορούμε πλέον να συμπεράνουμε τα εξείς:
   1. Η ύπαρξη, μπορεί να θεωρηθεί η «γενική» υλοποίηση του Λόγου Του Θεού
   2. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να θεωρηθεί η «συγκεκριμένη» υλοποίηση του Λόγου Του Θεού
   3. Ο Ιησούς Χριστός, είναι ο νόμος Του Θεού σε ανθρώπινη μορφή («Εγώ είμαι η οδός»)
   4. Η δημιουργεία του Ιησού, είναι εξίσου αξιοθαύμαστη όσο η δημιουργία του Αδάμ (αν όχι λιγότερο, εφόσον ο Αδάμ δεν είχε ούτε καν μητέρα)

   Το επόμενο δεδομένο, λαμβάνοντας υπ’ όψη την Ιουδαϊκή θεολογία, στα πλαίσια της οποίας ο Ιησούς ήταν ο Χριστός που περιμέναν οι Ιουδαίοι, είναι ο πρώτος Μωσαϊκός νόμος, και αυτό στο οποίο όλοι οι προφήτες και ακόλουθοί τους μαρτυρούσαν:
   «Άκου, Ω Ισραήλ! Ο Κύριος Ο Θεός μας, είναι ΈΝΑΣ Κύριος»

   Το δεδομένο αυτό, εξηγεί ολοκάθαρα τον λόγο που οι Ιουδαίοι, εξ αρχής που ειπώθηκε περι τριαδικότητας Του Θεού, και η θεότητα του Ιησού, θεώρησαν τον Χριστιανισμό ως ειδωλολατρική θρησκεία, και το παράδοξο είναι πως ο ίδιος ο Ιησούς ήταν μάρτυρας αυτής της αλήθειας (του ότι δεν υπάρχει καμια θεότητα εκτώς Του Θεού).

   Ακόμα πιο παράδοξο, είναι πως οι Ιουδαίοι γνωρίζουν πολύ καλά τον ρόλο του Λόγου Του Θεού, αλλά και του Αγίου Πνεύματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τα εξισώνουν αυτά με Τον Θεό.

   Απο εκεί και πέρα, εμείς οι Μουσουλμάνοι, είμαστε επίσης μάρτυρες της αλήθειας του πρώτου Μωσαϊκού νόμου, και αυτός ο νόμος είναι και ο πρώτος πυλώνας του Ισλάμ.

   Επίσης είμαστε μάρτυρες πως Ο Θεός έστειλε προφήτες σε όλη την ανθρωπότητα, και καθ’ όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, όλοι (οι προφήτες) όντας μάρτυρες της αλήθειας του πρώτου Μωσαϊκού νόμου (αν μελετήσεις κι άλλες θρησκείες, θα το δείς αυτό).

   Δεδομένου των παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε σε 2 επιλογές:
   1. Όλοι οι προφήτες, εμπεριεχομένου του Ιησού Χριστού, λέγανε ψέμματα, και μας είπε την αλήθεια η Χριστιανική Εκκλησία, περι αληθούς θεολογίας, τριαδικότητας Του Θεού, και θεότητας του Ιησού.
   2. Όλοι οι προφήτες, εμπεριεχομένου του Ιησού Χριστού, λέγανε την αλήθεια, σε αντίθεση με την Χριστιανική Εκκλησία, που θέλει να αλλάξει τα πρότυπα της αληθούς θεολογίας.

   ΥΓ: Κι εγώ είμαι μάρτυρας του Λόγου Του Θεού, και του Αγίου Πνεύματός Του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμουν πως αυτά τα δημιουργήματα Του Θεού, (πνοή και λόγος Του Θεού) ισούνται με Αυτόν.

   Και Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα.
   Ειρήνη σοι, και έλεος Του Θεού, και ευλογία.

   • α) Οι μουσουλμάνοι αποδέχονται ότι το κατά Ιωάννην λέει αλήθεια όταν ονομάζει τον Ιησού «Λόγο του Θεού»; Αν ναι, θα πρέπει να δεχτούν τη θεοπνευστία του – οπότε ας προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε ως θεόπνευστο κείμενο.

    β) Ο Ιησούς, σύμφωνα με τους μελετητές (και με εμένα – δεν ξέρω αν κανείς διαφωνεί) ονομάζεται Λόγος του Θεού σε ένα διάλογο του αγίου ευαγγελιστή Ιωάννη (μαθητή και αποστόλου του Χριστού) με τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων («Λόγος του Κόσμου» = η δύναμη που δημιούργησε και συγκρατεί το σύμπαν κατά Ηράκλειτο κ.ά.) και του Ιουδαίου Φίλωνα του Αλεξανδρέα, που είχε πει ότι ο ελληνικός «Λόγος του Κόσμου» είναι ο ίδιος με το «Είπεν ο Θεός» της ΠΔ.
    Στους Έλληνες ωστόσο Λόγος του Κόσμου = η λογική που ενυπάρχει στη δημιουργία (η οποία δεν είναι «άλογη» αλλά «έλλογη») και όχι κάποια λόγια ή νόμος του Θεού. Συνεπώς στον Ιωάννη Λόγος του Θεού = η λογική του Θεού, παρόμοια με τη Σοφία του Θεού που συναντούμε στην ΠΔ (στις Παροιμίες, τη Σοφία Σολομώντος κ.α.). ΔΕΝ έχει σχέση με τα λόγια. Είναι ο «ενυπόστατος Λόγος» (= ένα πρόσωπο), όπως η Σοφία του Θεού στην ΠΔ μιλάει και είναι φανερά ένα πρόσωπο, όχι μόνο μια δύναμη, όπως η σοφία των ανθρώπων.

    γ) Αν ο Ιησούς είναι λόγος του Θεού γιατί ο Θεός «είπε» και έγινε, τότε ΟΛΑ τα δημιουργήματα του Θεού είναι «Λόγος του Θεού» (αυτό το είπε ο άγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μουσουλμάνους του καιρού του). Είναι έτσι, κατά το Ισλάμ; Προφανώς όχι. Το Κοράνι απλά πήρε μια φράση από το Ευαγγέλιο και την επανέλαβε χωρίς να σκεφτεί τη σημασία της, όπως έκανε πολλές φορές.
    Σ.σ. Έχουν όλα τα δημιουργήματα του Θεού επίγνωσή Του κ.τ.λ.; Δηλ. και τα ζώα, και τα ορυκτά;

    δ) Ο Θεός ΔΕΝ είπε «Γενηθήτω» και έγινε ο Αδάμ, αλλά τον έπλασε – αντίθετα με τα άλλα δημιουργήματά Του. Άρα δεν ευσταθεί αυτό που λέει ο συντάκτης για τη σχέση Αδάμ και Ιησού ως «Λόγων» (σ.σ. και ο Αδάμ είναι «Λόγος του Θεού» λοιπόν;).

    ε) Κατά το Κοράνι το όνομα του Ιησού είναι «Μεσίας Ιησούς». Ποια η έννοια της λέξης «Μεσίας»; Τι διαφέρει από το να είναι μόνο προφήτης;

    στ) Το ίδιο το κατά Ιωάννην παρακάτω λέει «και Θεός ην ο Λόγος». Αν είναι θεόπνευστο, άρα το λαμβάνουμε υπόψιν στο χαρακτηρισμό «Λόγος», πώς τότε αμφιβάλλουμε αν είναι Θεός ο Λόγος;

    ζ) Ο Λόγος (=Ιησούς) υπάρχει «εν αρχή» και κάποια στιγμή ο ίδιος «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Αυτά σημαίνουν προΰπαρξη του Χριστού αλλά και ότι ο ίδιος είναι ο Λόγος, όχι μόνον το αποτέλεσμα του Λόγου! Και «εθεασάθεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός». Αυτά τι σημαίνουν, κατά το μουσουλμάνο συντάκτη (αν όχι τη θεότητα του Λόγου και την υιότητα του Ιησού ως προς τον Πατέρα);
    Αφού είναι «μονογενής», πώς είναι δημιουργημένος αντίστοιχα με τον Αδάμ; Είναι κι ο Αδάμ μονογενής; (δύο μονογενείς; άτοπο).

    η) Στο άρθρο «Οι ρίζες του τριαδολογικού δόγματος» έχει καταδειχθεί αναλυτικότατα πως οι προφήτες ΚΑΙ ο Ιησούς μιλάνε για τριαδικό Θεό!!! Όταν λοιπόν όλα αυτά αναιρεθούν (ένα προς ένα, παρακαλώ), τότε ας γράψει κάποιος για δήθεν «διαφωνία» μεταξύ προφητών-Ιησού και χριστιανικής θεολογίας…
    Ευχαριστώ.

 3. ειρηνη κι ευλογια Κυριου παντοτε, Αμην

  2. Πως ο Ιησούς, όσον αφορά την δημιουργία του, είναι σαν τον Αδάμ, που είπε Ο Θεός “Γενηθήτω”, και έγινε…

  και βεβαια δεν ειναι ετσι, εφοσον ο Χριστος ΔΕΝ ειναι απλα πλασμα Του Θεου οπως ο Αδαμ, φτιαγμενος/ πλασμενος απο τον Θεο, αλλα μερος Του, της Τριαδικοτητας του Θεου…

  το οτι σε τοσα σημεια η Βιβλος (Π.Δ. και Κ.Δ.) αναφερει την Τριαδικοτητα της Μιας Θεοτητας,
  το οτι ο Ιδιος ο Ιησους διδαξε οτι ειναι ο Κυριος και ο Ιδιος ο Θεος,
  το οτι την ωρα της Βαφτισης Του Χριστου εμφανιστηκε ξεκαθαρα η Αγια Τριαδα,…
  και τοσα αλλα παραδειγματα, ακομα και για εκεινους που ηταν αυτοπτες μαρτυρες των γεγονοτων, δεν ηταν αρκετα για να πεισουν τους εβραιους ή τους υπολοιπους μη πιστευσαντες ανα τον κοσμο,… αυτο δε σημαινει οτι δεν ειναι αυτη η Μια και Μοναδικη Αληθεια…

  αν εσυ ή οποιος αλλος χριστιανος ή μη, δε θελει να ανοιξει τα ματια του και να δει την πραγματικη Αληθεια, παρα καθεται και αναμοχλευει τα ιδια και τα ιδια φαυλα επιχειρηματα,… δικαιωμα και ελευθερια του καθενος ειναι…

  δεν μπορουμε ομως να διαστρεβλωνουμε την Αληθεια, επειδη ετσι μας την πιπιλιζουν, επειδη ετσι μας την επιβαλλουν, επειδη ετσι μας εμαθαν…

  και «προκαλω» και εσενα και οποιονδηποτε εχει την οποια αμφιβολια περι της Αληθειας της Ορθοδοξιας, …
  αν οχι να μου εξηγησει το τι συμβαινει καθε Πασχα στα Ιεροσολυμα κατα την Αναστασιμη Λειτουργια με το ακτιστο φως,… αν οχι να μου εφηγησει τι γινεται με τα νερα του ιορδανη ποταμου την ημερα Των Θεοφανιων (των Φωτων),… αν οχι να μου εξηγησει την τροπη φυγης του ιδιου του σατανα (και δε μιλαω για τα μικρα και μεγαλα στρατιωτακια του, αλλα για τον ιδιο τον εωσφορο) οταν ακουει το Ονομα Του Κυριου Ημων Ιησου Χριστου και βλεπει το Σημειο Του Σταυρου, πως φριττει και τρεμει και τελικως εγκαταλειπει τον δαιμονισμενο ανθρωπο….

  τοτε, αν μη τι αλλο, «προκαλω» τον καθενα αρνητη Του Κυριου, να τολμησει να ξεστομισει τα λογια της ευχης:

  Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με, τον αμαρτωλό!
  أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ

  και να δει μονος του, με Τη Βοηθεια Του Θεου και μονο το ποια ειναι η Αληθεια!!!

  κατι που ΜΟΝΟ ο ε ω σ φ ο ρ ο ς ΦΟΒΑΤΑΙ να πει και ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ! 😉

  ολα τα υπολοιπα επιχειρηματα, απο οποια παραταξη, ακομα και απο την ορθοδοξη, ειναι ΠΕΡΙΤΤΑ…

  αλλα οποιος μπορει να ξεπερασει τα ταμπου και τους φοβους του, οποιος μπορει να ανοιξει την καρδια του στο Θεο, οποιος δε μενει προσκολλημενος σε οτι του πλασσαρανε ή του εμφυτευσανε απο την κοιλια της μητερας του στον εγκεφαλο του,… μονο εκεινος μπορει να τολμησει να κανει το βημα που ο διαβολος ΔΕΝ τον αφηνει να κανει,… γιατι πολυ απλα τον θελει για δικο του, για παντα!

  Ο Θεος να μας φυλαει, να μας φωτιζει και να μας ελεει παντοτε, Αμην

 4. Εσύ έχεις σκεφτεί να αφήσεις τις απλοϊκές «πονηριές»;

  Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο Ιωάννης στο ευαγγέλιό του χαρακτηρίζει τον Ιησού Χριστό -=ΘΕΟ=-;

  Ιω. 1,1 = καί ΘΕΟΣ ήν ο Λόγος

  Εσύ που δυσκολεύεσαι να καταλάβεις την Αγία Τριάδα, γιατί δεν ακούς τον προφήτη ΣΑΣ και ΘΕΟ ΜΑΣ που λέει:

  Ιω. 10,30 = εγώ καί ο πατήρ ΕΝ εσμεν

  δηλ. -=Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ΕΝΑ=-

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει η Αγία Τριάδα. Ως ΕΝΑ, όπως και ο Υιός με τον Πατέρα είναι ΕΝΑ.

  Άλλα εδάφια περί Θεότητας:

  Ιω. 20,28 = Καί απεκρίθη Θωμάς…Ο Κύριός μου καί ο Θεός μου (Ο Ιησούς δεν το αρνείται: «Λέγει αυτώ ο Ιησούς, ‘Ότι εώρακάς με, πεπίστευκας’)

  Ιω. 5,18 = έλυεν τό σάββατον…ΙΣΟΝ εαυτόν ποιών τώ ΘΕΩ.

  Ιω. 10,33 = απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι…συ…ποιείς ΣΕΑΥΤΟΝ ΘΕΟΝ

  Όπως βλέπεις, σύμφωνα με τον Ιωάννη, ο Υιός, Χριστός, Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού και ΘΕΟΣ, ΕΝΑ με τον Πατέρα και αυτό το κατανοούσαν μέχρι και οι ΕΧΘΡΟΙ του, ότι κύρητε ΙΣΟΘΕΐΑ!

  Εσείς που τιμάτε τον Ιησού, δέχεστε όλα όσα; Δέχεστε την εντολή του:

  Ιωάν. 5,23: «να τιμώσι πάντες τον Υιόν καθώς τιμώσι και τον Πατέρα»;

  Δέχεστε ότι: «Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τίμα και τον Πατέρα»;

  Αυτά είπε ο Ιησούς!

  Εντάξτε λοιπόν τις απαιτήσεις του προφήτη ΣΑΣ και ΘΕΟΥ ΜΑΣ στις θρησκευτικές σας πρακτικές!

 5. Την χάσατε την μπάλα…πάει

 6. Ρε δεν ντρέπεστε λέω εγώ, που μάθατε ένα παραμύθι απο τους γονείς σας και ποτέ ούτε καν αναρωτηθήκατε αν μπορεί να στέκει; Δεν ντρέπεστε λέω εγώ που αποδίδετε συνεταίρους και παιδιά Στον Θεό; Ο Θεός είναι υπεράνω όσων έχετε στο μυαλό σας, τυφλοί είστε; Τόσα χρόνια ψάχνει ο άνθρωπος Τον Θεό μέσα στην δημιουργία του, και αντί για Τον Θεό, βρήκε τον λόγο, και τη σοφία, και το πνεύμα, και όλα τα όργανα Του Θεού και τα θεοποίησε;;;

  Που το βρίσκετε το θράσος; Θα μου πείτε, τι φταίτε εσείς, δεν ποτίζετε τον εαυτό σας με τα παραμύθια σας, αλλά κι όμως. Να φοβάστε Τον Θεό, γιατί ακούει και βλέπει τα πάντα, και μη λέτε ψέματα έναντί Του, σε θέματα που δεν έχετε καν κατανόηση!

  Σαν δε ντρέπεστε, άκους εκεί «σπέρμα» Του Θεού, Θεός φυλάξει! Σιγά μη συμβιβαστούν οι μουσουλμάνοι με θρησκευτικές πρακτικές που σου λένε να φιλάς εικόνες, να προσεύχεσαι σε αγίους, να θεοποιείς ανθρώπους χωρίς δικαίωμα, να λατρεύεις το είδολο που ονομάζεται σταυρός!

  Τι να πώ βρε αδέρφια, κάντε ό,τι πιστεύετε, αλλά μη μας κατηγορείτε εμάς για την δικιά σας βλακεία μετά, και να είστε μάρτυρες πως εμείς είμασταν υποταγμένοι Στον Θεό.

  • Φίλε Amir Abdullah… Ο Θεός αποκαλύφθηκε ο Ίδιος με τον Υιό Του… Αλίμονο αν περίμενε να τον βρούμε εμείς… Τις εικόνες τις φιλάμε ως ένδειξη τιμής στους αγίους που εικονίζονται επάνω… Γιατί μέσα στους αγίους κατοίκησε ο ΘΕΟΣ κι όχι επειδή έχουν κάτι από μόνοι τους…

   Εσείς τη μαύρη πέτρα στη Μέκκα γιατί τη φιλάτε… Και γιατί γυρίζετε γύρω-γύρω 7 φορές… Από την ειδωλολατρία δεν τα πήρατε αυτά;; Και μετά έχετε το θράσος και κατηγορείτε τους χριστιανούς;; Βγάλε τη σκούφια σου και βάρα μας Amir Abdullah!!

   Στους αγίους δεν προσευχόμαστε φίλε… Τους αγίους τους τιμούμε και στην προσευχή μας τους μιλάμε αν θέλουμε… Γιατί είμαστε ΜΙΑ Εκκλησία… εμείς που αγωνιζόμαστε στη γη κι αυτοί που τα καταφέρανε… και είναι δίπλα στον Χριστό… και συνέχεια τον παρακαλάνε για μας τους αδελφούς τους… και ούτε «θεοποιούμε» κανέναν άνθρωπο… Ο ΘΕΟΣ είναι που θεώνει τους αγίους… θεώνει όχι θεοποιεί… Εμείς απλά βλέπουμε τα σημάδια και το αναγνωρίζουμε…

   Και για ποιο «είδωλο που ονομάζεται σταυρός» μιλάς… Δεν έχουμε τέτοιο ‘είδωλο» και κανένα είδωλο οι χριστιανοί…
   «Ο Σταυρός δεν έχει αξία ως ανεξάρτητο αντικείμενο όπως στις αρχαίες λατρείες αλλά του «αποδίδεται τιμητική προσκύνηση, που άλλωστε είναι γνωστή στη Γραφή (Γεν. μζ’ 31), όχι όμως λατρεία, γιατί πάντοτε στη σκέψη μας έχουμε τον σταυρό του Χριστού, και όχι κάποιο αντικείμενο που το ταυτίζουμε με τον Θεό ή το εκλαμβάνουμε πως εικονίζει θεό (=είδωλο).» http://el.orthodoxwiki.org/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82

   Μαύρα μεσάνυχτα έχεις από Χριστιανισμό φίλε… Μήπως είσαι εσύ που εμαθες ένα παραμύθι από τους γονείς σου;;

   Και επειδή φοβόμαστε το Θεό δεν τολμάμε να πιστέψουμε για προφήτη του έναν δοξομανή… έναν δολοφόνο που παρουσίαζε την επιληψία του για επίσκεψη του Θεού… Που τάχα ο Θεός επέτρεψε ειδικά σ’αυτόν να κοιμάται με όποια γυναίκα του αρέσει… Θεός φυλάξοι!!

   • Ναι, σιγά μη κάνουμε και ευχές στην μαύρη πέτρα να μας γιατρέψει ξέρω ‘γω! Ρε, ουκ έστι θεός παρα Θεού! Και το «γυρίζετε γύρω-γύρω» θα έπρεπε να σου είναι οικείο…δεν σου θυμίζει αυτό που κάνετε εσείς όταν παντρεύεστε; Μας χορεύετε κιόλας χωρίς να ξέρετε τις ρίζες σας!

    Αυτά που λές για τους αγίους, τα λέτε μόνο σε εμάς, γιατί μεταξύ σας άλλα λέτε. Κι εγώ ορθόδοξος Χριστιανός ήμουν αδερφέ, τα έχω ακούσει όλα, ακόμα κι απο μοναχούς στο άγιον όρος, μου λέγανε πως δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε απευθείας με Τον Θεό, οπότε ζητάμε απο τους αγίους δήθεν να πούν καλό λόγο Στο Θεό, επειδή έχουν την χάρη Του; Αυτά να τα ακούω απο μοναχό στο όρος Άθως, έπαθα σόκ!

    Και ούτε μια εκκλησία είσαστε, έχετε γίνει κυριολεκτικά κομμάτια, δεν καταφέρατε να κρατήσετε καθαρό τον οίκο της Ρώμης, αλλά ούτε καν τον δικό σας (του Βυζαντίου)! Μου είστε και δίπλα στο Χριστό, που όταν οι ακόλουθοι του Άρειου είχαν εξαπλωθεί απο ανατολάς ως δύσης, τους κατεσφάξατε, επιβάλατε το τριαδικό δόγμα, και εξαφανίσατε όλα τα ίχνη πως έγινε ποτέ αυτό!
    Γιατί ρε νομίζεις έστειλε κι άλλο προφήτη Ο Θεός; Και γιατί τον έστειλε όταν οι ακόλουθοι του Άρειου κινδυνεύαν να εξαφανιστούν; Και ούτε άνθρωπο δεν μου θεοποιήσατε λες, προφανώς εσύ είσαι απο τους μονοφυσίτες που λένε πως ο Ιησούς ήταν μόνο θεός και καθόλου άνθρωπος; Μου αρέσουν πάντως αυτά τα ελληνορωμαϊκά παραμύθια, με τους ιμήθεους, που κάνουν τα απερίγραπτα, και ύστερα πεθαίνουν και ξαναζωντανεύουν ως θεοί. Τι είναι αυτά ρε; Θεολογία τα λέτε εσείς αυτά; Που πήγε η αγνότητά σας αδέρφια Έλληνες; Τι τα θέλετε τα είδωλα και τα μυστήρια, η αλήθεια είναι ΤΟΣΟ ΜΑ ΤΟΣΟ φανερή!

    Και για τον Μουχάμμαντ (ειρήνη και ευλογία πάνω του), να μη λέτε πράγματα που δεν ξέρετε. Προσέχτε μη κάνετε αυτό το λάθος, γιατί με αυτό τον τρόπο κακολογείτε το Άγιο Πνέυμα που μετέφερε τον Λόγο Του Θεού στον προφήτη Του! Μα καλά, δεν ακούτε τις γραφές σας;

    «ὃς δ’ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος.»
    Κατα Μάρκον, γ’ στίχος 29

    Αδέρφια μου, ξέρω πολύ καλά το αίσθημα υπεριφάνειας των Ελλήνων, με θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια (αν και η οικογένεια έχει ψιλοξεχαστεί στις ημέρες μας), αλλά μη καλύπτετε με αυτά την αλήθεια! Αντίθετα, αφήστε την αλήθεια να σας βαφτίσει και πλύνει με το φώς, να σας ντύσει με αξιοπρέπεια, και να σας μάθει την υπευθυνότητα.

    Ειρήνη υμίν, και έλεος Του Θεού, και ευλογία.

    • Δεν πιστεύω να είπε τέτοιο πράγμα αγιορείτης μοναχός. Μόνο ένας άσχετος λέει τέτοια πράγματα! Αν είναι έτσι τότε γιατί οι χριστιανοί λέμε κάθε μέρα το «Πάτερ ημών»; Γιατί απευθυνόμαστε απευθείας στο Θεό Χριστό με το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με»;

     Δες εδώ ποια είναι η Ορθόδοξη διδασκαλία για τη μεσιτεία των αγίων. Ο π. Αντώνιος ήταν καθηγητής Θεολογίας με διεθνή αναγνώριση.

     http://www.egolpion.com/prosefxes-agiwn.el.aspx

     Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣΑΚΟΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

     π.Αντωνίου Αλεβιζόπουλου

     Από το βιβλίο Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ

     Από όσα αναφέραμε προκύπτει πως ο Θεός δέχεται τις προσευχές των αγίων ανθρώπων και ανταποκρίνεται θετικά σ’ αυτές. Η οικειότητα του Θεού με τους αγίους ανθρώπους και η ευαισθησία, θα έλεγε κανείς, του Θεού για τη γνώ­μη των αφοσιωμένων παιδιών Του προξενεί μεγάλη εν­τύπωση.

     Ο Αβραάμ διαπραγματεύεται με τον Θεό τη σωτηρία των Σοδόμων και Γομόρων σε τέτοιο σημείο, ώστε να κάνει συνεχώς νέες προτάσεις στον Θεό και Εκείνος να τις αποδέχεται (Γέν. ιη’ 23-33).

     Και τώρα άφησέ με να καταστρέψω αυτούς επάνω στη δικαία μου οργή και να κάνω τους απογόνους σου έ­θνος μέγα, λέγει ο Θεός στον Μωϋσή. Και ο άγιος αυτός άνθρωπος του απαντά με τους χαριτωμένους εκείνους λό­γους, που φανερώνουν όλη την οικειότητα και την απλότητα στις σχέσεις του με το Θεό:

     Διατί, Κύριε, θυμώνεις και οργίζεσαι με το λαό Σου τον οποίο εξήγαγες από την Αίγυπτο με μεγάλη ισχύ και με την παντοδύναμο δεξιά Σου; (Έξοδ. λθ’ 9-11). Η α­γία Γραφή μας πληροφορεί πως ο Θεός άκουσε τη δέηση αυτή του Μωυσή και δεν ετιμώρησε το λαό (Εξοδ. λθ 14, πρθλ. Ταλμ. ρε’ 23. Γέν. κ’ 7. Αριθ. ια’ 2, κα’ 7. Δευ-τερ. λδ’ 10).

     Στον Ιερεμία αναφέρεται πως ο Θεός ήταν πρόθυμος να συγχωρήσει ολόκληρη την πόλη Ιερουσαλήμ αν υ­πήρχε σ’ αυτήν έστω και ένας δίκαιος· περιέλθετε εις τους δρόμους της Ιερουσαλήμ και ίδετε, βεβαιωθήτε, ζη­τήσατε εις τας πλατείας αυτής. Εάν θα εύρετε άνθρωπον, ο οποίος να πράττη δικαιοσύνη, να είναι αξιόπιστος, τότε εγώ θα τους ελεήσω, λέγει Κύριος (Ιερεμ. ε’ 1, πρθλ. Ιεζ. κθ’ 30).

     Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα που διατυπώ­νεται στην ίδια την αγία Γραφή: Το θέλημα των φοβού­μενων αυτόν θα το εκπληρώσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται (Ταλμ. ρμδ’ 19, πρθλ. Ιώβ μθ’ 7-8. Γέν. κ’ 17).

     Μήπως όμως ο Θεός εισακούει μόνο τις προσευχές των αγίων ανθρώπων έφ’ όσον ζουν σ’ αυτή τη ζωή;

     Από όσα αναφέραμε γίνεται φανερό πως και οι άγιοι που βρίσκονται στους ουρανούς προσεύχονται στον Θεό για τους αδελφούς τους, δηλαδή για όλους εμάς και με τη μεσιτεία τους επενεργούνται θαύματα από τον Θεό.

     Ο Ελισαίος, παρ’ όλον ότι έλαβε διπλή χάρη (Δ’ Βασιλ. θ’ 9), δεν κατόρθωσε να διαιρέσει τα νερά του Ιορ­δανού, χτυπώντας τα με τη μηλωτή του Ηλία. Όμως τα νερά διαιρέθηκαν όταν ξανακτύπησε και επικαλέσθηκε το όνομα του Ηλία (Δ’ Βασιλ. β’ 14).

     Ο Ιούδας ο Μακκαβαίος βλέπει σε οπτασία τον αρ­χιερέα Ονία να έχει υψωμένα τα χέρια προς τον ουρανό και να προσεύχεται θερμά για ολόκληρο το γένος των Ιουδαίων. Ύστερα με τον ίδιο τρόπο του εμφανίσθηκε και ένας άλλος, πολύ αξιοσέβαστος γέροντας, για τον οποίο ο Ονίας βεβαιώνει: Ο φιλάδελφος ούτος έστιν ο πολλή προσευχόμενος περί του λαού και της άγιας πόλεως. Ιε­ρεμίας ο του Θεού προφήτης (Β’ Μακκ. ιε’ 12-14).

     Ο απόστολος Ιωάννης βλέπει, όπως αναφέραμε, τις προσευχές των αγίων σαν χρυσές φιάλες γεμάτες θυμιά­ματα, σαν κάτι δηλαδή που είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού (Αποκ. ε’ 8). Βλέπει ακόμη το Θεό να τηρεί την υ­πόσχεσή Του προς τους αγίους και να εκπληρώνει το αί­τημα για την εκδίκηση των αδελφών τους. Όμως προη­γουμένως εξασφαλίζεται με ειδική σφράγιση η προστα­σία των δικαίων δηλαδή των αδελφών τους που αγωνίζον­ται πάνω στη γη, για να λάβουν και αυτοί το στεφάνι της νίκης:

     Τότε ήλθε άλλος άγγελος και εστάθη εις το θυσια­στήριο με ένα χρυσό θυμιατήριο˙ και του έδωκαν πολύ θυμίαμα, δια να το προσφέρη με τας προσευχάς όλων των αγίων επάνω εις το χρυσούν θυσιαστήριον, το οποίον ήτο εμπρός εις τον θρόνον. Και ανέθη ο καπνός του θυμιάμα­τος με τας προσευχάς των αγίων από το χέρι του αγγέλου εμπρός εις τον Θεόν. Τότε έλαβε ο άγγελος το θυσιαστή­ριο και το έρριψε εις την γη. Και έγιναν βρονταί, φωναί, αστραπαί και σεισμός (Αποκ. η’ 3-5).

     Με τις προσευχές των αγίων η απάντηση έρχεται άπ’ ευθείας από το θυσιαστήριο και από τον θρόνο του Θεού. Το κακό και τα όργανα του κακού τιμωρούνται και η τάξη αποκαθίσταται στον κόσμο. Θα μπορούσε κανείς να πει πως η τύχη ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στα χέρια των αγίων, όπως και η σωτηρία της αγωνιζομένης Εκ­κλησίας πάνω στη γη (πρβλ. Ματθ. ιθ’ 28. Α’ Κορ. στ’ 2). Τις προσευχές των αγίων τις μεταφέρουν άγγελοι μέ­χρι το θρόνο του Θεού και τις προσφέρουν θυσία πνευμα­τική στο επουράνιο θυσιαστήριο (πρβλ. Τωβίτ ιθ’ 12-15. Ζαχ. α’ 12).

     • «Θα μπορούσε κανείς να πει πως η τύχη ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στα χέρια των αγίων, όπως και η σωτηρία της αγωνιζομένης Εκκλησίας πάνω στη γη (πρβλ. Ματθ. ιθ’ 28. Α’ Κορ. στ’ 2). »

      Βρε αδερφέ, τόσο δύσκολο σου είναι να δείς το λάθος πια; Στα χέρια των αγίων είναι η τύχη ολόκληρου του κόσμου, ή στα χέρια Του Θεού; Εάν θες να βρίσκεσαι εις τον οίκο Του Κυρίου, να το κρατάς καθαρό, και να ευγνωμονείς Το Θεό που σου έστειλε και τον Λόγο του σε σάρκα, και να δοξάζεις μονάχα Αυτόν, Τον Κύριο των πάντων.

      «Λέγε: Αυτός είναι Ο Θεός, Ο Ένας και Μοναδικός
      Ο Θεός, Ο Αιώνιος, Ο Απόλυτος
      Ποτέ δεν γέννησε και ποτέ δεν γεννήθηκε
      Και δεν υπάρχει κανείς σε Αυτόν όμοιος.»

      Συγγνώμη για τον αυστηρό μου τόνο…

    • Τα ίδια λέμε παντού για τους αγίους Amir Abdullah… Στο Θεό προσευχόμαστε απευθείας… και ζητάμε τη μεσιτεία των αγίων επειδή καταφέρανε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε κι εμείς… Είμαστε όλοι μια κοινότητα που προσευχόμαστε στο Θεό… Εκείνοι έχουν ήδη φτάσει εκεί που πηγαίνουμε… Με τη χάρη του Θεού αγιάσανε… Όχι από μόνοι τους… ΄

     Εμείς ξέρουμε καλά γιατί χορεύουμε το χορό του Ησαΐα…
     http://orthodox-answers.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

     Εσύ ξέρεις γιατί πάτε γύρω-γύρω από τη Μέκκα;; Και γιατί ο Μωάμεθ το όρισε υποχρεωτικό να προσκυνήσει κάθε μουσουλμάνος στη Μέκκα μια φορά στη ζωή του;;

     Η Εκκλησία είναι μία… Όποιος φεύγει από αυτήν δεν είναι κομμάτι της μέχρι να ξαναγυρίσει… Άρα δεν έχουμε ΄»γίνει κομμάτια…»

     Ο Άρειος ήταν αιρετικός… Αυτός πήγε να νοθεύσει την πίστη της Εκκλησίας… Και βέβαια δεν είμαι μονοφυσίτης… Μονοφυσίτες κι ένα σωρό άλλοι αιρετικοί ήταν αυτοί που γνώρισε ο Μωάμεθ… Και από αυτούς επηρεάστηκε και ο ίδιος…

     Η ορθή διδασκαλία είναι ότι ο Λόγος προϋπήρχε ως Θεός και ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση στο Πρόσωπο του Ιησού… Δεν έχει καμία σχέση με «ιμήθεους, που κάνουν τα απερίγραπτα, και ύστερα πεθαίνουν και ξαναζωντανεύουν ως θεοί.»… Πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου ήτανε Θεός… Μετά από την αρχή που γεννήθηκε ήτανε Θεάνθρωπος… Οι μυθολογικοί ημίθεοι που λες εσύ πήρανε την αθανασία σαν δώρο από τους «θεούς»… Και γίνανε αστερισμοί… Καμία σχέση…

     Το Άγιο Πνεύμα το βλαστημάτε εσείς… που ισχυρίζεστε ότι ο Παράκλητος είναι ο γυναικομανής Μωάμεθ… Μη χειρότερα…

     Άν είναι αλήθεια ότι ήσουνα Ορθόδοξος τι να πω… Θλίβομαι πολύ που πιστεύεις τέτοια πράγματα…

     • Καλά, άστο, δεν καταλαβαίνεις καν τι σου λέω…προφανώς δεν είσαι έτοιμος για αυτά που προσπαθώ να σου δείξω…

     • @Νίκο Μετανοείτε, για την ειδωλολατρική προέλευση πρακτικών του Ισλάμ σκοπεύουμε από καιρό να γράψουμε. κάποια στιγμή θα το κάνουμε, Θεού θέλοντος.

    • @Amir Abdullah, Χριστός Ανέστη.
     Δεν νομίζω να υπάρχει χριστιανός Ορθόδοξος που να λέει άλλα για τους αγίους. Αν κάποια γιαγιά δεν έχει καταλάβει καλά τη διδασκαλία και λέει τα δικά της, δεν είναι αντιπροσωπευτική της Ορθόδοξης διδασκαλίας. Το κείμενο του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου είναι πολύ περιγραφικό της Ορθόδοξης θέσης, φαίνεται όμως ότι δεν το καταλαβαίνεις με το σχόλιο που κάνεις:

     “Θα μπορούσε κανείς να πει πως η τύχη ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στα χέρια των αγίων, όπως και η σωτηρία της αγωνιζομένης Εκκλησίας πάνω στη γη (πρβλ. Ματθ. ιθ’ 28. Α’ Κορ. στ’ 2). ”

     Βρε αδερφέ, τόσο δύσκολο σου είναι να δείς το λάθος πια; Στα χέρια των αγίων είναι η τύχη ολόκληρου του κόσμου, ή στα χέρια Του Θεού;

     Κατ’ αρχήν φαίνεται να περνάς ξώφαλτσα όλο το προηγούμενο κείμενο που δείχνει τι ακριβώς σημαίνει η μεσιτεία των αγίων, και πόσο ο Θεός παίρνει στα σοβαρά τα αιτήματα των φίλων Του. Δεύτερον, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεσαι το «Θα μπορούσε κανείς να πει». Σημαίνει απλά ότι η μεσιτεία των αγίων είναι πολύ σημαντική στα μάτια του Θεού, ότι τους εισακούει, όχι ότι έχουν τον κόσμο στα χέρια τους και κάνουν αυθαίρετα ό,τι θέλουν! Τρίτον, ασφαλώς και είναι στα χέρια του Θεού η τύχη του κόσμου, και το κείμενο δεν υποστηρίζει το αντίθετο, αφού περιγράφει ότι Εκείνος είναι που δρα απαντώντας στις προσευχές των αγίων. Δες την αμέσως προηγούμενη πρόταση: «Με τις προσευχές των αγίων η απάντηση έρχεται άπ’ ευθείας από το θυσιαστήριο και από τον θρόνο του Θεού. Το κακό και τα όργανα του κακού τιμωρούνται και η τάξη αποκαθίσταται στον κόσμο. Οι άγιοι ζητούν, ο ΘΕΟΣ ΑΠΑΝΤΑ. Αυτός είναι που τιμωρεί και αποκαθιστά την τάξη. Δεν κάνουν οι άγιοι κάτι από μόνοι τους!

     Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και έχει υπερυψώσει την ανθρώπινη φύση «εκ δεξιών της Θεότητας», ενωμένη υποστατικά και για πάντα με τον Λόγο Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

     Για τους καημένους τους Αρειανούς, που «τους κατασφάξαμε»:
     Σφαγές σε βάρος των Ορθοδόξων ξεκίνησαν οι Αρειανιστές, και το περιγράφει πολύ παραστατικά ο Ιουλιανός ο Παραβάτης που δεν έχει κανένα συμφέρον να παρουσιάσει τα πράγματα διαφορετικά. Γράφει σε επιστολή του τα εξής:

     «Είχα τη γνώμη ότι οι αρχηγοί των Γαλιλαίων θα είχαν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη σ’ εμένα παρά στον προκάτοχο μου στη διοίκηση [εννοεί τον Κωνστάντιο], γιατί επί βασιλείας του έτυχε πολλοί απ’ αυτούς να εξοριστούν, να καταδιωχτούν και να φυλακιστούν και μάλιστα πολλές φορές να σφαγεί μεγάλος αριθμός απ’ αυτούς τους λεγόμενους αιρετικούς, όπως στα Σαμόσατα, στην Κύζικο, στην Παφλαγονία, στη Βιθυνία, στη Γαλατία και σε πολλά άλλα μέρη, όπου ολόκληρες κωμοπόλεις λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν» (Επιστολή 114 προς τους Βοστρηνούς, Ιουλιανός, Άπαντα, τόμ. 5, Κάκτος, Αθήνα 1994, σελ. 193.)

     Έχουμε αρκετούς γνωστούς μάρτυρες από τους Αρειανούς, και θα έπαιρνε πολύ να τους αναφέρουμε όλους. Στις 6 Νοεμβρίου για παράδειγμα έχουμε τον άγιο Παύλο τον ομολογητή:

     καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε γραμματέας του αγιοτάτου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου. Όταν απεβίωσε ο Αλέξανδρος, ο Παύλος εξελέγη Πατριάρχης. Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος, όταν το πληροφορήθηκε δυσανασχέτησε, καθώς ήταν οπαδός της αίρεσης των Αρειανών. Όταν ο Κωνστάντιος επέστρεψε από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη, απομάκρυνε από τον πατριαρχικό θρόνο τον Παύλο και ανακήρυξε αυθαίρετα Πατριάρχη τον αρειανόφρονα Νικομήδειας Ευσέβιο. Τότε ο άγιος Παύλος πήγε στη Ρώμη. Εκεί βρήκε τον Μέγα Αθανάσιο, τον οποίο είχε απομακρύνει από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ο Κωνστάντιος. Πληροφορηθείς τα γεγονότα, ο αυτοκράτορας Κώνστας, έστειλε γράμμα στον αδελφό του τον Κωνστάντιο, διαμαρτυρόμενος για τη στάση του. Έτσι ο Παύλος και ο Αθανάσιος επανήλθαν στο αξίωμά τους. Δυστυχώς μετά από λίγο καιρό ο Κώνστας πέθανε. Έτσι ο Κωνστάντιος διέταξε, από την Αντιόχεια που ήταν, να απομακρύνουν τον Παύλο από τον Πατριαρχικό θρόνο. Μάλιστα τον εξόρισε στην Κουκουσό της Αρμενίας. Μία μέρα που τελούσε την Θεία Λειτουργία όρμησαν καταπάνω του Αρειανοί και τον έπνιξαν με το ίδιο του το ωμοφόριο. Έτσι ο άγιος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο.

     Ο Αρειανός αυτοκράτορας Βάλης τα πήγε επίσης πολύ καλά σε σφαγές Ορθοδόξων:

     «προστάτευε την ειδωλολατρία και ήθελε οι χριστιανοί υπήκοοί του ν’ αναγκαστούν ν’ ακολουθήσουν τον αρειανισμό που ο ίδιος υποστήριζε. Έτσι τα 13 χρόνια που κυβερνούσε ήταν για τους Ορθοδόξους εποχή τρόμου και καταπιέσεως και για την καταπίεση αυτή χρησιμοποιούσε και τους ειδωλολάτρες» (Αναστασίου Ιωάννης, «Εκκλησιαστική Ιστορία», τόμ. Α΄, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 238.)

     Δεν πάει λοιπόν καθόλου στους Αρειανούς να παρουσιάζονται ως θύματα και δήθεν ακόλουθοι κάποιου αυθεντικού μηνύματος του Θεού, που τους κατέσφαξαν οι κακοί Ορθόδοξοι.

     Όσο για «επιβολή του τριαδολογικού δόγματος», την πίστη στην Τριαδικότητα τη συναντάμε από την αρχή της Εκκλησίας σε όλους τους αποστόλους και τους μαθητές τους, ενώ τον Ουνιταριανισμό, με αποδοχή του Ιησού ως Μεσσία αλλά όχι ως Θεανθρώπου, στους αιρετικούς Εβιονίτες, οι οποίοι δεν είχαν κανέναν μαθητή του Ιησού στις τάξεις τους. Είναι μάλλον παράλογο να πιστεύει κανείς ότι όλη η Εκκλησία πίστευε στις θέσεις που παρουσίασε ο Άρειος, και ωστόσο κάποιοι κακοί κατάφεραν να εξαφανίσουν όλα τα στοιχεία κι επέβαλαν το τριαδικό δόγμα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνηγορεί σ’ αυτό, αλλά εκατοντάδες στοιχεία που το καταρρίπτουν. Αν εσύ έχεις τέτοια στοιχεία, φέρε τα να τα συζητήσουμε.

     «Αδέρφια μου, ξέρω πολύ καλά το αίσθημα υπεριφάνειας των Ελλήνων, με θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια»
     Εγώ προέρχομαι από οικογένεια «προοδευτικών» και αθέων, αν σε ενδιαφέρει, που αν άκουγαν να λες κάτι τέτοιο θα νόμιζαν ότι μιλάς για χουντικούς! Και εδώ υπάρχουν νυν Ορθόδοξοι που ως μουσουλμάνοι το ξεπέρασαν αυτό το αίσθημα, όταν νόμισαν ότι βρήκαν την αλήθεια στο Ισλάμ. Όπως και πρώην μουσουλμάνοι, νυν Ορθόδοξοι, που δεν γεννήθηκαν Έλληνες και ποτέ δεν το είχαν… Και χρειάστηκε να μη λογαριάσουν τους δεσμούς με μέλη των οικογενειών τους, που παρέμειναν μουσουλμάνοι.

  • Όταν μιλάς εδώ, εμάς δεν θα μας βρίζεις. Κατάλαβες?

 7. Για τον Μωάμεθ έχουν γράψει ότι ήταν επιληπτικός σοβαροί επιστήμονες που δεν τους ενδιαφέρει να είναι πολιτικώς ορθοί:

  http://www.faithfreedom.org/Articles/sina41204.htm

  Muhammad and Temporal Lobe Epilepsy (TLE)

  By Ali Sina

  The Physical Effects of Muhammad’s Ecstatic Experiences:

  Here is how Muhammad described his mystical experiences:

  “The Revelation is always brought to me by an angel: sometimes it is delivered to me as the beating sound of the bell–and this is the hardest experience for me; but sometimes the angel appears to me in the shape of a human and speaks to me.” [40]

  “Those who saw the Prophet (pbuh) in this state relate that his condition would change. Sometimes he would stay motionless as if some terribly heavy load was pressed on him and, even in the coldest day, drops of sweat would fall from his forehead” [41] At other times he would move his lips.

  Ibn Sa’d says, «at the moment of inspiration, anxiety pressed upon the Prophet, and his countenance was troubled» [1]

  «He fell to the ground like one intoxicated or overcome by sleep; and in the coldest day his forehead would be bedewed with large drops of perspiration. Inspiration descended unexpectedly, and without any previous warning.» [2]

  «Then Allah’s Apostle returned with that experience; and the muscles between his neck and shoulders were trembling till he came upon Khadija (his wife) and said, «Cover me!» They covered him, and when the state of fear was over» [3] and [4]

  All these are symptoms of Temporal Lobe Epilepsy. The following is a partial list of the Temporal Lobe Seizure Symptoms & Signs as defined in health.allrefer.com

  * Hallucinations or illusions such as hearing voices when no one has spoken, seeing patterns, lights, beings or objects that aren’t there
  * Rhythmic muscle contraction Muscle cramps are involuntary and often painful contractions of the muscles which produce a hard, bulging muscle
  * Abdominal pain or discomfort.
  * Sudden, intense emotion such as fear.
  * Muscle twitching (fasciculation) is the result of spontaneous local muscle contractions that are involuntary and typically only affect individual muscle groups. This twitching does not cause pain.
  * Abnormal mouth behaviors
  * Abnormal head movements
  * Sweating
  * Flushed face
  * Rapid heart rate/pulse
  * Changes in vision, speech, thought, awareness, personality
  * Loss of memory (amnesia) regarding events around the seizure (partial complex seizure)

  All the above symptoms were present in Muhammad during the moments that he was allegedly receiving revelations.

  * He had visions (hallucinations) of seeing an angel or a light and of hearing voices.
  * He experienced bodily spasms and excruciating abdominal pain and discomfort
  * He was overwhelmed by sudden emotions of anxiety and fear
  * He had twitching in his neck muscles
  * He had uncontrollable lip movement
  * He sweated even during cold days.
  * His face flushed. His countenance was troubled.
  * He had rapid heart palpitation
  * He had loss of memory. (There is a tradition that states Muhammad was bewitched and used to think that he had sexual relations with his wives when he actually had not. [5]

  It is also interesting to note that Muhammad’s hallucination was not limited to seeing the Angel Gabriel but he also claimed seeing Jinns and even in one occasion while praying in the mosque he started struggling with an imaginary person and later said «Satan came in front of me and tried to interrupt my prayer, but Allah gave me an upper hand on him and I choked him. No doubt, I thought of tying him to one of the pillars of the mosque till you get up in the morning and see him. Then I remembered the statement of Prophet Solomon, ‘My Lord ! Bestow on me a kingdom such as shall not belong to any other after me.’ Then Allah made him (Satan) return with his head down (humiliated).» [6]

  Muhammad’s belief in Satan was such that he seemed to think that not even he is immune from his whisperings. [7]

  One of the embarrassing events in Muhammad’s life occurred when Satan put words in his mouth.

  Tabari says: “When the messenger of God saw how his tribe turned their backs on him and was grieved to see them shunning the message he had brought to them from God, he longed in his soul that something would come to him from God which would reconcile him with his tribe. With his love for his tribe and his eagerness for their welfare it would have delighted him if some of the difficulties which they made for him could have been smoothed out, and he debated with himself and fervently desired such an outcome. Then God revealed:

  «By the Star when it sets, your comrade does not err, nor is he deceived; nor does he speak out of (his own) desire…»

  and when he came to the words:

  Have you thought upon al-Lat and al-Uzza and Manat, the third, the other?

  Satan cast on his tongue, because of his inner debates and what he desired to bring to his people, the words:

  «These are the high flying cranes; verily their intercession is accepted with approval.

  The Quraysh left delighted by the mention of their gods. Amity was restored and the news of that reached the followers of Muhmmad who at his behest had migrated to Abyssina and some of them returned. Muhammad realizing the consequence of this is giving up on his monopoly on God and the contradiction that it entails, claimed those verses and his Allah consoled him saying, “Never did We send a messenger or a prophet before thee, but, when he framed a desire, Satan threw some (vanity) into his desire: but Allah will cancel anything (vain) that Satan throws in, and Allah will confirm (and establish) His Signs: for Allah is full of Knowledge and Wisdom”: 22:52 [8]

  In the Quran there are several mentions of Jinns. Surah 72 narrates a conversation between Jinns where they comment about the Quran, call it “a wonderful Recital” and convert to Islam. Their role is described as prying into the secrets of heaven and eavesdropping to the conversation of the exalted assembly. Which since the apparition of Muhammad, they found it filled with stern guards and flaming fires. “We used, indeed, to sit there in (hidden) stations, to (steal) a hearing;» Quran quotes one Jinn saying to others, «but any who listen now will find a flaming fire watching him in ambush. And we understand not whether ill is intended to those on earth, or whether their Lord (really) intends to guide them to right conduct».

  It is not difficult to see that Muhammad suffered from Temporal Lobe Epilepsy. In fact TLE was just one of his ailments. The prophet suffered from other mental disorders and physical complications. I will speak about them in future. The real miracle is in the fact that a billion people follow a sick man for so long.

  [1] Katib al Waqidi p. 37. See also Bukhari 1: 1: 2

  [2] Bukhari 7, 71, 660)

  [3] Bukhari 6, 60, 478

  [4] B. 9,78.111

  [6] Bukhari 2, 22, 301

  [7] 6.68, 6.116, 22.52

  [8] Tabari volume 6, page 107

  • poli aksiopisti i pigi su!!! kita exei ekatomiria giatus sto kosmo musulmanous ke mi ke kanenas den borei na kanei tetia diagnosi meta apo 2000 xronia ke borei na tin kanei enas iparktos i aniparktos ex8ros tou islam!!!lolllllllll ande ta akusame ola!!! twra na to 8eoriso iatriki pigi afto i skoupidi? hahaha lollllllll

   stefane ama einai na katapiastume apo logia an8ropwn den 8a teleioname pote!:P

   ENCYCLOPEDIA BRITANNICA:

   «….a mass of details in the early sources show that he was an honest and upright man who had gained the respect and loyalty of others who were like-wise honest and upright men.» (Vol. 12)

   MICHAEL H. HART

   Micheal H. Hart in his book on ratings of men who contributed towards the benefit and upliftment of mankind writes:
   «My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.»

   GEORGE BERNARD SHAW:

   George Bernard Shaw said about him:
   «He must be called the Savior of Humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.»

   Lamartine, the renowned historian:

   Lamartine, the renowned historian speaking on the essentials of human greatness wonders:

   «If greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad? The most famous men created arms, laws and empires only. They founded, if anything at all, no more than material powers which often crumbled away before their eyes. This man moved not only armies, legislation, empires, peoples and dynasties, but millions of men in one-third of the then inhabited world; and more than that, he moved the altars, the gods, the religions, the ideas, the beliefs and souls….his forbearance in victory, his ambition, which was entirely devoted to one idea and in no manner striving for an empire; his endless prayers, his conversations with God, his death and his triumph after death; all these attest not to an imposture but to a firm conviction which gave him the power to restore a dogma.

   This dogma was two-fold, the unity of God and the immateriality of God; the former telling what God is, the latter telling what God is not; the one overthrowing false gods with the sword, the other starting an idea with the words.
   Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images, the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is MUHAMMAD.
   As regards all the standards by which Human Greatness may be measured, we may well ask, IS THERE ANY MAN GREATER THAN HE?»

   (Source: Lamartine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris, 1854, Vol. II, pp 276-277)

   MAHATMA GANDHI:

   Mahatma Gandhi, speaking on the character of Muhammad, (pbuh) says in YOUNG INDIA:

   «I wanted to know the best of one who holds today’s undisputed sway over the hearts of millions of mankind….I became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life.

   It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for his pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission.

   THOMAS CARLYLE:

   Thomas Carlyle (December 4, 1795 – February 5, 1881) was a Scottish essayist and historian, was simply amazed as to:

   «How one man single-handedly, could weld warring tribes and wandering Bedouins into a most powerful and civilized nation in less than two decades.»

   K. S. RAMAKRISHNA RAO:

   Prof. Ramakrishna Rao, an Indian Professor of Philosophy in his booklet, «Muhammad, The Prophet of Islam,» calls him the «PERFECT MODEL FOR HUMAN LIFE.»

   Prof. Ramakrishna Rao explains his point by saying:

   «The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturesque scenes! There is Muhammad, the Prophet. There is Muhammad, the Warrior; Muhammad, the Businessman; Muhammad, the Statesman; Muhammad, the Orator; Muhammad, the Reformer; Muhammad, the Refuge of Orphans; Muhammad, the Protector of Slaves; Muhammad, the Emancipator of Women; Muhammad, the Judge; Muhammad, the Saint.

   All in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is alike a hero.»

   diko m siberasma an 8eli kapios na to sxoliasi meta giati ta pio pano ta ekana aplos copy paste:
   sigura iparxune apeires martiries iper ke kata ka8e prosopikotitas pu ir8e safti ti gi poso mallon se an8ropous pu allaksan tin istoria!
   simasia einai poso andikeimenikos einai o ka8enas ke poso dektes einai oi apopseis tou oxi mono pano sto 8ema pu 8igei alla pano se diafora 8emata genika!

   diladi apo ti mia exis ton ali sina pu ton gnorizune mono oloi oi ex8roi tu islam ke den grafei pote andikimenika ke apo tin alli exeis ton mahatma gandhi pu einai pagosmio simvolo, i ton lamartine ena apo tus megaliterus istorikous! ara tin epomeni fora fere kaliteri diagnosi! i esto apo ali8ino giatro:P lollllll

   • Λάλα πάλι σαχλαμάρες γράφεις… Ο ψυχολόγος που λες επεξεργάζεται αυθεντικά χαντίθ… Για να συγκρίνεις τη γνωμάτευση τη δική του με τις γνώμες των άλλων πρέπει να είσαι σίγουρη ότι και οι άλλοι είχανε στα χέρια τους τα ίδια στοιχεία… Είσαι;; Σιγά μην είσαι… Απλά αντιγράφεις από ισλαμικά προπαγανδιστικά sites…

    Ο Γκάντι και άλλοι Ινδοί είχανε πολιτικά κίνητρα να παινεύουνε τον ‘προφήτη»…

    MICHAEL H. HART

    Micheal H. Hart in his book on ratings of men who contributed towards the benefit and upliftment of mankind writes:
    “My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.”

    Αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν ήτανε επιληπτικός… Και η Ζαν ντ’ Αρκ ήτανε επιτυχημένη πολιτικά και στρατιωτικά… Αυτό δε σημαίνει ότι δεν ήτανε φαντασιόπληκτη… ή απατεώνισσα… Άλλα τα μάτια του λαγού άλλα της κουκουβάγιας…

    • Εμ, άλλα του λαγού, και άλλα της κουκουβάγιας.
     Έχετε τόσο πωρωθεί με τους παναθηναϊκούς σας που ξεχάσατε την σοφία. Δεν βλέπετε πιο πέρα απο το μάκρος της μύτης σας που λέμε εμείς οι Ολλανδοί.

    • ma kanenas giatros den borei na apodiksei pos kapios prin 1000 i 2000 xronia itane epiliptikos! iparxei mia seira apo eksetaseis ke tests pou prepei na provei o as8eneis mexri na epiveveothei o giatros pos pasxei apo epilipsia ke na tu dosei farmaka! ides pote giatro na tu leei kapios tilefonikos i meso email pos exei ta pio pano simptomata ke na tu xorigei farmaka? den 8a glitwne ti filaki lol!!!eleos!!! den ekane kanenas kapio course iatrikis i viologias!poso pio akiri ke avasimi borei na einai mia tetia eikasia! su isigume na pareis tilefono to giatro su ke na tu peis pos pses su etixan ta pio pano simptomata na dume an 8a su pei pos pasxeis apo kapia morfi epilipsias!!! exo sto oikogeneiako mu perivallon giatrus giafto ke su leo:P

     politika i ksipolitika, sosta la8os, omorfa, asxima afta ke alla polla ta eipane oi pio pano! iparxune ke alla pou eipane alloi! ekana merika copy paste dioti o stefanos i8ele na sizitisume gia apopseis an8ropwn! ego tulaxiston prospa8isa na vro die8nos anagnorismenus an8ropous ke oxi ipokrites ipokimenikous pseftogiatrus pu na dume apo pia iatriki sxoli apofitisan gia na kanune me afto to tropo diagnosi lollllllll!!! dierotame an aftoi oi giatri einai aftoi pu xorigun ke farmaka ston ali sina lolllll ok twra ola eksigunde ola!

     • @lala, ο Ali Sina έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο για την προσωπικότητα του Μωάμεθ. Μπορείς να το κατεβάσεις για λίγα δολάρια και να το δείξεις σε όποιο γνωστό σου ψυχολόγο θέλεις, να σου πει τη γνώμη του.
      Επειδή κι εγώ είμαι οικείος με την ορολογία, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο άνθρωπος έχει σπουδές σ’ αυτό τον τομέα. Για φάρμακα δεν έγραψα τίποτα. Δεν ξέρω που το είδες αυτό.
      Όταν ο ασθενής έχει πεθάνει και μάλιστα εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια πριν, δεν μπορούμε να τον εξετάσουμε… Μπορούμε όμως να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτά που λέει ο ίδιος κι αυτοί που τον βλέπουν. Ο Θεοφάνης, σχεδόν σύγχρονος του Μωάμεθ, τον περιέγραψε κι αυτός ως επιληπτικό.
      Πιστεύω ότι ο λόγος που δεν βγαίνουν κι άλλοι ψυχολόγοι να σχολιάσουν τις ολοφάνερες ψυχικές νόσους του Μωάμεθ, είναι ότι φοβούνται τους μουσουλμάνους, που είναι έτοιμοι να σφάξουν όποιον τους «προσβάλει» τον «προφήτη». Γι’ αυτό και ο Sina δεν γράφει επώνυμα. Αυτό το «ipokrites ipokimenikous pseftogiatrus pu na dume apo pia iatriki sxoli apofitisan» λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα. Κορόιδο είναι ο Sina να πει ποιος είναι κι από πού αποφοίτησε;
      Η ορολογία του και η μεθοδολογία του αποδεικνύουν την επιστημονική του κατάρτιση. Κανένας χωρίς ειδικές γνώσεις δεν μπορεί να γράψει τέτοιο βιβλίο.

      • Ρε, αν είχατε τα κότσια να σταθείτε στα πόδια σας όπως οι πρωτοχριστιανοί…
       Αν λέτε την αλήθεια, βγείτε στα φανερά και κυρήξτε την, και μιλάω προφανώς για τον Αλι Σινα. Προφανώς και είναι κορόιδο, αφού είναι (συγγνώμη για την έκφραση) χέστης, όπως όλοι αυτοί που προσπαθούν να σβήσουν το φώς του Ισλάμ.
       Αφού δεν τα πιστεύετε αυτά που λέτε, τι τα λέτε; Τι πια είναι αυτό στον Χριστιανισμό που σας φθείρει έτσι, ώστε όχι μόνο να μισείτε τον «εχθρό» σας, αλλά να του κάνετε και κρυφό πόλεμο;
       Αν πιστεύετε πράγματι στον Χριστιανισμό, μεγειά σας με χαρά σας, αποδείξτε το. Αν δεν γίνετε αυτό που σας προστάζει ο Ιησούς, θα πρέπει να ντρέπεστε που αυτοαποκαλείστε και ακόλουθοί του.

       Ας πιάσουμε και το θέμα της επιληπτικότητας τώρα.
       Έχω γνωρίσει πραγματικά άπειρους επιληπτικούς, που να σου πώ την προσωπική μου γνώμη, πιο ξύπνιοι μου φαίνονταν απο άλλους ανθρώπους, που κοιμούνται όρθιοι! Η επιληψία δεν είναι απαραίτητα κάτι επικίνδυνο. Μάλιστα μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, επιληπτικός θα είναι όντως και άρρωστος, με την έννοια πως θα κάνει άρρωστα πράγματα. Και εκεί έχω την εντύπωση πως μπαίνουμε στη σχιζοφρένεια.

       To cut the story short, πολλοί απο τους επιληπτικούς που έχω γνωρίσει είναι Εβραίοι, για παράδειγμα, σκέψου, ο Άινσταϊν, ο Νεύτωνας, και άλλα μεγάλα ονόματα. Αν υποθέσουμε λοιπόν πως κι ο Μωάμεθ (ειρήνη και ευλογία πάνω του) μπαίνει σε μια όμοια κατηγορία, τότε δεν καταλαβαίνω και πάλι γιατί τον αμφισβητείτε! Τι κι αν όλοι οι προφήτες που είδαν οράματα και δέχτηκαν αποκάλυψη ήταν επιληπτικοί; Μπορεί εμείς να είμαστε οι χαζοί και να μη καταλαβαίνουμε τι μας λένε!

       Ειρήνη υμίν.

       • Επισήμανση, δεν έχω γνωρίσει τον Άινσταϊν ή τον Νεύτωνα, απλά σου δίνω μερικά ονόματα για να σου δώσω μια γεύση του τι έρχεται μαζί με την επιληψία.

   • @λαλα, ένα τέτοιο κείμενο μου είχε στείλει μια Σαουδαράβισσα και της είχα απαντήσει εκτενώς, αλλά δυστυχώς στα αγγλικά… Θα κοιτάξω να το μεταφράσω και να το αναρτήσω.

    • its ok ksero ke aglika ama se volevei!:P

     stefane o ali sina den einai oute af8endia oute «scholar» einai apla enas andi-islamistis! ke malista arketa apotiximenos afu ta misa pu grafei einai vlakies pou tis aneri i epistimi opos afto me tin epilipsia! o ka8enas oti 8imi8ei xerete! an einai dinato na apokalume opion mas gustari epiliptiko ke sxizofreni!

     ke i panagia milise ke fovi8ike otan emfanistike o arxagelos brosta tis! toso poli pu tin ka8isixase prin arxisei na tis mila! ke oi voskoi tromaksan otan ir8an oi ageloi ke tus eipane na pane na proskinisune! ke o iosif ke o avraam pu pige na 8isiasei ton gio tu! giati o moisis pu milise me tin flegomeni vato!!! se polles istories agiwn iparxei isxirismos pos idan agelus ke prosopa opos i panagia ke oi idioi oi evagelistes pou egrafan gia tin imera tis kriseis katogori8ikan apo tous sigxronous paromious sas pos itane sxizofrenis!

     an isastan a8eoi i poli8eistes 8a dexomuna to sxolio sas alla apo ti stigmi pou pistevete sta 8avmata tis vivlou einai poli parakseno ek merus sas na isxirizeste tetia

     akus akei ali sina ke prasina aloga!!! lollllllll siga min xaso to xrono mu na diavaso to vivlio tu krinodas apo to propagandistiko website tou! exi pio endiaferon or8ologistes andi-islamistes apo afton ton tipako!!! eimai siguri pos o giatros tu grafei epiliptika hapia xoris na ton eksetasei apo ton tropo dieksagogis siberasmatwn tou gia tin epilipsia! lollllllllll to tragiko einai oti 8eoreite afton ton anonimo apotiximeno ke af8endia ke sofo! telika fovate apo tin ali8eia i apo ton eafto tou giati tus musulmanous den mu fenete na tus ipologizei apo to site tou? mila me arketi aftopepi8isi ke 8arros! eksalou ama o prostatis tou einai o 8eos tis ali8eias den exi kati na fovi8ei! giafto ke epimeno ston dimosio dialogo sas:P

     kati ektos 8ematos! endiaferon i stasi tou ke i stasi sas enadi twn epiliptikwn pou fortizete afti ti leksi arnitika! den simenei kati to na eisai epiliptikos afu polla epiliptika atoma zoune mazi mas stin idia koinwnia sxoleia/ergasies! vasi twn statistikwn kapios apo edomesa 8a einai epiliptikos ke 8a diavasei afta pu grafume! ke meta me lene emena ratsistria giati ipe8esa pos i pliopsifia twn apostatwn einai araves iranoi ke turkalades!:D

     • @lala σε ποιον από τους δύο απαντάς; Αν δεν κατάλαβες, η δική μου θέση διαφέρει από του Στέφανου. Δες το σχετικό σχόλιο πιο πριν.

      den simenei kati to na eisai epiliptikos afu polla epiliptika atoma zoune mazi mas stin idia koinwnia sxoleia/ergasies! vasi twn statistikwn kapios apo edomesa 8a einai epiliptikos ke 8a diavasei afta pu grafume!

      Δεν νομίζω ότι κανείς εδώ κατηγορεί τους επιληπτικούς. Όπως το καταλαβαίνω, οι συνομιλητές εννοούν ότι ο Μουχάμμαντ δεν είναι αληθινός προφήτης αλλά επιληπτικός.

      Ένας επιληπτικός ή άλλος που πάσχει ψυχικά, δεν φταίει γι’ αυτό. Όμως το να ισχυρίζεσαι ότι δέχεσαι μηνύματα από τον Θεό είναι άλλο πράγμα.

      • pandos me vasi tis grafes ke tous agious den einai
       parakseno na dexete kaneis minimata apo to 8eo i tus agelous. sxoliasa ke pio pano arketa paradeigmata agiwn
       ke an8ropwn/profitwn/ siberilamvanomenou ke tou moisi ke tis par8enu marias gia epikinonia me anoteres dinameis! gia tus pistus einai 8avma! gia tus apistus borei na 8eorei8ei sxizofreniko! se diafora sites a8ewn paromias katogorias me to diko sas ke tou ali sina katigoprisan mexri ke tus evagelistes gia sxizofreneia!
       alla den simenei kati afto afu den borei oute na eksakrivo8ei, oute na tekmirio8ei oute kan na epiveveo8ei!

       kano copy paste ta sxolia mou:
       ke i panagia milise ke fovi8ike otan emfanistike o arxagelos brosta tis! toso poli pu tin ka8isixase prin arxisei na tis mila! ke oi voskoi tromaksan otan ir8an oi ageloi ke tus eipane na pane na proskinisune! ke o iosif ke o avraam pu pige na 8isiasei ton gio tu! giati o moisis pu milise me tin flegomeni vato!!! se polles istories agiwn iparxei isxirismos pos idan agelus ke prosopa opos i panagia ke oi idioi oi evagelistes pou egrafan gia tin imera tis kriseis katogori8ikan apo tous sigxronous paromious sas pos itane sxizofrenis!

       an isastan a8eoi i poli8eistes 8a dexomuna to sxolio sas alla apo ti stigmi pou pistevete sta 8avmata tis vivlou einai poli parakseno ek merus sas na isxirizeste tetia

       • @lala, δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι δεν δέχονται οι άνθρωποι μηνύματα από τον Θεό. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν δέχονται πραγματικά μηνύματα από τον Θεό όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι το κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι ψυχικά άρρωστοι, υπάρχουν και άνθρωποι που δέχονται μηνύματα από δαίμονες. «Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε».
        Μάλλον μπέρδεψες το δικό μας σχόλιο με κάποιο του Στέφανου.

     • @lala βλέπω έχεις πολλή εμπάθεια κατά του Ali Sina. Θα μπορούσα να πω, λύσσα. Κατανοητό… Έχει οδηγήσει χιλιάδες μουσουλμάνους μακριά από την παράνοια του Ισλάμ.
      Δεν φορτίζω τίποτα αρνητικά κατά των επιληπτικών. Αν όμως γνώριζα κάποιον επιληπτικό, σχιζοφρενή ή άλλου τύπου ασθενή που πίστευε ότι δέχεται μηνύματα από το Θεό σαν αυτά που δεχόταν ο Μωάμεθ, θα τον προσγείωνα.
      Ο Θεός δεν είναι δυνατόν να ασχολείται με το πόσες γυναίκες θα πλαγιάσει ένας προφήτης. Είναι φανερό ότι αυτά είναι αποκυήματα της φαντασίας του Μωάμεθ και ότι ο Αλλάχ, όπως λέει και ο Ali Sina, είναι ένα alter ego που μέσα στην ψύχωσή του επινόησε για να υπερυψώσει τον εαυτό του και να αποκτήσει όλα όσα ήθελε ‘ελέω Θεού’.

  • @Στέφανε Χριστός Ανέστη.
   Δεν διαφωνώ ότι τα συμπτώματα του Μουχάμμαντ είναι συμπτώματα επιληψίας. Θεωρώ ότι υπάρχει και δαιμονική παρουσία, καθώς ο ίδιος μετά την πρώτη συνάντηση με τον «Γαβριήλ» θεωρούσε ότι δαιμονίστηκε και ήθελε να αυτοκτονήσει. Η τάση προς αυτοκτονία ποτέ δεν προέρχεται από τον Θεό και τους αγγέλους Του.
   Το κακό με τον Ali Sina είναι ότι αυτά που γράφει για τον Μουχάμμαντ τα επεκτείνει σε όλους ανεξαιρέτως που βλέπουν οράματα, κι ας μην παρουσιάζουν όλα τα συμπτώματα επιληψίας του Μουχάμμαντ. Και για τον ευαγγελιστή Ιωάννη που είδε το όραμα της Αποκάλυψης στην Πάτμο, θα μπορούσε να πει ότι ήταν σχιζοφρενής. Πολλοί που βλέπουν οράματα κάλλιστα μπορούν να είναι σχιζοφρενείς, αλλά χρειάζεται και μια πνευματική διάκριση εκτός από την επιστημονική κατάρτιση.

   • Ναι, αποδίδει και σε άλλους παραισθήσεις. Πάντως θα πρότεινα να διαβάσεις το βιβλίο. Κάποια αποσπάσματα μπορεί να σας είναι χρήσιμα.

 8. Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ ΒΛΕΠΩ!

 9. Tο ζήτημα είναι η αλήθεια και όχι «πώς του φαίνεται του καθενός» αυτό που κάνει ένας χριστιανός ή ένας μουσουλμάνος. Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι ΠΡΑΓΜΑΤΙ οι άγιοι μεσιτεύουν στο Θεό για μας, όπως υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις που το αποδεικνύουν. Και μάλιστα όχι μόνο μεσιτεύουν υπέρ των χριστιανών αλλά και ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ, γι’ αυτό και πολύ σοφά πράττοντας οι μουσουλμάνοι προσεύχονται στους ορθόδοξους αγίους!
  Για του λόγου τ’ αληθές: http://www.oodegr.com/oode/asynithista/thavmata/xristianika_thavmata_mousoylm1.htm
  Ξέρω πως και σε σούφι αγίους προσεύχεται ο ισλαμικός λαός και πάλι γίνονται θαύματα. Εδώ όμως έχει μια διαφορά: σούφι έχουν κάνει θαύματα σε χριστιανούς, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε την περίπτωσή τους;
  Άλλωστε το ίδιο το Ισλάμ είναι επιφυλακτικό στις προσευχές προς τους (νεκρούς) σούφι, τους οποίους θεωρεί ώς ένα βαθμό αιρετικούς. Άρα και αν κάποιοι από τους σούφι έχουν όντως τη χάρη του Θεού, λόγω της καλοσύνης τους (όχι όλοι), δεν την έχουν ως ισλαμιστές (αφού το Ισλάμ τους αποπέμπει) αλλά λόγω των χριστιανικών τους αποκλίσεων.
  Επιπλέον η περίπτωσή τους αποδεικνύει ότι το Ισλάμ κάνει λάθος όταν αρνείται την προσευχή προς αγίους ανθρώπους.
  Πάντως η περίπτωση των χριστιανών αγίων είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει κάθε μουσουλμάνος να την αξιολογήσει με προσοχή, όχι με «συνθήματα».

  • afto einai poli sxetiko 8ema afu ke oi vudistes exun ta dika tus 8avmata apo eidola ke astra ke to vuda! ke oi induistes apo tis agelades ke tus elefandes! malista diavazondas apo ta site tus perigrafune ateliota 8avmata me epixirimata! ke tsetsenoi ke vosnioi milusan gia an8ropous-martires pu den sapise to swma tus ke pou mirize omorfa…teties istories iparxune se oles tis xwres apolous tus aplus an8ropous! den einai kako! polloi exune ke tekmiria ke katagrammena ke ftografismena! to youtube einai gemato.
   i epistimi kapote dinei eksigisi kapote oxi.

   i apopsi mou einai pos sini8os einai i dinami tis pistis i tis 8elisis ke spaniotera 8avmata i aneksigita fenomena. afto to leo dioti sini8os eimai pio or8ologistis ke ligotero pistiki apo «8avmata» ke «simptoseis»! den eimai siguri omos afu den boro na gnorizw oles tis «8avmaturges» periptoseis! kapies krivune dolo ke parami8ia alla pistevo pos isos kapies einai ali8ines (kirios aftes pu den polidiafimizonde)

  • Οι μουσουλμάνοι ποτέ δεν προσεύχονταν σε ανθρώπους απ’ όσο ξέρω. Απαγορεύεται αυστηρά απο Τον Θεό, μιας κι Αυτός είναι που παρέχει. Αφού και οι άγιοι, Στο Θεό προσεύχονται, όχι σε άλλους αγίους. Το λογικό συμπέρασμα είναι πως κι εμείς Τον Θεό πρέπει να παρακαλούμε για το ο,τιδήποτε. Το ότι γίνονται θαύματα όταν κάποιος προσεύχεται σε άγιο να μεσιτεύσει, δεν αποδεικνύει τίποτα για την ορθή θεολογία. Όπως λέει και η/ο lala, και οι βουδδιστές τα ίδια κάνουν, και οι ινδουιστές, και άλλοι πολλοί. Αυτό δεν σημαίνει πως Ο Θεός θέλει να ζητάς απο άλλους να ζητάνε για εσένα κάτι απο Το Θεό! Τι; Ντρέπεστε Τον Θεό; Σαν χριστιανοί, δεν θα έπρεπε να κάνετε το αντίθετο; Εσείς δεν λέτε το «Πάτερ ημών»; Τι σημαίνει το Πάτερ; Πως όντως κι εσάς σας γέννησε Ο Θεός; Ή πως πρέπει να ανοίγεστε σ’ Αυτόν για όλα σας τα ζητήματα; Πράγματι βέβαια, Ο Θεός βλέπει και ακούει τα πάντα!

   • «Τι σημαίνει το Πάτερ; Πως όντως κι εσάς σας γέννησε Ο Θεός;»
    Ο Θεός γέννησε μόνο τον Λόγο, που ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μέσω της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, ο Θεός πατέρας μας έχει υιοθετήσει. Γι’ αυτό λέμε τον Θεό Πατέρα, όπως τον αποκαλούσε και ο Ιησούς:
    Μαρκ.14:36 καὶ ἔλεγεν ἀββᾶ ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ τοῦτο, ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ εἴ τι σύ.
    Το Άγιο Πνεύμα, που είναι «Πνεύμα Υιοθεσίας», μας κάνει να τον αποκαλούμε Πατέρα:
    Ρωμ. 8:16: οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ’ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ.
    Γαλ. 4:4: ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,
    5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ.

    • Βασικά να σου πώ την ιστορία όπως εγώ την μπορώ να την καταλάβω, απο σκοπιά λογικής.
     Ο Θεός, έπνευσε (εξού και το Πνεύμα). Απο το Πνεύμα του, έφτιαξε τους Αγγέλους και τα Τζίνν (ή δαιμόνια/πνεύματα αν θες). Αυτό το Πνεύμα (Αέρας), είναι Πνεύμα φωτός, οπότε συνεπάγεται, οι Άγγελοι να είναι φτιαγμένοι απο Φώς, ενώ τα Τζίνν απο Φωτιά.
     Στη συνέχεια, Ο Θεός κάνει τη πνοή να γίνει λόγος (αμα δεν εκπνέεις άλλωστε όταν μιλάς, δεν θα βγεί και κανένας ήχος), και εκεί μπαίνει στην ιστορία και ο αρχάγγελος Γαβριήλ, όπου αναγγέλει την διαταγή Του Θεού, και γίνεται το θέλημά του. Πολλοί συνδέουν την αναγγελία αυτή με το Ωμ, την μάντρα του Λοτού, την λέξη της ποίησης. Ο Λόγος Του Θεού, ουσιαστικά είναι η ίδια πνοή, απλά σε πιο πυκνή μορφή, σαν να λέμε, νερό.
     Αυτός ο Λόγος πλέον μπορεί να μεταπλαστεί στο ο,τιδήποτε.

     Προφανώς όλα αυτά δεν πρέπει να τα δείς τόσο κυριολεκτικά σαν εικόνες, αλλά αυτή η θεωρία είναι βάση του Ιουδαϊκού μυστικιστικού κειμένου «Σεφέρ Γιετζιράχ» (το Βιβλίο της Δημιουργίας – είναι πολύ μικρό για όποιον θέλει να το κοιτάξει), και γενικά στο Εβραϊκό κόνσεπτ της Καμπάλα και του Δέντρου της Ζωής, σε συνδιασμό προφανώς με την Ισλαμική κοσμοϊστορία.

     Μάλιστα, κατα κάποιους Ιουδαίους μύστες, ισχύει το εξείς, πως Ο Θεός χρησιμοποιεί τον Λόγο Του, ώστε να δώσει ένα «πρόσωπο» στον εαυτό Του (το ονομάζουν το μακρύ πρόσωπο), και να δώσει όνομα στον εαυτό Του.
     Με αυτό ως δεδομένο, μπορούμε ίσως κιόλας να καταλάβουμε καλύτερα τους προφήτες, αλλά και την σχέση που έχει Ο Θεός με την ύπαρξη (τον Λόγο Του).
     Και απο αυτή την θέση μπορούμε επίσης να συμπεράνουμε πως άλλο Ο Θεός, άλλο η ύλη.
     Συμπέρασμα, Ο Θεός δεν έρχεται σε σάρκα και οστά, στέλνει τον Λόγο Του μέσω του Πνεύματός Του.
     Δηλαδή εμπνέει προφήτες, να λένε τον Λόγο Του Θεού, τον νόμο, το νερό! την σημασία του νερού σαν μέσον κάθαρσης! μη χρησιμοποιείς τα δικά σου λόγια για να προστατευτείς, αλλά το Λόγο Του Θεού. Ο Ιησούς ήταν ο Λόγος Του Θεού σε σάρκα και οστά, αυτό σας λέω τόση ώρα. Δεν τον γέννησε Ο Θεός, προς Θεού!, ο Λόγος Του Θεού είναι μέσον επικοινωνίας, δεν είναι Ο Θεός ο ίδιος! Πώς μπορείτε να πιστεύετε κάτι τέτοιο; Προφανώς ο Λόγος Του Θεού είναι Κύριός σας, και μέσω αυτού θα λυτρωθείτε, αλλά πρέπει να τον ακούσετε κιόλας, τι σας λέει! Και τι σας λέει; Shama Yisroel! IEHUWE Eluheinu IEHUWE Echad!
     Άκου Ω Ισραήλ! Ο Κύριος Ο Θεός σας Εις Κύριος έστι!
     Ουκ έστι θεός παρα Του Θεού!
     Το ακούς τώρα; Αυτά σου έλεγε ο Ιησούς, αλλά ακόμα στη χαζαμάρα είστε εσείς.

     Άιντε, ειρήνη υμίν, και το έλεος Του Θεού και ευλογία.

     • Επι τη ευκαιρία, δεν αποκαλούσαν και παλιότεροι προφήτες Τον Θεό Πατέρα τους;

     • @Σεβαστιανέ, δεν μπορώ να δω τη λογική σε αυτά που γράφεις. Δηλαδή ο Θεός είπε κάτι με ήχο; Μήπως έκανε και τη δημιουργία σε μερικές ημέρες (ημερολογιακά); Πώς συμβαδίζουν αυτά με τα ευρήματα της Επιστήμης; Τι σχέση έχει ο νόμος του Θεού με το νερό;
      Μάλλον σε Γνωστικισμό φέρνουν όλα αυτά.

      • Πες το όπως θες, πάντως συνδέονται τα πράγματα αν κάτσεις και τα σκεφτείς.
       Προφανώς, όπως είπα, αυτά που λέω δεν πρέπει να τα πάρεις και τελείως κυριολεκτικά, μεταφυσικά είναι αυτά.
       Η λογική είναι, πως έχεις (πλέον) Τον Θεό, και απο την άλλη την ποίηση. Το πώς δημιουργείται αυτή η ποίηση πρέπει να είναι κάτι λογικό και εύκολα κατανοητό, γιατί αλλιώς προφανώς μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις, οπότε κι εγώ προσπαθώ να δείξω πώς απο Τον Θεό, φτάσαμε να έχουμε και την ποίηση, δεδομένου της τριάδας που λέτε κι εσείς.
       Οπότε είναι απλά τα πράγματα, εφόσον είναι επίσης δεδομένο πως με τον Λόγο Του, Ο Θεός έφτιαξε την ποίηση.
       Πρώτα εκπνέεις/φυσάς, και μετά βγαίνουν οι λέξεις.

       Μπορεί το Πνεύμα Του Θεού, και ο Λόγος Του να έχουν διαφορετικές διαστάσεις απ’ όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς (πάρε για παράδειγμα το δεδομένο πως τα πνεύματα, είτε είναι το Πνεύμα Του Θεού, ή τζίνν που λέμε, σε εμπνέουν με σκέψεις, πράγμα που με το φύσηγμα δεν θα καταφέρεις να το κάνεις σε άλλο άνθρωπο), αλλά αυτό δεν αλλάζει τους όρους που χρησιμοποιούμε. Δεν λέμε για πλάκα «Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα», υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό. Οπότε προσπαθώ κι εγώ να εξηγήσω τον λόγο απο τα όσα έχω μάθει.

       Για να συμπληρώσω λοιπόν την θέση μου, θα θέσω επίσης το εξείς δεδομένο, και πάλι απο το ίδιο βιβλίο Ιουδαϊκού μυστικισμού, όπου δηλαδή μας λέει πως Ο Θεός δημιούργησε σε τρεία στάδεια. Αυτά τα στάδεια αντιπροσωπεύονται απο τα γράμματα Άλφα, Σίγμα και Μι, και απο τα στοιχεία Αέρας, Φωτιά, Νερό.

       Με αυτό σαν δεδομένο, η Ισλαμική ερμηνεία γίνεται πιο κατανοητή, απο την άποψη πως πλέον βλέπουμε την σειρά με την οποία φτιάχτηκαν τα πράγματα.
       Ο Αέρας μπορούμε να πούμε πως αντιπροσωπεύει τους Αγγέλους, το Φώς που έλεγα και πριν, η Φωτιά τα Τζίνν, μιας και ξέρουμε απο το Ισλάμ πως είναι φτιαγμένα απο φωτιά (χωρίς καπνό), ενώ το Νερό αντιπροσωπεύει τον Άνθρωπο, μιας και το σώμα του αποτελείται απο 70% νερό.

       Όσον αφορά τώρα τους Αγγέλους και τα Τζίνν, και γιατί τα βάζω στην ίδια κατηγορία, δηλαδή πως φτιάχτηκαν απο το Πνεύμα Του Θεού, θέλω να προσθέσω, πως απ’ όσο κατάλαβα, το Πνεύμα Του Θεού, έχει διπλή σχέση με τον Λόγο , δηλαδή την ποίηση, που αυτή η σχέση είναι σχέση αγάπης και μίσους. Αυτό το λέω με την έννοια, πως το Πνεύμα Του Θεού χωρίζεται σε δύο μέρη, τον Ζήλο (Άγγελοι) και την Ζήλια (Τζίνν), και η ποίηση επηρεάζεται ανάλογα απο τα δύο αυτά. Είναι σαν να λέμε, το γίγγ και το γιάγκ που λέν’ και οι Ταοϊσταί.
       Τα παραπάνω μπορείς να τα ερμηνεύσεις και καθαρά ψυχολογικά. Δηλαδή πρώτα Ο Θεός φτιάχνει το Πνεύμα, μετά φτιάχνει τον Λόγο, και λέει στο Πνεύμα να υποκλιθεί. Προφανώς ένα μέρος του Πνεύματος, απο αγάπη προς Τον Θεό θα υπακούσει, ενώ το άλλο μέρος θα νιώσει προδομένο (όχι πως όντως πρόδωσε κανέναν Ο Θεός), και έτσι βλέπεις και πως στέκει η ερμηνεία που δίνουν οι Χριστιανοί, για τους ξεπεσμένους Αγγέλους κλπ.

       Βασικά ελπίζω να σας φαίνονται ενδιαφέροντα αυτά που λέω και να μη σας κουράζουν. Πραγματικά έχω άπειρο υλικό να πώ πάνω στο θέμα της θρησκείας/αλήθειας, αλλά δεν θέλω να βαρεθείτε κιόλας.

       • Προσωπικά δεν βαριέμαι να τα διαβάζω, και όποιος βαριέται φαντάζομαι δεν θα τα διαβάζει οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο που τώρα δεν έχω το χρόνο να σου απαντήσω σε τίποτα. Θα το κάνω κι αυτό.

       • Αυτές οι θεωρίες είναι ισλαμικές;; Απ’ όσα έχω δει φίλε δε νομίζω…

        • Εμ, φταίει που σας έχει κολλήσει στο μυαλό πως είμαι προπαγανδιστής. Εγώ απλά μεταφέρω τις γνώσεις και εμπειρίες μου, που σχετίζονται πολύ με το Ισλάμ, και έχουν ως βάση την Ισλαμική θεολογία, αλλά συνδέουν ουσιαστικά όλες τις…ας πούμε πιο έγκυρες θρησκείες.

        • Άλλωστε κάνω αναφορά και σε Ταοϊσμό, Ινδουισμό κλπ., που δεν τα δέχεται επίσημα το Ισλάμ.
         Ένας σούφι θα τα δεχόταν, αν και δεν θα ονόμαζα τον εαυτό μου τέτοιο.

 10. Oπα!…… Λεβέντες, τα μπουρδουκλώσαμε λίγο…..
  Κατ’αρχήν δεν καταλαβαίνω πώς κάτω από ένα άσχετο άρθρο συζητάτε τόσο άσχετα θέματα…….
  Τέ.σπα.
  Πίστη δεν παίζει όταν έχεις θαύματα σε άθεους, ή αλλόθρησκους….. ή μωρά…. ή ζώα…… κτλ κτλ….. είναι θαύμα!!
  Το θεολογικό υπόβαθρο του ότι οι άγιοι κάνουν θαύματα.
  —Ο Χριστός είπε ότι μέσα στους πιστούς του θα μπει ο Πατήρ και ο Υιός (Ιν. ιδ΄23). Είναι επίσης και το Πνεύμα το Άγιον (Γλτ. δ΄6)…..
  —Είπε ότι όποιος τον πιστεύει θα κάνει θαύματα μεγαλύτερα απ’τα δικά του (Ιν.ιδ΄12). Είναι αλήθεια. Παλ.Δθ. έχουμε δει θαύμ. από Μωϋσή, Ηλία κτλ. Κν.Δθ. από αποστόλους κτλ…..
  —Είπε ότι όποιος τον πιστεύει δε θα πεθάνει ποτέ (Ιν.ια΄26), άρα και νεκρός ζει στον ουρανό τώρα & πάντα κτλ…..
  Οταν ζούσαν οι μαθητές ο ΄κόσμος τους έλεγε για βοήθεια, όπως είπε και στο Χριστό κι αυτοί κάνανε θαύματα. π.χ. Πέτρος αναστ. Ταβιθά!! θεραπεύει παραλυτο!!! κτλ. Οπως ζητούσε ο κόςμος βοήθεια από Ιησού και εκείνος έκανε θαύμα!!!!!
  Αφού οι άγιοι είναι πάντα ζωντανοί, ζητάμε βοήθ. και τώρα απ’ αυτου΄ς, όπως είναι στον ουρανό. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει!!!
  Αλλά στο Ιςλάμ υπάρχει θεόλ.υπόβ. για τα θαύματα;;;;; Δηλ. εκεί, όπως λέει ένας πιοπάνω και ξέρω κιεγώ, οι νεκροί σούφηδες κάνουν θαύματα αλλά δεν τους πολυ-παραδέχ. όλοι κτλ…
  Αυτοί που λένε να προσευχόμασγτε στους νεκρούς αγίους (Μουσουλμ.) τι θ.υπ. έχουν;
  Αυτοί που λένε να μην προσευχ. στους νεκρ. αγ. τι θ.υπ. έχουν; (Αυτοί ό,τι θ.υ. κι αν έχουν κάνουν λάθος γιατι οι προσευχές στους αγ. πιάνουν & αυτό το ξέρει ο κόςμος γι’αυτό προσεύχεται ό,τι κι αν λέει η θρησκεία του!!!!)
  Αυτοί που λένε (γιατί το άκουσα κιαυτο) ότι τα θαύμ. είναι από δαίμονα, τι θ.υπ. έχουν;;;;; Ενν. μουσ/κό, όχι να αντιγρ. από χριστιανούς για να κάνουν επιχειρήματα δικά τους.
  Δλ. αν το Ισλάμ λέει επίσημα να μην προσ. στους ν.αγ. κάνει λάθος!! Το ξέρει αυτό;;;;;
  Τε.σπα.
  Hasta la vista……

  • Βρε δεν λέμε πως δεν γίνεται να προσευχηθείς σε νεκρούς, προφανώς και γίνεται αφού έχεις το ελεύθερο της βούλησης. Δεν σε σταματάει κανένας. Το θέμα είναι να γνωρίσεις Τον Θεό, και να μάθεις να προσεύχεσαι σ’ Αυτόν. Να ζητάς απο Αυτόν βοήθεια. Με αυτό σαν δεδομένο, δεν πάνε να κάνουν και τα πιο τρελά θαύματα οι άγιοι; Δεν θα έχουν νόημα κανένα. Γιατί το νόημα του θαύματος, ή του σημείου που λέμε στο Ισλάμ, είναι να σε ταρακουνήσει, να σε ξυπνήσει, ώστε να θυμηθείς Τον Θεό. Αμα εκείνη την στιγμή ανοίξεις τα μάτια σου, θα ξέρεις πως το θαύμα που μόλις έγινε δεν έχει καμία απολύτως αξία!
   Να θυμάσαι Τον Θεό, και τίποτε άλλο. Εκεί είναι η πραγματική ευτυχία και επιτυχία. Η συνεχής προσευχή που λέτε κι εσείς.

  • @ap-exo-perasa, καλώς μας ήρθες. Θα σε παρακαλούσα να γράφεις τις λέξεις ολόκληρες, για να μην μπερδευτεί κανείς. Για παράδειγμα, το «τι θ.υπ. έχουν;» προφανώς είναι «τι θεολογικό υπόβαθρο έχουν», αλλά θέλει λίγη σκέψη για να το αντιληφθεί κάποιος. Ειδικά αν δεν κατέχει καλά τα ελληνικά.
   Για τη θέση σου για τους αγίους, συμφωνούμε. Ζητάμε μεσιτεία και βοήθεια χωρίς να τους λατρεύουμε και χωρίς να παραμελούμε τη λατρεία του Θεού, ο Οποίος τους χαριτώνει.

 11. Στις εμετικές αθλιότητες του προπαγανδιστή Amir Abdullah, μόνο με πλήρη περιφρόνηση μπορεί κανείς να απαντήσει!

  Μιλάμε για γελοιότητες!
  ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ, ΤΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΟΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.

  • o ka8enas me to epipedo tou vasili lolll
   ego pandos diavasa tis apopseis tu amir ke diavasa ke tis dikes su ke iparxei poli megali diafora epipedou!!!

   den einai kako na diafoneis ke na grapseis ti pisteveis(pragma pu to ekane o amir diavazondas to ar8ro tou greek murtad ke grafei se ti diafonei ke se ti simfonei) alla einai krima na siberiferese ke na sxolizeis san enas akaliergitos adiavastos fanatismenos

   giati omos se anastatwnei toso o amir ke epiti8ise ston idio ke sto islam andi na sxoliaseis afta pu leei an den saresune i 8eoreis pos einai la8os? giati tosi epi8etikotita? ti se anastatwnei toso poli? an den exeis kati ektos apo vrisies na diloseis den nomizo na boreis na kaneis ena fisiologiko dialogo ke einai krima gia ena neo pedi

  • Ρε, εγώ σου λέω. Χριστιανός είσαι; Μεγειά σου με χαρά σου. Δείξτο μου! Τι κρύβεστε; Τι φοβάστε σε αυτό τον κόσμο αν γνωρίζετε Τον Θεό;

   Και κάτσε τώρα να σου κάνω και μια ωραία εισήγηση στο σκότος του Ισλάμ!
   Ααα, ξέχασα, δεν υπάρχει σκότος στο Ισλάμ, γιατί όλα είναι ολοφάνερα και ξεκάθαρα!; Θες να μάθεις απο που έρχεσαι, που/ποιός είσαι, και που πας, αυτά σου απαντάει το Ισλάμ, στον πιο απλό και όμορφο τρόπο.
   Δεν θα μιλήσω για τον Χριστιανισμό, τα ξέρετε καλύτερα απο εμένα εσείς 😉

   Όσο για το αν είμαι προπαγανδιστής, να σου πώ την αλήθεια, εθελοντικά το κάνω. Προσωπικά βρίσκω απαίσια αυτή την ιστοσελίδα, αλλά μου αρέσει να γράφω κι εγώ τις μπούρδες μου.
   Δυστυχώς μου φαίνεται, θα πρέπει όμως να αρχίσεις να θέτεις πιο πολύ τον εγκέφαλό σου σε λειτουργία, μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις κιόλας αυτές τις μπούρδες που λέω.

   Όσο για το γουρουνοθρησκεία, ουδέν σχόλιον, εκτός απο αυτό: ό,τι τρώς είσαι 😉

   • @Σεβαστιανέ, Παρακαλώ αν είναι εύκολο μην αλλάζετε όνομα, ή έστω αν το κάνετε βάλτε στο σχόλιό σας και το όνομα που γράψατε στα προηγούμενα σχόλια.
    Ο ΒΑΣΙΛΗΣ δεν είναι αποστάτης, όπως δεν είναι και άλλοι που γράφουν εδώ.

    • Προφανώς δεν είναι αποστάτης όπως άλλοι που γράφουν εδώ. Δεν μίλησα για αποστασία, αλλά για το γεγονός πως οι Ορθόδοξοι φοβούνται να πράξουν και προωθήσουν αληθώς την πίστη τους.

     Όσο για το όνομα, το άλλαξα για να μη με περνάνε για καναν Άραβα που «προσπαθεί να εισάγει νέα δαιμόνια».

   • Άρα και οι χορτοφάγοι είναι φυτά…

  • Το τι φοβάστε πήγαινε στο ότι με προσβάλεις αισχρά, πράμμα που κατα την θρησκεία σου είναι αισχρό πράγμα να κάνεις. Είναι απλά τα πράγματα, αν μου λες πως είσαι Χριστιανός, φέρ’ σου μου ως Χριστιανός. Αν το κάνεις αυτό, θα είσαι και καλύτερος απο εμένα τον μουσουλμάνο. Άλλωστε τι είμαι εγώ, ένας ξένος…ένας αλλοδαπός, κατώτερη τάξη 😉

 12. Σχολιάζω πολύ προηγούμενο σχόλιο του κ. Σεβαστιανού.
  Ο Καθένας μπορεί να πει «όπως καταλαβαίνει και από σκοπιά (της δικής του) λογικής» όποια «ιστορία» θέλει, και φυσικά την ιστορία του Μωάμεθ, του Κορανίου και της εξάπλωσης του Ισλάμ.
  Το πώς καταλαβαίνει ο καθένας μια ιστορία ή ένα θέμα κ.τ.λ. είναι αδιάφορο. Σημασία έχει πώς το βιώνουν οι πραγματικοί γνώστες του, που εν προκειμένω είναι οι άγιοι, οι οποίοι δεν είναι «στη χαζομάρα» (ευγενέστατο) αλλά ενωμένοι με το Θεό. Αυτοί και ακούν τι λέει ο Θεός Λόγος και είναι ενωμένοι μαζί Του και γι’ αυτό ακριβώς ξέρουν και διδάσκουν ότι είναι Πρόσωπο και Θεός.
  Δήθεν «λέει» ο Λόγος αυτά που λέει στην Παλαιά Διαθ., αλλά «δεν» λέει αυτά που λέει στην Καινή διαθήκη, όπου γράφει εμπνευσμένος ο Ιωάννης «και Θεός ην ο Λόγος» και οι λοιποί συγγραφείς ομοίως. Δυστυχώς ενώ είναι γραμμένα πολύ αναλυτικά αλλού όλα αυτά, ο μπλόγκερ δεν δίνει δεκάρα και γράφει τα δικά του. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε, οι χριστιανοί. Πάλι θα τα λέμε; Δεν καταλαβαίνει; Ας διαβάσει κάτι.
  Ιουδαίοι μύστες κττ δεν μας ενδιαφέρουν. Ποια είναι η άποψή τους περί αγίου Πνεύματος και θείας Χάριτος, να δούμε αν και πόσο πρέπει να τη λάβουμε υπόψιν.
  Ο Ιησούς είναι ο μόνος που αναφέρει το Θεό ως «ο Πατήρ» και τον εαυτό του ως «ο Υιός» και μάλιστα «ο Μονογενής». Έτσι λέει τον εαυτό του και ο ίδιος και τον λέει και ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν έχει λοιπόν καμία ομοιότητα με προφήτες. Αν ο Ιησούς είναι ο Λόγος, τότε προφανώς είναι ένα Πρόσωπο και όχι «μέσο επικοινωνίας» όπως τα ανθρώπινα λόγια. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει κατανοητό αυτό; Και επειδή δεν είναι μόνον Λόγος (που υπάρχει αιωνίως εν τω Πατρί) αλλά και «ο μονογενής Υιός», είναι προφανές ότι ο Πατήρ τον γέννησε.
  Εδώ όμως δεν είναι μέρος για να εξαντλούνται αυτά τα θέματα, που θέλουν οδυνηρή και κοπιώδη ΜΕΛΕΤΗ και όχι μονομαχίες με ποστ.
  Η θεολογία του Ισλάμ φαίνεται απελπιστικά ανίκανη να κατανοήσει αυτά που γράφουν οι ορθόδοξοι Πατέρες για τη Θεότητα.
  Αν κανείς νοιάζεται, ας μελετήσει. Για παράδειγμα, Σωφρόνιο (λέω ένα όνομα από μνήμης). Αυτόν: http://www.oodegr.com/oode/sygxronoi/swfronios1.htm Πολλά βιβλία του έχουν βγει στα ελληνικά και μπορούν να βοηθήσουν όποιον θέλει στ’ αλήθεια να μάθει τι λέει ο χριστιανισμός και γιατί.

 13. Παρέκαμψα βέβαια το ότι για το Ισλάμ, προφανώς, ο Θεός και οι άγγελοι, τζιν κ.τ.τ., είναι ομοούσιοι, αφού «τους δημιούργησε από το Πνεύμα Του»… Άρα η διαφορά είναι μόνο στη δύναμη του Θεού, συνεπώς μιλάμε για ισλαμικό πολυθεϊσμό κατ’ ουσίαν… Λατρεύεται μόνον ένας Θεός (ο «ισχυρότερος») αλλά είναι ίδιας ουσίας με τα άλλα πνεύματα.
  Αυτό μου είχε πει και «Μάρτυρας του Ιεχωβά» παλαιότερα, ότι είναι από την ίδια ουσία Θεός και άγγελοι, αφού «όλοι πνεύματα είναι».
  Σημειωτέον ότι η φωτιά και το φως είναι υλικά, όχι πνευματικά, άρα όταν λέτε ότι οι άγγελοι είναι από φως και τα τζιν από φωτιά δε μιλάτε για πνεύματα, εκτός αν το κατανοήσετε συμβολικά. Οπότε από τι είναι φτιαγμένα;
  Γενικα θεωρώ ότι παρατηρούνται ανακολουθίες, που θέλουν τόνους μελάνης για να αναλυθούν και από τις 2 πλευρές.

  • Ρε δεν ντρέπεσαι να βάζεις τέτοιες λέξεις στο στόμα μου;
   Πότε είπα εγώ πως Ο Θεός είναι πνεύμα;
   Είπα πως Ο Θεός εξέπνευσε το πνεύμα! Εσείς λέτε πως Ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο, όχι εμείς!

   • Και τι λοιπόν είναι ο Θεός κατά τη γνώμη σου;

    • Ο Θεός είναι υπεράνω ο,τιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Δεν χωράει σε θεολογίες παρα μια, πως δεν υπάρχει τίποτα όμοιο σ’ Αυτόν. Αυτή δεν είναι η δικιά μου γνώμη επι τη ευκαιρία, αυτά τα λέγανε οι προφήτες.

     • Το ξέρουμε ότι είναι υπεράνω… «Πνεύμα» λέμε σε αντίθεση με την ύλη… Η Ορθόδοξη Θεολόγία λέει ότι η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη και αμέθεκτη… Ενώ το Άγιο Πνεύμα μπορεί ο άνθρωπος να το δεχθεί… Όταν είναι υιοθετημένος μέσω του Υιού… (βάπτιση)…
      Θυμάμαι όμως ότι ο Μωάμεθ έλεγε ότι ο Αλλάχ έχει πόδια… Και θα δείξει το πόδ του για να καταλάβουνε οι μουσουλμάνοι ότι είναι αυτός…

 14. Amir Abdullah κρίμα σε εσάς, πέσατε μέσα στο λάκο με τα φίδια και λέτε ότι είναι περιστέρια, γιά ποιό Θεό μιλάς έχετε πλήρη άγνοια περί Θεού, όπως άγνοια είχε και ο Μωάμεθ γι’αυτό πήρε και τον δαίμονα που του εμφανίστηκε ως «άγγελο» του Θεού, που τον πίεζε να μάθει να διαβάζει κοντεύοντας να τον σκάσει, λες και ήταν δύσκολο γιά τον Θεό να επιφοιτήσει τον «προφήτη» του και να μάθει να διαβάζει και να γράφει.
  Γιά τον Θεό όλα είναι εύκολα και γίνονται μόνο με το να το πει όπως λέει και στο Κοράνι, εκτός από το να επιφοιτήσει τον «προφήτη» του!!!
  Αν είχατε εσείς ως έλληνες και σταγόνα λογικής μουσουλμάνοι εκτός από χρήση βίας δεν θα είχατε γίνει, γι’αυτό άφησε κατά μέρος τα «θεολογικά» και τα περί προσευχής, στο ξαναγράφω γιά καλό δικό σας συνέλθετε και ανανήψετε πριν να είναι αργά, χάνετε την ίδια την ύπαρξή σας θα βρεθήτε αναπολόγητοι τελείως, όσοι γεννήθηκαν μουσουλμάνοι έχουν δικαιολογία γιά την άγνοιά τους, ΕΣΕΙΣ ΟΧΙ.

  • Μάθε μου εσύ αφού τα ξέρεις καλύτερα. Μπες σε βάθος και εξήγησέ μου με δικά σου λόγια αυτά που έχεις καταλάβει και συμπεράνει απο την εμπειρία/τις εμπειρίες σου.
   Είχες εσύ ποτέ προφητικό αξίωμα και ξέρεις τόσο καλά την διαδικασία; Ή μήπως έχεις την εμπειρία αγίου και τα γνωρίζεις τόσο καλά;
   Προφανώς δεν σου λέω πως εγώ τα έχω αυτά, αλλά να ακούς (δηλαδή καταλαβαίνεις) και αυτά που σου λένε άλλοι, και τον λόγο που σου τα λένε. Νομίζεις δεν έχω καταλάβει απο τι σκοπιά μου λές αυτά που λες; Το θέμα είναι να καταλάβεις κι εσύ απο ποιά σκοπιά λέω εγώ αυτά που λέω. Εγώ καταλαβαίνω πως δεν έχεις την εμπειρία επειδή μου μιλάς με έναν τρόπο λες και δεν θέλεις να δεχτείς αυτά που λέω επειδή δεν τα κατανοείς. Γιατί δεν κατανοείς λοιπόν αυτά που σου λέω; Επειδή σε έχουν μάθει να μην αποδέχεσαι τίποτα εκτώς της Ορθοδοξίας. Μόνος σου την έκανες νομίζεις την επιλογή; Αυτό σου λέω τόση ώρα, μην είστε κλειστόμυαλοί, ανοίχτε τη καρδιά σας στην αντικειμενική αλήθεια, όπου όλες οι υποκειμενικές (αλήθειες/εμπειρίες) εμπεριέχονται σ’ αυτή.
   Όχι τίποτε άλλο, απλά είχα πάντα την εντύπωση πως το καθήκον του Έλληνα είναι η γνώση, η συνεχής γνώση, να μελετάς συνέχεια, έστω και πράγματα που σε πρώτη όψη σου φαίνονται ξένα. Με την μελέτη επιβεβαιώνεις τις γνώσεις σου, κι όσο αυτή γίνεται με εμπιστοσύνη Στο Θεό, θα βρείς αυτά που πρέπει να βρείς.
   Πάντως, το σημαντικότερο που θέλω να σημειώσω, είναι πως την γνώση πρέπει να την κάνεις και πράξη. Γιαυτό σου λέω κι εγώ να είσαι ανοιχτός, να ανοίξεις την καρδιά σου, όπως ουσιαστικά κι ο Ιησούς δίδασκε, να αγαπάς τους άλλους, να τους ακούς, κι αμα σου ζητήσουν να περπατήσεις ένα μίλι μαζί τους, να περπατήσεις και δύο, if you catch my drift. Χαλάρωσε, διάλογο κάνουμε.

   • poli omorfo afto:

    Όχι τίποτε άλλο, απλά είχα πάντα την εντύπωση πως το καθήκον του Έλληνα είναι η γνώση, η συνεχής γνώση, να μελετάς συνέχεια, έστω και πράγματα που σε πρώτη όψη σου φαίνονται ξένα. Με την μελέτη επιβεβαιώνεις τις γνώσεις σου, κι όσο αυτή γίνεται με εμπιστοσύνη Στο Θεό, θα βρείς αυτά που πρέπει να βρείς.
    Πάντως, το σημαντικότερο που θέλω να σημειώσω, είναι πως την γνώση πρέπει να την κάνεις και πράξη. Γιαυτό σου λέω κι εγώ να είσαι ανοιχτός, να ανοίξεις την καρδιά σου, όπως ουσιαστικά κι ο Ιησούς δίδασκε, να αγαπάς τους άλλους, να τους ακούς, κι αμα σου ζητήσουν να περπατήσεις ένα μίλι μαζί τους, να περπατήσεις και δύο.

 15. Έπιασαν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Ιησού και ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς:Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του Πατέρα μου,για ποιο έργο απ αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε;Του απάντησαν οι Ιουδαίοι: δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο που έκανες,αλλά για βλασφημία,επειδή εσύ,ενώ είσαι άνθρωπος,παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό.(ΚΑΤΑ ΙΩΆΝΝΗ ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ 10:31-33 Αν ο Ιησούς σήμερα ήταν ανάμεσά μας και έκανε αυτή την δήλωση πόσοι από μας θα θέλαμε να τον λιθοβολήσουμε; η όταν ο μαθητής του ο Φίλιππος του είπε:Κύριε δείξε μας τον Πατέρα( Θεό) και αυτό μας αρκεί.Ο Ιησούς του απάντησε : Τόσο καιρό είμαι μαζί σας Φίλιππε και δεν με γνώρισες ; 14:8-9 Εγώ είμαι (υπάρχω) πριν ακόμα γεννηθεί ο Αβραάμ.ΙΩΑΝΝΗ8:58 Το πρόσωπο του Θεού στην Π.Διαθήκη αποκαλύπτετε στον Προφήτη Μωυσή, ως ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΩΝ στην Κ.Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί το ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ για τον εαυτό Του.Εγώ είμαι ο δρόμος η αλήθεια και η ζωή,δεν είμαι ένας από τους προφήτες αλλά ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 16:16. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ το Α και το Ω,η αρχή και το τέλος,αυτός που ήμουνα,είμαι και έρχομαι ξανά,ο Παντοκράτορας.Αυτός που Ζεί,που πέθανα και πάλι Ζω για πάντα στου αιώνες των αιώνων,αμήν και έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου.ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1:8,18.Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή,όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει,θα ζήσει ΙΩΑΝΝΗ 11:25 Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός που δίνω την ζωή μου για τα πρόβατά μου 10:11 (Ξέρεις πολλούς αρχηγούς θρησκειών που δώσανε την ζωή τους για τους πιστούς τους; που πλύνανε τα πόδια των μαθητών τους ,που τους φρόντισαν σαν να ήτανε παιδιά τους; ξέρεις πολλούς τέτοιους ηγέτες;Η ξέρεις για ηγέτες που είχανε τους μαθητές τους σαν πιόνια που εξυπηρετούσαν της δικές του ανάγκες.Ο Ιησούς τους είπε εγώ στάθηκα ανάμεσά σας σαν υπηρέτης,αυτό να κάνετε και εσείς μεταξύ σας,αν με αγαπάτε.ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 22:25-27 Εγώ είμαι το φως για όλο τον κόσμο,όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα περπατήσει άλλο στο σκοτάδι αλλά θα έχει το φώς της ζωής ΙΩΑΝΝΗ 8:12 12:46 και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν τον είδε τον Ιησού είπε στους μαθητές του κοιτάξτε ,ορίστε αυτός είναι το πρόβατο του Θεού ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΚΏΣΕΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΊΕΣ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ιΩΑΝΝΗ 1:29 Αγαπητοί μου αδελφοί ΑΥΤΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΙΟΥΔΑΙΟ ..ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΚΟΥΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ.ΑΥΤΟΣ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΉΓΑΝ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ,ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΜΑΣ,ΧΎΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΘΟΎΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΈΡΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ. Ειρήνη σε σας.

 16. Είναι αξιοθρήνητοι… Πώς μπορούν να ζουν με τόση βλακεία;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: