Τα «αλληγορικά» εδάφια του Κορανίου

Το Κοράνι έχει διάφορα σημεία που στον σύγχρονο άνθρωπο προκαλούν τουλάχιστον σκεπτικισμό: έχει εδάφια που λένε ξεκάθαρα ότι η γη είναι επίπεδη, ότι ο Μουχάμμαντ έσχισε στα δυο τη σελήνη, ότι ο Αλλάχ κάνει τους ανθρώπους να λοξοδρομούν και μετά τους τιμωρεί γι’ αυτό κ.α. Έχει επίσης και σημεία τελείως ακατανόητα, και έννοιες που σε άλλες θρησκείες σημαίνουν κάτι, αλλά στο Ισλάμ τίποτα (π.χ. ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού). Όλα αυτά τα σημεία προκαλούν πονοκέφαλο στους απολογητές του Ισλάμ, καθώς φέρνουν ερωτήσεις τόσο από άλλους μουσουλμάνους όσο και από ανθρώπους επικριτικούς προς το Ισλάμ. Και δεν είναι οι μόνοι που πονοκεφαλιάζουν μ’ αυτά: Προφανώς κι ο ίδιος ο Μουχάμμαντ προβληματιζόταν, αφού από την αρχή της ‘αποκάλυψής’ του το Κοράνι δημιουργούσε υποψίες και αμφιβολίες σε πολλούς που το άκουγαν, και μάλιστα Εβραίους. Τότε «κατέβηκε» στη Μεδίνα από τον Αλλάχ ένας βολικός στίχος, ο εξής:

3:7 Είναι Εκείνος που έστειλε κάτω σε σένα το Βιβλίο, όπου άλλα εδάφια είναι φανερά (που έχουν μόνο μια σημασία) κι αποτελούν το θεμέλιο του Βιβλίου, και άλλα είναι αλληγορικά (που έχουν παραπάνω σημασίες). Είναι εκείνοι που οι καρδιές τους είναι διεστραμμένες, αναζητούν το διχασμό (των πιστών) και ψάχνουν για κρυμμένες έννοιες (που συμφωνούν με τα κακά πάθη τους), στην αλληγορική πλευρά των στίχων. Κι όμως κανείς δεν γνωρίζει τις κρυμμένες έννοιές τους, παρά μόνο ο ΑΛΛΑΧ. Κι όσοι πάλι έχουν καλά θεμέλια στη γνώση (είναι θετικοί) λένε: Πιστεύομε σ’ Αυτό (στα φανερά κι αλληγορικά εδάφια). Ό,τι περικλείεται στο Βιβλίο έρχεται απ’ τον Κύριό μας» και κανείς δεν θα συλλάβει την έννοια απ’ το Βιβλίο, παρά μόνο οι άνθρωποι που έχουν κατανόηση.

Ο στίχος αυτός, που οπωσδήποτε έλυσε κάποια προβλήματα για τον Μουχάμμαντ, χρησιμοποιείται και σήμερα γενικώς και αορίστως από απολογητές του Ισλάμ, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση με κάποια εδάφια. Αλλά ας δούμε πώς ερμηνεύουν τον στίχο αυτό παραδοσιακοί και έγκυροι εξηγητές του Κορανίου, τα ταφσίρ (εξηγήσεις) των οποίων δέχονται οι μουσουλμάνοι.

Ταφσίρ του Ibn Kathir

http://www.tafsir.com/default.asp?sid=3&tid=7700

The Mutashabihat and Muhkamat Ayat

Ο Αλλάχ δηλώνει ότι στο Κοράνι, υπάρχουν στίχοι που είναι Muhkamat, τελείως ξεκάθαροι και απλοί, και αυτοί είναι τα θεμέλια του Βιβλίου, που είναι κατανοητοί από όλους. Και υπάρχουν στο Κοράνι στίχοι που είναι Mutashabihat, όχι εντελώς σαφείς για πολλούς, ή μερικούς ανθρώπους.

(Και άλλοι όχι και τόσο σαφείς) καθώς έχουν πολλά νοήματα, μερικά που συμφωνούν με τους Muhkam και μερικοί που φέρουν άλλες κυριολεκτικές ενδείξεις, παρότι αυτά τα νοήματα μπορεί να μην είναι επιθυμητά.

Οι «ξεκάθαροι και απλοί» στίχοι είναι αυτοί που εξηγούν τις εντολές που ακυρώνουν άλλες, τα επιτρεπτά, τα απαγορευμένα, τους νόμους, τα όρια, τις υποχρεώσεις και τις εντολές που πρέπει να πιστεύονται και να εφαρμόζονται. Τα όχι και τόσο ξεκάθαρα περιλαμβάνουν τους ακυρωμένους στίχους, τις παραβολές, τους όρκους, και αυτά που πρέπει να πιστεύονται, αλλά όχι να εφαρμόζονται.

(Έτσι όσο γι’ αυτούς που στην καρδιά τους υπάρχει παρέκκλιση) σημαίνει, αυτούς που είναι παραπλανημένοι και παρεκκλίνουν από την αλήθεια στο ψεύδος.

(ακολουθούν αυτό που δεν είναι απόλυτα σαφές επ’ αυτού) σημαίνει, αναφέρονται στους [στίχους] Mutashabih, επειδή μπορούν να αλλοιώσουν τα νοήματά τους ώστε να τα προσαρμόσουν με τις ψευδείς ερμηνείες τους καθώς οι διατυπώσεις των Mutashabihat συμπεριλαμβάνουν τόσο ευρεία έκταση νοημάτων.

Όσο για τους στίχους Muhkam, δεν μπορούν να αλλοιωθούν επειδή είναι σαφείς και, έτσι, συνιστούν κατηγορηματική απόδειξη εναντίον των παραπλανημένων ανθρώπων… ζητούν να παραπλανήσουν αυτούς που τους ακολουθούν προσποιούμενοι ότι αποδεικνύουν τις καινοτομίες τους βασιζόμενοι στο Κοράνι – στο Mutashabih μέρος του – αλλά, αυτή είναι απόδειξη ενανντίον τους και όχι υπέρ τους. Για παράδειγμα, οι χριστιανοί μπορούν να ισχυριστούν ότι [ο Isa είναι θεϊκός επειδή] το Κοράνι δηλώνει ότι είναι το Πνεύμα του Αλλάχ και ο Λόγος του, τον οποίο έδωσε στη Μαρία, ενώ στο μεταξύ αγνοούν τις δηλώσεις του Αλλάχ,

(Αυτός [ο Isa] δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας δούλος (του ΑΛΛΑΧ), που τον περιβάλαμε με τη χάρη μας) [43:59], και,

(Πραγματικά, η κατάσταση του Ιησού μπροστά στον ΑΛΛΑΧ είναι όμοια μ’ εκείνη του Αδάμ. Τον έπλασε από χώμα και έπειτα του είπε «Γενηθήτω’ κι έγινε.

Υπάρχουν άλλα εδάφια που υποστηρίζουν σαφώς ότι ο Ιησούς δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένα από τα πλάσματα του Αλλάχ και ότι είναι δούλος και αγγελιαφόρος του Αλλάχ, ανάμεσα σε άλλους αγγελιαφόρους.[1]

Tafsir al-Jalalayn

http://quran.com/3/7

Είναι Εκείνος που σου αποκάλυψε το Βιβλίο, μέσα στο οποίο υπάρχουν εδάφια [που είναι] σαφή, ευκολονόητα σε αποδείξεις, κι αποτελούν το θεμέλιο του Βιβλίου, την αρχική βάση για αποφάσεις, και άλλα αλληγορικά, η σημασία των οποίων δεν είναι γνωστή, όπως τα εδάφια που ανοίγουν (είναι πρώτα σε) κάποια κεφάλαια. [2]

Ταφσίρ του Ibn Abbas

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=3&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

(Αυτός είναι που σου αποκάλυψε (Μουχάμμαντ), την Αγία Γραφή), που σου έστειλε τον Γαβριήλ με την Αγία Γραφή (όπου είναι σαφείς αποκαλύψεις) που παρουσιάζουν τα νόμιμα και τα παράνομα τα οποία δεν έχουν καταργηθεί και τα οποία θα εφαρμόζονται. (Αυτά είναι η ουσία του βιβλίου) είναι το θεμέλιο του Βιβλίου καθώς είναι το μεγαλύτερο θέμα σε κάθε βιβλίο. Είναι όλα που πρέπει να διενεργηθούν. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η ρήση του Αλλάχ: (Πες: Ελάτε, θα σας διαβάσω αυτά που ο Κύριός σας έκανε ιερό καθήκον για σας …) [6:151]. (Και άλλοι (που είναι) αλληγορικοί) ασαφείς στη σημασία τους για τους Εβραίους, όπως η χρήση των γραμμάτων του αλφαβήτου σύμφωνα με την αριθμητική τους αξία (hisab al-Jumal), σε τέτοιες περιπτώσεις όπως Alif. Lam. Mim, Alif. Lam. Mim. Sad, Alif. Lam Mim. Ra· Και Alif. Lam. Ra· Επίσης λέγεται ότι (άλλοι (που είναι) αλληγορικοί) σημαίνει: άλλα εδάφια που έχουν καταργηθεί και δεν είναι πλέον σε αυτά που πρέπει να εφαρμόζονται. (Αλλά εκείνοι) οι Εβραίοι Ka’b Ibn al-Ashraf, Huyayy Ibn Akhtab και Judayy Ibn Akhtab (στων οποίων τις καρδιές είναι αμφιβοίλα) σκεπτικισμός, αντίθεση και απόκλιση από την καθοδήγηση (επιδιώκουν, αληθώς, αυτό το οποίο είναι αλληγορικός ) στο Κοράνι ((για να προκαλέσουν) διαφωνίες) επιδιώκοντας τη δυσπιστία, αποδίδον τας συνεταίρους στον Αλλάχ, και εμμένοντας σταθερά στο λάθος στο οποίο βρίσκονται (με το να ζητούν να το εξηγήσουν) να καθορίσουν το μέλλον αυτού του έθνους, έτσι ώστε η κυριαρχία να επανέλθει πίσω σε αυτούς. (Κανείς δεν γνωρίζει την εξήγηση του) το μέλλον αυτού του έθνους (εκτός από τον Αλλάχ).[3]

Ο Ιμπν Αμπάς, από τους Σαχάμπα (συντρόφους) του Μουχάμμαντ, περιγράφει και το πλαίσιο στο οποίο «αποκαλύφθηκε» ο στίχος, ότι δηλαδή κάποιοι Εβραίοι ξενίζονταν με τα δυσνόητα ή και ακατανόητα σημεία του Κορανίου και έδιναν δικές τους εξηγήσεις σ’ αυτά. Τους αποδίδει μάλιστα και την πρόθεση, ότι ήθελαν να κυριαρχήσουν και πάλι πάνω στους Άραβες (προφανώς, όπως «κυριαρχούσαν» την εποχή που δεν υπήρχαν οι μουσουλμάνοι).

Σε γενικές γραμμές, οι μουσουλμάνοι απολογητές προσπαθούν να κουκουλώσουν τα «δύσκολα» σημεία του Κορανίου με διάφορες απατηλές εξηγήσεις:

1) ότι αναφέρονταν σε κάποια συγκεκριμένη εποχή ή περίπτωση και μόνο (κυρίως τα επιθετικά)

2) Ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν γενικά επειδή το Κοράνι έχει μέσα κι άλλα με αντίθετο νόημα (συνήθως έτσι «δικαιολογούν» ό,τι δείχνει βία προς αλλόθρησκους και καταναγκασμό στη θρησκεία, επικαλούμενοι «ειρηνικά» εδάφια τα οποία όμως είναι ακυρωμένα από μεταγενέστερα βίαια, όπως τον «στίχο του σπαθιού»)

3) ότι δεν λένε αυτό που φαίνεται ότι λένε, αλλά κάτι άλλο, και ότι κανείς «δεν μπορεί να εξηγήσει το Κοράνι χωρίς ταφσίρ.» Όταν και τα ταφσίρ επιβεβαιώσουν ότι το Κοράνι λέει αυτά που ο μουσουλμάνος θέλει να κουκουλώσει, τότε επιστρατεύεται το άλλο «επιχείρημα» ότι οι εξηγητές δεν είναι αλάνθαστοι (βέβαια γίνονται δεκτοί ως σωστοί όταν η ερμηνεία που δίνουν βολεύει τους απολογητές), ή ότι υπάρχει και κάποιος άλλος εξηγητής που λέει το αντίθετο, ή που δεν αναφέρει αυτό που αναφέρει ο εξηγητής που τους ξεσκεπάζει. Και

4) ότι τα «δύσκολα» εδάφια είναι αλληγορικά.

Μερικοί απολογητές προσπαθούν να χαρακτηρίσουν ως «αλληγορικό» το σχίσιμο της σελήνης από τον Μουχάμμαντ, ή το ότι η γη είναι επίπεδη, διδασκαλία που εξάγεται από περισσότερα από ένα κορανικά εδάφια. Όμως οι εξηγητές του Κορανίου δεν έχουν την ίδια γνώμη: Για παράδειγμα, στο asbāb an-nuzūl αναφέρεται ότι πολλοί σαχάμπα είπαν ότι πραγματικά ο Μουχάμμαντ έσχισε στα δυο τη σελήνη, και οι Κουραϊσίτες τον κατηγόρησαν για μαγεία ενώ ο Αλλάχ επιβεβαίωσε ότι σχίστηκε η σελήνη. Δεν υπάρχει τίποτα αλληγορικό εδώ, λοιπόν.[4] Επίσης σχετικά με τη γη που ο Αλλάχ «την άπλωσε επίπεδη», σύμφωνα με το ταφσίρ αλ-Τζαλαλαΰν «αυτό σε μια κυριολεκτική ανάγνωση υποδεικνύει ότι η γη είναι επίπεδη, πράγμα που είναι η γνώμη της πλειονότητας των λογίων του [αποκεκαλυμμένου] Νόμου, και δεν είναι μια σφαίρα, όπως θεωρούν οι αστρονόμοι (ahl al-hay’a), έστω και αν αυτό [το τελευταίο] (δηλ. το ότι η γη είναι σφαιρική) δεν έρχεται σε αντίθεση με κανένα από τους στύλους του Νόμου.»[5] Βλέπουμε δηλαδή ότι «η πλειονότητα των λογίων’ δεν βλέπει τίποτα αλληγορικό στο εδάφιο: η γη είναι επίπεδη και όχι μια σφαίρα, επειδή έτσι λέει το Κοράνι.

Επίσης, όπως είδαμε πιο πριν: «οι στίχοι που εξηγούν τις εντολές που ακυρώνουν άλλες, τα επιτρεπτά, τα απαγορευμένα, τους νόμους, τα όρια, τις υποχρεώσεις και τις εντολές που πρέπει να πιστεύονται και να εφαρμόζονται [όπως π.χ. σφάξτε τους παγανιστές, βάλτε τους Εβραίους και χριστιανούς να πληρώσουν φόρο, επιτρέπεται ο γάμος με κορίτσια τόσο μικρά που ακόμη δεν έχουν περίοδο, οι γυναίκες έχουν ελαττωματική μνήμη και γι’ αυτό χρειάζονται δύο γυναίκες μάρτυρες αντί για έναν άντρα σε δικαιοπραξίες, οι γυναίκες να παίρνουν μικρότερο μερίδιο από την κληρονομιά συγκριτικά με τους άντρες, οι άντρες πλάστηκαν απ’ τον Αλλάχ ανώτεροι απ’ τις γυναίκες, στον Μουχάμμαντ επιτρέπεται το σεξ με όποια γυναίκα θέλει] δεν είναι ποτέ αλληγορικοί. Παράλληλα δεν μπορούν να είναι αλληγορικοί στίχοι που υποστηρίζονται σαφώς από αντίστοιχα χαντίθ, όπως αυτό με τις επτά επίπεδες γαίες. Έτσι τελικά, η χρήση του επιχειρήματος για τους «αλληγορικούς στίχους» δεν προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στους απολογητές του Ισλάμ.

Δεν ξέρουμε αν «οι άνθρωποι που έχουν κατανόηση» βγάζουν άκρη από τα ακατανόητα γράμματα στην αρχή κάποιων κεφαλαίων του Κορανίου, πάντως κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι προέρχοναι από κώδικες που ο Μουχάμμαντ αντέγραψε χωρίς να γνωρίζει τη σημασία τους, και οι ίδιοι τα αποκρυπτογράφησαν. Ας δούμε μια τέτοια ενδιαφέρουσα προσπάθεια ερμηνείας των «ακατανόητων» γραμμάτων.

Όποιος δεν βλέπει εδώ την οθόνη από το βίντεο του YouTube, ο δεσμός είναι αυτός: http://www.youtube.com/watch?v=6htjDd5ZgcU


[1] Tafsir Ibn Kathir

http://www.tafsir.com/default.asp?sid=3&tid=7700

The Mutashabihat and Muhkamat Ayat

Allah states that in the Qur’an, there are Ayat that are Muhkamat, entirely clear and plain, and these are the foundations of the Book which are plain for everyone. And there are Ayat in the Qur’an that are Mutashabihat not entirely clear for many, or some people.

(And others not entirely clear) as they have several meanings, some that agree with the Muhkam and some that carry other literal indications, although these meaning might not be desired.

The Muhkamat are the Ayat that explain the abrogating rulings, the allowed, prohibited, laws, limits, obligations and rulings that should be believed in and implemented. As for the Mutashabihat Ayat, they include the abrogated Ayat, parables, oaths, and what should be believed in, but not implemented.

(So as for those in whose hearts there is a deviation) meaning, those who are misguided and deviate from truth to falsehood,

(they follow that which is not entirely clear thereof) meaning, they refer to the Mutashabih, because they are able to alter its meanings to conform with their false interpretation since the wordings of the Mutashabihat encompass such a wide area of meanings.

As for the Muhkam Ayat, they cannot be altered because they are clear and, thus, constitute unequivocal proof against the misguided people. …they seek to misguide their following by pretending to prove their innovation by relying on the Qur’an — the Mutashabih of it — but, this is proof against and not for them. For instance, Christians might claim that [`Isa is divine because] the Qur’an states that he is Ruhullah and His Word, which He gave to Mary, all the while ignoring Allah’s statements,

(He [`Isa] was not more than a servant. We granted Our favor to him.) [43:59], and,

(Verily, the likeness of `Isa before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust, then (He) said to him: «Be!» and he was.) [3:59].

There are other Ayat that clearly assert that `Isa is but one of Allah’s creatures and that he is the servant and Messenger of Allah, among other Messengers.

[2] Tafsir al-Jalalayn

http://quran.com/3/7

He it is Who revealed to you the Book, wherein are verses [that are] clear, lucid in proof, forming the Mother Book, the original basis for rulings, and others allegorical, whose meanings are not known, such as the opening verses of some sūras.

[3] Tafsir Ibn Abbas

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=3&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

(He it is Who hath revealed unto thee (Muhammad) the Scripture) who sent you Gabriel with the Scripture (wherein are clear revelations) expositing the lawful and unlawful which are not abrogated and which are acted upon. (They are the substance of the Book) they are the foundation of the Book as they are the leading theme in each book. They are all acted upon. An example of this is the saying of Allah: (Say: Come, I will recite unto you that which your Lord hath made a sacred duty for you…) [6:151]. (And others (which are) allegorical) vague in their meanings to the Jews, like the use of the letters of the alphabet according to their numerical value (hisab al-Jumal) in such instances as Alif. Lam. Mim, Alif. Lam. Mim. Sad, Alif. Lam Mim. Ra; and Alif. Lam. Ra; it is also said that (others (which are) allegorical) means: other verses that are abrogated and no longer acted upon. (But those) the Jews Ka’b Ibn al-Ashraf, Huyayy Ibn Akhtab and Judayy Ibn Akhtab (in whose hearts is doubt) scepticism, opposition and deviance from guidance (pursue, forsooth, that which is allegorical seeking) in the Qur’an ((to cause) dissension) pursuing disbelief, ascribing partners to Allah, and holding fast to the error they are in (by seeking to explain it) to determine the future of this nation so that dominion reverts back to them. (None knoweth its explanation) the future of this nation (save Allah).

[4] http://www.altafsir.com/AsbabAlnuzol.asp?SoraName=54&Ayah=0&search=yes&img=A

(The hour drew nigh and the moon was rent in twain) [54:1]. Abu Hakim ‘Aqil ibn Muhammad al-Jurjani informed us (through verbal authorisation)> Abu’l-Faraj al-Qadi> Muhammad ibn Jarir> al-Husayn ibn Abi Yahya al-Maqdisi> Yahya ibn Hammad> Abu ‘Awanah> al-Mughirah> Abu’l-Duha> Masruq> ‘Abd Allah who said: “The moon was split at the time of the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, so the Quraysh said: ‘This is an act of sorcery from the son of Abu Kabshah; he has cast a spell on you. Ask, therefore, the travellers whether they saw the moon split’. They asked some travellers and they confirmed it. Allah, exalted is He, then revealed (The hour drew nigh and the moon was rent in twain. And if they behold a portent they turn away and say: Prolonged illusion) [54:1-2]”.

[5] http://www.quran.com/88/20 Tafsir al-Jalalayn

Και τη γη, πώς απλώθηκε επίπεδη; Και, επομένως, να συναγάγεται από αυτό η δύναμη του Θεού, ας είναι υπερυψωμένος Αυτός, και η Μοναδικότητά Του; Η αρχή με την [αναφορά στις] καμήλες είναι επειδή αυτές είναι πιο κοντά σε επαφή με αυτό [τη γη] από οποιοδήποτε άλλο [ζώο]. Όσο για τα λόγια του «sutihat», «την άπλωσε επίπεδη», αυτό σε μια κυριολεκτική ανάγνωση υποδεικνύει ότι η γη είναι επίπεδη, πράγμα που είναι η γνώμη της πλειονότητας των λογίων του [αποκεκαλυμμένου] Νόμου, και δεν είναι μια σφαίρα, όπως θεωρούν οι αστρονόμοι (ahl al-hay’a), έστω και αν αυτό [τελευταίο] (δηλ. το ότι η γη είναι σφαιρική) δεν έρχεται σε αντίθεση με κανένα από τους στύλους του Νόμου.

Αγγλικό κείμενο:

And the earth, how it was laid out flat?, and thus infer from this the power of God, exalted be He, and His Oneness? The commencing with the [mention of] camels is because they are closer in contact with it [the earth] than any other [animal]. As for His words sutihat, ‘laid out flat’, this on a literal reading suggests that the earth is flat, which is the opinion of most of the scholars of the [revealed] Law, and not a sphere as astronomers (ahl al-hay’a) have it, even if this [latter] does not contradict any of the pillars of the Law.

35 Σχόλια

 1. XAXAXAXAX ELEOS KAI ENW STO EIPA AKOMA DIASTREULWNEIS STIXOUS ..ELEOS PIA………………….O STIXOS DEN ANAFEREI TIPOTA GIA EPIPEDH GH O STIXOS ANAFEREI(KAI ETSRWSA THN GH SAN AUGO) APO EKEIS NA KATALAVEIS TI PSEUDEIS KAI DIESTREULOMENES PHGES KAI PLHROFORIES DINEIS………………………..PADWS EGW ENA XERW TO EIXA PEI KAI STO STHN SELIDA EMEIS OTI OI EVRAIOI PADWS (POU AUTH MESW TOU AVRAAM(EIRHNH SE AUTON) OUSIASTHKA ANAKALUPSAN TON MONOTHEISMO KAI TON PRAGMATIKO THEO) MAS THEWROUNE WS DIKAIOUS ANTHROPOUS TOUS THEOU KTHWS THROUME TOUS EFTA NOMOUS TOU NWE…………………………………….OPOIOS KATALAVE KATALAVE…………………………

  • @saladin, καλά που δεν βλέπει κανένας σουνίτης ότι αποκαλείς τους εξηγητές αυτούς «PSEUDEIS KAI DIESTREULOMENES PHGES KAI PLHROFORIES » γιατί δεν θα σε ξέπλενε ούτε η μπανιέρα του «προφήτη». Περιμένεις να δεχτούμε ως πιο έγκυρη γνώμη από αυτή των μεγαλύτερων εξηγητών και μεταφραστών του Κορανίου τηδική σου;
   όσο για το αυγό:
   Πρώτον αυτό δεν ‘στρώνεται’ (εκτός αν το κάνεις ομελέτα…)
   Δεύτερον η γη ΔΕΝ έχει σχήμα αυγού, έχει σχήμα ελλειπτικό κι όχι ωοειδές. Το σχήμα του αυγού είναι ασύμμετρο (πιο πλατύ από τη μια μεριά).
   Και τρίτον κανένας έγκυρος μεταφραστής του Κορανίου δεν αναφέρθηκε σε αυγά! Σου έχω ήδη γράψει ποιος τα έκανε αυτά σε μετάφραση: Ο Dr. Rashad Khalifa που έγραψε σε υποσημείωση στο εδάφιο 79:30 «The Arabic “dahhaahaa” is derived from “Dahhyah” which means “egg.” Και αυτός ο μοναδικός μεταφραστής που το έκανε, χαρακτηρίστηκε αντίχριστος από πολλούς μουσουλμάνους και δολοφονήθηκε (βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa#Assassination, http://www.answering-christianity.com/rk_cult_exposed.htm)

   Επίσης φίλε saladin, άσε καλύτερα τους «7 νόμους του Νώε», γιατί ο 7ος μιλάει για δίκαια δικαστήρια… Πιστεύεις στα σοβαρά ότι η Σαρία πραγματοποιεί τον 7ο νόμο του Νώε;

 2. Εδώ λέει «Ας δούμε μια τέτοια ενδιαφέρουσα προσπάθεια ερμηνείας των «ακατανόητων» γραμμάτων» αλλά από κάτω δε βλέπω τίποτα….

  • Τι browser χρησιμοποιείς; Στον Firefox η ταινία ανοίγει κανονικά. Μήπως έχεις υψηλές ρυθμίσεις ασφαλείας;
   Για καλό και για κακό θα προσθέσω λινκ, ώστε να δει τo βίντεο στο ΥouTube όποιος δεν το βλέπει εδώ.

 3. Καλό άρθρο… Και η ταινία έχει ενδιαφέρον…

 4. hahaha katarxas 8a sxoliaso to videaki!
  oti pio vlakia iparxei:P lollll poli apotiximeno anekdoto!!!

  katarxas apo pou kios pou na pernume tin ari8mologia tou aravikou alfavitou ke na ta kanume sta aramika ke sta ellinika ke sta evraika ke se alla alfavita! pios eksipnos ekane kati tetio palaiotera gia na erxete aftos ke na prospa8ei na apodiksei kati akros apotiximeno ke ka8olou epistimoniko!!! kirie eleison! den ksero twra an to 8eoreite ke af8endia afto! ipame propagandistes ke diastrevlotes tis ali8eias alla oxi ke etsi!

  pandos exo kati filus araves ke tus evala na mu vrune kiallo 8avma ke ta parakato ta kano copy paste apo oti mu estilan: (exi kialla alla pistevo 2 einai arketa gia na deite pos o ka8enas mesa sto dromo borei na kanei kati tetio)
  1+4+5+30+1+10+2+50+4+40+8+40=195

  محمــــد نبـــيُّ الهـُــــــدى

  2+6+30+60+2+30+1+4+10+50=195

  بولــــس بلا ديـــــــن

  den ksero an borei kapios na epiveveosei ti simenune pandos to proto nomizo simenei o mohmmed einai profitis me pali 195 sinolo vasi tou alfavitou pu xrisimopiei o tipos!!! 8avma 8avma!!! epidi i ari8mologia tou alfavitou iparxei sta ellinika an to ekanan to clipaki sta ellinika 8a sas evriska ke ego 10 8avmata sto elef8ero mou xrono lollllllllllllllll
  pandos ke i kutsi maria kseri tafseer apoti fenete lolllll

  • dior8osi:
   sto deftero evala andistrofa tin ari8misi epidi ta aravika apo deksia ksekinane. ara apo to 50 pros to 2 prepei na diavastoune gia na andistixei o ka8e ari8mos pros ena andistoixo araviko gramma diladi ena pros ena analogia

  • Εγώ δεν μπορώ να πω για το βίντεο ούτε ότι είναι βλακεία, ούτε ότι δεν είναι. Σίγουρα όμως αποτελεί μια προσπάθεια εξήγησης των κωδίκων πολύ πιο σοβαρή από το ότι τα «μυστηριώδη γράμματα» τα υπαγόρευσε ο Αλλάχ, και μόνο αυτός ξέρει τι σημαίνουν.
   Ο Μουχάμμαντ είχε δίπλα του συμβούλους που κατείχαν εβραϊκά απόκρυφα και χριστιανικούς κώδικες, όπως ο Waraqa. Δεν είναι καθόλου παράξενο μέσω αυτών να είχε πρόσβαση σε κείμενα τα οποία ο ίδιος δεν καταλάβαινε τι σήμαιναν.
   Και επειδή στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί, που λέει και κάποιος εδώ, το YouTube είναι γεμάτο με βλακώδη μουσουλμανικά «θαύματα», από κώδικες μέχρι λιοντάρια που λένε «Αλλάχ»…

   • kita gia na sxetizete mia tetia prospa8eia me tin «epeksigisi» eite tou koraniou eite tis vivlou eite allou sigramatos prepei na einai tekmiriomeni ke apo an8ropous me gnoseis! oxi apo ton ka8e amorfoto tou youtube!

    i ari8mologia twn grammatwn iparxei se para polles glosses (kirios evraika araves ellines) ara an ekanan ena tetio trick 8a to anagnorizan amesos afu oi laoi aftoi itane para poli ebiroi safta ta pragmata! alla ke pali den borei o ka8e asxetos na vgazi siberasmata apo vlakodi epixeirimata! ke malista na ta metra se alla alfavita! eleos! diladi an itane oloi oi epistimones etsi 8a vriskomastan se parakmi lolllll

    ke afu den 8eoreis to video vlakeia simenei pos dexese ke ta dika mou 8avmata afu su ta egrapsa apo pano ke opos o tipos tou clip vrike mia protasi pu exi to idio a8roisma grammatwn me ta grammata tou koraniou ego su vrika 2 kian den se pi8une boro na su vro kialla an afto 8a su dimiurgisei deos gia tin epistimoniki anakalipsi ke tekmiriomeni apodiksi :P:P:P dioti ego me tin logiki tou tipou vrika ta pio panw ke einai ke poli pistika gia kapio pu den exi idea apo ari8mologia grammatwn!

    oso gia ta «8avmata» sta opia anaferese an krino apo to 8avma-vlakia pu evales pio panw den exo tipota na po! o ka8enas asxoleite me pragmata tu epipedu tou! lollllllllllll
    hahahahaha:P

    telika ili8ios den einai aftos pu exi tin idea ke to xrono na dimiurgisei kati pu pi8anon apetixe alla ta provata pu to 8eorune epistimoniki apodiksi! tekmirio! to proo8ane! ke oxi mono otan tus eksigane ti einai andi na paradextune pos einai la8os su lene pos to youtube exi kialles vlakies hahahhaa lollllllllll ade ok! ta akusame ola! 8avma 8avma oti 8es! den einai oute i prwti oute i teleftaia pseftoapodiksi

    • @lala, ξαναδιάβασε σε παρακαλώ τι γράφω εγώ στο άρθρο και στην απάντησή μου προς το σχόλιό σου, και πώς τα ερμηνεύεις εσύ. Δεν ζητάω να μου πεις γιατί παίρνεις τόση φόρα με τέτοια εμπάθεια πάντα προς μια και μόνο κατεύθυνση, σε βαθμό που κάνεις προσωπικές επιθέσεις και αντικρούεις τους άλλους σε πράγματα που δεν είπαν. Εσύ όμως πρέπει να κοιτάξεις το λόγο που το κάνεις, για σένα όχι για μένα. Προσωπικά δεν με βλάπτεις σε κάτι με αυτό, τον εαυτό σου όμως;

  • ke min pernis to youtube san af8endia!!! ama einai gia clipakia exo xiliades. na ena pu vrika pu sxetizete me «ari8mous»

   • Την ξέρω αυτή τη σαχλαμάρα…

    • Και μόνο που άκουσα την φωνή του τύπου, κατάλαβα ποιός είναι 😛 Πώς τον λέγανε πάλι να δεις; Christian prince; Κάτι τέτοιο πάντως, ο αιγύπτιος που τον καλοπληρώνουν τα εβραιόπουλα για να πει τα περίεργά του. Αυτός έχει ξεπέσει άπειρες φορές και έχει γελοιοποιήσει άπειρα τον εαυτό του, δεν καταλαβαίνω καν πώς μπορεί κάποιος να τον θεωρήσει έγκυρη πηγή πληροφοριών…

     • @Σεβαστιανέ, ο συγκεκριμένος έχει βγάλει ένα βίντεο υποστηρικτικό του Ισραήλ που δεν με βρίσκει σύμφωνο, και κάποιες φορές εφαρμόζει τακτική που δεν με εκφράζει. Έχει όμως κάνει και πολλές σωστές παρατηρήσεις και έχει βγει άψογος σε πολλά debates.
      Ο καθένας μπορεί να παρέχει έγκυρες πληροφορίες σε κάποια θέματα. Ακόμα και ο αρχιψεύτης Οσάμα Αμπντάλα έχει κάποιες σωστές πληροφορίες στη σελίδα του. Βέβαια, πολλοί βλέπουν τα πράγματα μέσα από παραμορφωτικά γυαλιά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το θέμα. Ούτε ο Θεός δεν κάνει, γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου.

    • Το βίντεο που σου έστειλε η Λαλα, αναφέρει τον Tariq Suwaidan. Τον έχω γνωρίσει κι απο κοντά αυτόν, φοβερός άνθρωπος! Μακάρι να ήταν όλοι σαν κι αυτόν, ή τουλάχιστον να υπήρχαν περισσότεροι όμοιοί του.

   • Λαλα, να σου πώ ειλικρινά…αυτό το βίντεο τα λέει όλα, ειδικά αυτό που λέει για το σύνολο νερού και γης που καλύπτουν το πλανήτη! Γιατί όντως είναι σωστοί οι αριθμοί! Δόξα Τω Θεώ Τον Κύριο των κόσμων!
    Απλά απίστευτο!

    Κι ο greekmurtad να το χαρακτηρίζει και σαχλαμάρα :Ρ
    Τι να πει κανείς;!…

    Ειρήνη υμίν, και το έλεος Του Θεού, και ευλογία.

    • @Σεβαστιανέ… Τι ακριβώς σημαίνει για σένα ‘είναι σωστοί οι αριθμοί»; Ότι συμπίπτουν αριθμητικά οι αξίες κάποιων λέξεων σε μια γλώσσα σημαίνει κάτι μεταφυσικό;

     «Σαχλαμάρα» δεν χαρακτηρίζω το να συμπίπτουν οι αριθμοί, πράγμα που δεν είναι παράξενο. «Σαχλαμάρα» είναι να προσπαθεί κανείς να εξάγει από αυτό συμπεράσματα θεοπνευστίας ενός κειμένου!

     • Το είδες το βίντεο; Αφού δεν το είδες, τι μιλάς; Μιλάει για το πόσες φορές αναφέρονται οι λέξεις γη και νερό στο Κοράνι, και όντως η αναλογία στην οποία λέγονται αυτές οι λέξεις, αντιστοιχεί στο πόσο νερό και πόση γη βρίσκονται στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Νομίζω είναι αρκετά αξιοθαύμαστο κάτι τέτοιο, δεν θα συμφωνούσες;

      • «Όποιος έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι.» Πού κολλάει αυτό στο συγκεκριμένο βίντεο; Για την ώρα το αφήνω ασαφές για να το σκεφτείς μόνος σου.

       • Αφού δεν μιλάει στο βίντεο για αριθμητικές αξίες κάποιων λέξεων, απλά σου λέει μετρήσανε πόσες φορές αναφέρονται κάποιες λέξεις στο Κοράνι, π.χ., αναφέρονται απο 24 φορές οι λέξεις άντρας και γυναίκα. Στο τέλος του βίντεο σου λέει πως το Κοράνι αναφέρεται σε θάλασσα 32 φορές, και σε γη 13, και σου δείχνει πώς αυτή είναι και η αναλογία θάλασσας και γης στην επιφάνεια του πλανήτη. Όταν εγώ σου λέω δεν το έχεις δει το βίντεο…
        Εγώ στον σκύλο μου κι σκύλος στην ουρά του που λέμε :Ρ

        • αναφέρεται το Κοράνι σε κάποιες λέξεις*

        • @Σεβαστιανέ, που θεωρείς το βίντεο αξιοθαύμαστο: θα επαναλάβω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι σαχλαμάρα να προσπαθεί κανείς να εξάγει συμπεράσματα θεοπνευστίας ενός κειμένου επειδή κάποιες λέξεις έχουν ένα άθροισμα τάδε, ή αν θέλεις απαντώνται δείνα φορές που ισούνται με κάποιες άλλες.

         Το πρώτο φαινόμενο μπορεί να συμβαίνει σε πολλές γλώσσες. Το δεύτερο μπορεί να συμβαίνει σε πολλά βιβλία. Δε νομίζω ότι κάθισε ο συγκεκριμένος μουσουλμάνος να μετρήσει τη συχνότητα λέξεων στην Ιλιάδα ή την Μπακαβάντ Γκιτά. Το Κοράνι ενδιαφέρεται να αποδείξει θεόπνευστο, οπότε απλά δεν εξετάζει τα υπόλοιπα.

         Σου έγραψα σε προηγούμενο σχόλιο ότι «όποιος έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι». Εννοούσα ότι αυτός ο δόκτορας που εκτιμάς, ο οποίος έγραψε το πόνημα, επιλέγει ό,τι τον συμφέρει για να καταλήξει στο συμπέρασμα που θέλει να φτάσει: Ότι το Κοράνι είναι ένα τέλειο βιβλίο από τον πραγματικό Θεό, γεμάτο θαύματα.

         Αναρωτιέμαι, πριν θαυμάσεις το αποτέλεσμα που δίνει εξέτασες καθόλου τη μεθοδολογία του;
         *Γιατί το «malaykat” (άγγελοι) αντιπαραβάλλεται με το ‘shaytan” (σατανάς) και όχι με το «Jinn», τα «τζιν»; ( Προσωπικά θα κοιτούσα να αντιπαραβάλλω το «σατανάς» με το «Γαβριήλ» και τους «αγγέλους» με τα «τζιν».)
         Προφανώς γιατί αυτός ο αριθμός τον βολεύει! Και γύρευε πόσους συνδυασμούς έκανε για να φτάσει στους βολικούς αριθμούς!
         *Γιατί να συγκρίνεται το «άνθρωποι» με το «αγγελιαφόροι»; Είναι αντίθετα όπως η «ζωή» και ο «θάνατος»;
         *Ή μήπως είναι αντίθετα το “benefit” με το “corrupt”;
         *Το «spending (sadaqah)” είναι αντίθετο του “satisfaction”; Ή μήπως συνώνυμο; Γιατί π.χ. το satisfaction (ικανοποίηση) να μην ισούται με τις φορές που απαντάται η «λατρεία στον Αλλάχ»;
         *Το «people who are mislead” αντιπαραβάλλεται με το “dead people”. Γιατί; Δεν θα ταίριαζε καλύτερα να αντιπαραβληθεί με «αυτούς που έχουν ορθή καθοδήγηση»; Και οι «νεκροί» να αντιπαραβληθούν με τους «ζωντανούς»;
         *Ο «χρυσός» με το «easy life» τι δουλειά έχει; Εσένα θα σου περνούσε ποτέ από το μυαλό να αντιπαραβάλεις αυτά τα δύο;
         *Η «γλώσσα» με το «κήρυγμα» γιατί; Είναι αντίθετα; Ή μόνο κηρύγματα κάνουμε με τη γλώσσα;
         *Τι μας ενδιαφέρει από ισλαμικής απόψεως αν η λέξη «ημέρα» απαντάται 365 φορές (που δεν είναι έτσι, αλλά λέμε…) Έχει το ισλαμικό σεληνιακό έτος 365 ημέρες; Και βέβαια όχι, έχει 354 ή 355. Τι είδους μήνυμα του Αλλάχ είναι αυτό; Μήπως ζητά να ακολουθήσουν οι μουσουλμάνοι το ηλιακό ημερολόγιο;
         *Τέλος… Λέει ο άνθρωπος «Θάλασσα = 32, Ξηρά = 13 , θάλασσα+ξηρά=45, για να φτάσει με αλχημείες στο συμπέρασμα που θέλει, το οποίο πρέπει να συνάδει με τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης!
         sea 32
         Land 13
         Sea + land = 32 + 13 = 45
         % sea = 32/45 * 100 % = 71.11111111
         % land= 13 / 45 * 100 % = 28.88888889 = 100.00
         Modern Science has only recently proven that the water covers 71.111 % of the earth, while the
         land covers 28.889 %.
         Is this a coincidence?
         Who taught prophet Mohammad (PBUH) all this?
         Allah,the All Mighty taught him this.
         As the Quran tells us:
         (This is) a Book, the Verses whereof are perfected (in every sphere of knowledge, etc.), and
         then explained in detail from One (Allâh),Who is All-Wise and Well-Acquainted (with all
         things).’ (Quran 11:1)
         Κατάφερε λοιπόν ο συγγραφέας να φτάσει στο πολυπόθητο ερώτημα: «Είναι σύμπτωση; Ποιος δίδαξε στον προφήτη Μουχάμμαντ όλα αυτά; Ο Αλλάχ!» και να πετάξει και το στίχο από το Κοράνι ο οποίος δήθεν αναφέρεται στις «ανακαλύψεις» του.

         Μόνο που ένας μουσουλμάνος στα σχόλια από κάτω γράφει:
         «Land»=barr occurs only 12 times in the Koran and not 13. «Sea=bahr» occurs 33 times and not 32:
         2:50 2:164 5:96 6:59 6:63 6:97 7:138 7:163 10:22 10:90 14:32 16:14 17:66 17:67 17:70 18:61 18:63 18:79 18:109 18:109 20:77 22:65 24:40 26:63 27:63 30:41 31:27 31:31 42:32 44:24 45:12 52:6 55:24
         There is no land-sea-miracle.
         This is how the numbers are made up:
         When you count barr=land you have to include yabas (20:77) or albarru=benign (52:28)
         You have to omit bahrin=sea in 24:40 when you count bahr=sea.

         Ο ίδιος σημειώνει: «How often do you find «day» in the koran?
         475 times if you count all occurrences.
         day or days without prefix or suffix: 302
         day or days without prefix: 377
         day or days without suffix: 395
         singular: 445
         singular without prefix or suffix: 274
         singular without prefix: 349
         singular without suffix: 365
         singular without additional Alif: 429
         singular without additional Alif or prefix or suffix: 258
         singular without additional Alif or prefix: 333
         singular without additional Alif or suffix: 329»

         Από όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάζεται η λέξη λοιπόν, ο συγγραφέας διάλεξε τον ενικό χωρίς επίθημα. Γιατί ο συγγραφέας παρουσιάζει τον Αλλάχ να θέλει να δώσει ένα μήνυμα με αυτή την περίπτωση, και όχι με τις άλλες μορφές που εφαρμόζεται η λέξη; Επεδή αυτή η περίπτωση δίνει έναν αριθμό που θεωρεί ότι του κάνει για τη δουλειά του.

         Κι άλλες τέτοιες ‘αποδείξεις’ που δίνει ο εν λόγω συγγραφέας είναι άσχετες, αλλά αρκετό χρόνο του αφιέρωσα…

         Υ.Γ. Όχι μόνο έχω δει το βίντεο – γι’ αυτό και το χαρακτήρισα εξ’ αρχής σαχλαμάρα – αλλά έχω το κείμενο αυτό μαζί με πολλά άλλα «θαύματα» που «ανακάλυψαν» άλλοι μουσουλμάνοι συγγραφείς σε pdf. Αν σου αρέσουν τέτοια «θαύματα’, πρέπει να υπάρχει και στο scribd. Βάλε keywords «Mathematical miracles in the Quran» και θα χορτάσει «θαύματα» η ψυχή σου!

         • Ναι, τα έχω διαβάσει και τα μαθηματικά θαύματα του Κορανίου, αν και πρέπει να ομολογήσω πως δεν έχω την εντύπωση πως το συγκεκριμένο βίντεο μας δείχνει απαραίτητα αντίθετες έννοιες, αλλά μας δείχνει έννοιες σχετικές μεταξύ τους. Π.χ. αναφέρεις το παράδειγμα «Το «people who are mislead” αντιπαραβάλλεται με το “dead people”.», όπου θα μπορούσες να πεις πως σχετίζεται και με αυτά που έλεγε ο Ιησούς, πως η πίστη είναι η πραγματική ζωή, ενώ η απιστία θάνατος.
          Δηλαδή δεν νομίζω να είναι παράλογη η (έστω) «λογική» που χρησιμοποιείται στο βίντεο, και δεν αμφιβάλλω για το ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν την σημασία τους.
          Τώρα αν γίνεται και σε άλλα βιβλία αυτό, δεν το έχω ψάξει, και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να σημαίνει αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως, επιμένοντας στο παράδειγμα της θάλασσας και της γης, νομίζω ούτε είναι τυχαίο αυτό, ούτε μπορούσε να ξέρει ο Μουχάμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) για τις αναλογίες αυτές. Παραμένει αξιοθαύμαστο το συγκεκριμένο στα μάτια μου. Αλλά να ήταν αυτά τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία πως το Κοράνι είναι όντως λόγος Του Θεού…αφού ακόμα κι αν το διαβάζεις με ανοιχτή καρδιά, το καταλαβαίνεις κι απο το ύφος (πως είναι όντως λόγος Του Θεού). Είτε είναι μέγας βλάσφημος ο Μουχάμαντ (πράγμα που το βλέπω χλωμό δεδομένου του τίτλου Αλ-Αμήν που του έδωσαν οι Μεκκανοί για την αξιοπιστία του), ή προφήτης.
          Η απάντηση έχει ήδη δωθεί, αρκεί να αποδεχτούμε τα πράγματα ως έχουν.
          Και πραγματικά, αν ήθελες να πιστέψεις πως ήταν προφήτης, θα το πίστευες, γιατί Ο Θεός δίνει στους δούλους του (τους ανθρώπους) αυτό που ζητάνε.
          Αν ζητάνε να καλυφτεί η αλήθεια για αυτούς, Ο Θεός τους βάζει το μαντύλι της άγνοιας στο κεφάλι τους, να μη βλέπουν και να μην ακούουν, ενώ αν ζητάνε να φανερωθεί σ’ αυτούς η αλήθεια, το μαντύλι αφαιρείται.
          Αν το καταλάβεις αυτό, θα καταλάβεις και γιατί Ο Θεός μας λέει πως καθοδηγεί όποιον θέλει, και αποπροσανατολίζει όποιον θέλει, γιατί ουστιαστικά Ο Θεός θέλει για εμάς ό,τι κι εμείς θέλουμε για τον εαυτό μας. Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω εγώ, Ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος.

          Κι Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα.
          Σαλάμ αλέικουμ.

          • @Σεβαστιανέ… «“Το «people who are mislead” αντιπαραβάλλεται με το “dead people”.”, όπου θα μπορούσες να πεις πως σχετίζεται και με αυτά που έλεγε ο Ιησούς, πως η πίστη είναι η πραγματική ζωή, ενώ η απιστία θάνατος.» Ναι, αν είσαι χριστιανός έτσι συμβαίνει. Ο συγγραφέας όμως δεν είναι, και πίστεψέ με οι μουσουλμάνοι που δεν προέρχονται από χριστιανικό περιβάλλον δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή για να φωτιστούν από τα διδάγματά της, αλλά για να της βρουν ψεγάδια. Εξάλλου δεν είναι μόνο αυτό το «κουφό» στις μετρήσεις του.


           «Τώρα αν γίνεται και σε άλλα βιβλία αυτό, δεν το έχω ψάξει, και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να σημαίνει αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο.’
           Κάποιοι αποστάτες είχαν φτιάξει παλιότερα ένα σύστημα που έβρισκε σε διάφορα βιβλία και κείμενα το «θαύμα του 19». Θα ψάξω να το βρω, μήπως το ανεβάσω εδώ.

           «Πάντως, επιμένοντας στο παράδειγμα της θάλασσας και της γης, νομίζω ούτε είναι τυχαίο αυτό, ούτε μπορούσε να ξέρει ο Μουχάμαντ (ειρήνη σ’ αυτόν) για τις αναλογίες αυτές. « Μάλλον δεν πρόσεξες ότι οι αναλογίες αυτές δεν υπάρχουν στο Κοράνι, αλλά ο άνθρωπος τις δημιούργησε με μαγείρεμα όπως διευκρινίζει ένας μουσουλμάνος από κάτω. Αν είναι να μετράμε τη μια λέξη λιγότερες φορές και την άλλη περισσότερες όπως έκανε αυτός, τότε δεν έχουμε και σωστά αποτελέσματα.

           «Είτε είναι μέγας βλάσφημος ο Μουχάμαντ (πράγμα που το βλέπω χλωμό δεδομένου του τίτλου Αλ-Αμήν που του έδωσαν οι Μεκκανοί για την αξιοπιστία του), ή προφήτης.» Πότε του έδωσαν αυτόν τον τίτλο οι Μεκκανοί και κάτω από ποιες συνθήκες; Δεν χρειάζεται να απαντήσεις.
           Εξάλλου, ας πούμε ότι οι Μεκκανοί δεν αποδέχτηκαν τον Μουχάμμαντ επειδή τους επιβλήθηκε με τη βία. Ποιοι είναι οι Μεκκανοί που πρέπει να μετρήσει για μας η μαρτυρία τους; Τι ήξεραν οι ειδωλολάτρες αυτοί που έκαναν ΤΑ αίσχη από το πώς είναι ένας προφήτης; Και οι οπαδοί του Ντέηβιντ Κορές, και οι οπαδοί του Μω, και ένα σωρό άλλοι αιρετικοί έχουν τους προφήτες τους και τα συναφή. Και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι ο Θεός έχει διορίσει το Κυβερνών Σώμα της οργάνωσής τους ως αγωγό του στη γη, και οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι εκατομμύρια και αρκετά πιο μορφωμένοι από τους ψιλοαμόρφωτους Μεκκανούς της εποχής εκείνης. Πρέπει να τους πιστέψουμε; Και οι Ινδουιστές είναι κάτι εκατομμύρια, και πολλοί γκουρού τους έχουν υπερφυσικές δυνάμεις και οπαδούς που το επιβεβαιώνουν.

           Και πραγματικά, αν ήθελες να πιστέψεις πως ήταν προφήτης, θα το πίστευες, Για ο,τιδήποτε θα μπορούσα να ξεγελάσω τον εαυτό μου, το θέμα είναι η αλήθεια ποια είναι. Πολλές φορές δεν είναι όπως μας βολεύει ή όπως μας αρέσει ή όπως θέλουμε…

           «Αν ζητάνε να καλυφτεί η αλήθεια για αυτούς, Ο Θεός τους βάζει το μαντύλι της άγνοιας στο κεφάλι τους, να μη βλέπουν και να μην ακούουν, ενώ αν ζητάνε να φανερωθεί σ’ αυτούς η αλήθεια, το μαντύλι αφαιρείται.» Το κακό είναι ότι το μαντήλι το βάζουμε μόνοι μας και ο Θεός δεν έχει καμία ανάμιξη… Απλά αν δεν τον θέλουμε και επιμένουμε στα δικά μας, δεν μας τραβάει κοντά Του με το ζόρι.

           Σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις μόνος σου μετρήσεις για να διαπιστώσεις αν αυτά που λέει ο δόκτωρ είναι ακριβή, οι λέξεις που αναφέροναι στο βίντεο είναι οι:

           Dunia (one name for life) 115
           Aakhirat (one name for the life after) 115 (και εδώ έχει κόλπο, γιατί για να βγάλει 115 μετράει και μια φορά που η λέξη έχει άλλο νόημα, στο 17.7.)
           Malaikat (angels) 88 ¡ Shaytan (satan) 88
           Life 145 ¡ Death 145
           Benefit 50¡ Corrupt 50
           People 50 ¡ Messengers 50
           Eblees (king of devils) 11 ¡ Seek refuge from eblees 11
           Museebah (calamity) 75 ¡ Thanks 75
           Spending (sadaqah) 73 ¡ Satisfaction 73
           people who are Mislead 17 ¡ Dead people 17
           Muslimeen 41 ¡ Jihad 41
           Gold 8 ¡ Easy life 8
           Magic 60 ¡ Fitnah (dissuasion, misleading) 60
           Zakat (taxes Muslims pay for the poor) 32 ¡
           Barakah (increasing or blessings of a wealth) 32
           Mind 49 ¡ Noor (light) 49
           Tongue 25¡ Sermon 25
           Desire 8 ¡ Fear 8
           Speaking publicly 18¡ Publicising 18
           Hardship 114 ¡ Patience 114
           Muhammad 4 ¡ Sharee*ah (Muhammad’s teachings) 4
           Man 24 ¡ Woman 24
           Month 12
           Day 365 (εδώ, έχω ήδη παρθέσει πόσες φορές απαντάται η λέξη).
           sea 32
           Land 13 (όπως έγραψα και στο προηγούμενο, ούτε οι μετρήσεις για ξηρά και θάλασσα είναι ακριβείς).

           Ειρήνη και σ’ εσένα.

 5. Με τι ασχολείστε μωρέ… Εδώ μας πνίξανε οι πράκτορες μέσα στη χώρα…

  troktiko

  Τρίτη, 11 Μαΐου 2010
  «Γραφεία Γκρίζων Λύκων στην… Ελευσίνα!»

  «Kαι εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα, μια είδηση σαν την παρακάτω, σε κάνει να αναθεωρήσεις..

  Γραφεία της τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων στήθηκαν εντελώς φανερά και απροκάλυπτα σε ισόγειο κεντρικότατου σημείου της Ελευσίνας! Στον …
  συγκεκριμένο χώρο αναρτήθηκαν σε εμφανή σημείο γνωστά σύμβολα των ..”ιδεαλιστών” (ulkucu) όπως αυτοαποκαλούνται τα μέλη του κόμματος Εθνικιστικής δράσης, όπως ο γκρίζος λύκος, οι τρεις ημισελινοι συνοδευόμενα απο τα σχετικά συνθήματα.

  Θορυβημένοι οι κάτοικοι της περιοχής κατείγγειλαν το γεγονός στον δήμαρχο της πόλης ο οποίος κάνοντας “ ρελάνς προοδευτικότητας” στον Νομάρχη Χίου, φέρεται να καθυσήχασε τους συμπολίτες του λέγοντας πως έχουμε δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να αναρτά ότι σύμβολα θέλει..

  Σεβόμενοι απολύτως τις προοδευτικές απόψεις των τοπικών αρχόντων και προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξηγήσεως, θα θέλαμε να διευκρινήσουμε πως :
  α) το συγκεκριμένο “ σωματείο” δεν αποτελεί ΜΚΟ υπερ της προστασίας του συμπαθέστατου ζώου της στέπας,

  β) τα τσιγκελωτά μουστάκια των Τούρκων παρακρατικών δεν έχουν ουδεμία σχέση με το αντίστοιχο “ αξεσουάρ” της αμερικανικής γκέι κοινότητας.

  Η ιδεολογία του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) είναι ένα μείγμα Παντουρκισμού-Παντουρανισμού με δόσεις ισλαμισμού και εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Τον Εθνικισμό (milliyetçilik), τον Τουρκο-Ισλαμισμό (ülkücülük) και τον Παντουρκισμό (Nizam-i Alem) ο οποίος προωθεί την ιδέα ενός neue ordnung υπό την ηγεσία του Τουρκικού κόσμου.

  Ως γνωστόν η συγκεκριμένη οργάνωση διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες -στην ουσία είναι συγκοινωνούντα δοχεία- και έχει στο ενεργητικό της πλούσια ανθελληνική δράση (συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών πυρκαγιών του 1994 στην Ρόδο).
  Μετά από την εδραίωση της παρουσίας της στην Θράκη φαίνεται πώς προωθείται η εξάπλωση και σε άλλες περιοχές της χώρας με έντονη παρουσία μουσουλμανικού στοιχείου, όπως η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

  Όλως τυχαίως όχι μακριά απο τον συγκεκριμένο χώρο φιλοξενούνται 2 μουσουλμανικά τζαμιά..»

  • @Εδώ ο κόσμος καίγεται! Δεν αμφιβάλουμε ότι ο κόσμος καίγεται, και όχι μόνο για το λόγο που μας γράφεις. Όμως ιστολόγια με ειδήσεις σαν αυτή που αναφέρεις υπάρχουν πολλά. Αν αρχίσουμε να γράφουμε κι εμείς για τέτοια, τι περισσότερο θα προσφέρουμε;
   Εδώ συζητάμε για το Ισλάμ ως θρησκεία περισσότερο. Καθένας διαλέγει το αντικείμενό του.

 6. Εν τω μεταξύ, είπα να διαβάσω και το άρθρο, και…δυστυχώς παιδιά…δεν ξέρω κι εγώ απο πού σας έρχονται όλα αυτά τα ψέματα και οι λασπολογίες. Να μην είσασταν και ποτέ μουσουλμάνοι, να το καταλάβω, γιατί μπορεί να είσαι τόοοοοοοοοοοοοοοοοσο κολλημένος με κάποια αντίληψη για κάτι, επειδή δεν γνωρίζεις το αντικείμενο. Αλλά να είσαστε μουσουλμάνοι κάποτε και να τα λέτε αυτά…απλά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τουλάχιστον ανόητος πρέπει να είναι κάποιος για να το κάνει αυτό. Καλά σας τα λέει κι ο Άχμεντ Ελντίν, ή ψευτοαποστάτες είστε, ή σας έχει σαλέψει κάπου. No offence intended at all.

  • @Σεβαστιανέ, είναι ολοφάνερο ότι δεν θέλεις να μας προσβάλεις 🙂
   Αφού μας θάβεις που μας θάβεις, δείξε μας μερικά από «όλα αυτά τα ψέματα και τις λασπολογίες» που εντόπισες. Δύο ψέματα και δύο λασπολογίες ας πούμε (είμαστε ολιγαρκείς).

   • Ε, δεν μπορώ να σου φέρω απο δύο, μπορώ μόνο να σου κάνω copy/paste όλο το κείμενο, γιατί είναι γεμάτο.
    Π.χ. για το θαύμα της σελήνης, δεν θυμάμαι ποτέ κανέναν απολογητή να αρνείται πως σχίστηκε στα δύο, αφού πλέον και μέσω της επιστήμης επιβεβαιώνεται, και επιβεβαιώνεται και ιστορικά το γεγονός. Μπορεί να μη σχίστηκε όπως θα το φανταζόμασταν εμείς τώρα, αλλά σίγουρα σχίστηκε.

    «Σε γενικές γραμμές, οι μουσουλμάνοι απολογητές προσπαθούν να κουκουλώσουν τα «δύσκολα» σημεία του Κορανίου με διάφορες απατηλές εξηγήσεις:

    1) ότι αναφέρονταν σε κάποια συγκεκριμένη εποχή ή περίπτωση και μόνο (κυρίως τα επιθετικά)»

    Δεν υπάρχει τίποτα να κουκουλωθεί, νομίζω ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, απλά όταν προσπαθούν να σας εξηγήσουν τι γίνεται, κλείνετε τα αφτιά σας και δεν ακούτε, επειδή σας έχει καρφωθεί στο μυαλό η «βία στο Ισλαμ», και πρέπει απο κάπου να βγάλετε κι εσείς το επιχείρημά σας, εντάξει, κατανοητό.

    Παράδειγμα λασπολογίας και ψέματος:
    «2) Ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν γενικά επειδή το Κοράνι έχει μέσα κι άλλα με αντίθετο νόημα (συνήθως έτσι «δικαιολογούν» ό,τι δείχνει βία προς αλλόθρησκους και καταναγκασμό στη θρησκεία, επικαλούμενοι «ειρηνικά» εδάφια τα οποία όμως είναι ακυρωμένα από μεταγενέστερα βίαια, όπως τον «στίχο του σπαθιού»)»

    Δηλαδή ουσιαστικά μας λασπολογείς λέγοντας πως χρησιμοποιούμε αντιφατικά νοήματα για να δικαιολογήσουμε την βία προς αλλόθρησκους. Αφού ξέρεις τους γενικούς κανόνες, δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε όλοι σας στο να μας βγάλετε τρομοκράτες. Αμα μας πολεμήσετε, θα σας πολεμήσουμε, αμα μας ζητήσετε ειρήνη, θα σας δώσουμε ειρήνη, και Ο Θεός αγαπάει τους δίκαιους. Εμείς ποτέ δεν είπαμε πως αντιφάσκουν οι στίχοι του Κορανίου, οπότε το ένα ακυρώνει το άλλο, αντίθετα, λέμε πως πρέπει να δείς την συνολική εικόνα, και να μη πέρνεις ως ξεχωριστή κάθε λέξη, δηλαδή «σκοτώστε» «άπιστους» «όπου τους βρείτε» :Ρ

    Μου φαίνεται τουλάχιστον γελοίο το σκεπτικό σας, αυτό θέλω να πώ. Γελοίο απο την άποψη πως δεν πιστεύω καν να τα πιστεύετε κι εσείς οι ίδιοι αυτά που γράφετε, οπότε δεν καταλαβαίνω καν γιατί τα γράφετε. Κατάλαβες;

    Αχ και βαχ…

    • 1) Θαύμα σελήνης: Εγώ έχω συναντήσει μουσουλμάνους που ισχυρίζονται πως είναι αλληγορικό. Ένας ήταν και φίλος μου όταν ήμουν μουσουλμάνος. Και πρόσφατα ο saladin που δήλωνε σούφι, είχε γράψει κάτι τέτοιο εδώ («According to the Indian Muslim scholar Yusuf Ali, the moon might split again when the day of judgment approaches. He says that the verse have an allegorical meaning»). Για την ακρίβεια όλο το άρθρο γράφτηκε για τον saladin, όπως και αυτό με τον Μουχάμμαντ στο «Άσμα Ασμάτων» γράφτηκε για τη lala. πρώτα ο Θεός θα ακολουθήσει και μια παλιά παραγγελία του ‘Αποστάτη» και της «Ματούλας».
     Στείλε τα ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πράγματι η σελήνη σχίστηκε. Έχουν σχέση με κάποιον Ινδό βασιλιά;

     2) «Δηλαδή ουσιαστικά μας λασπολογείς λέγοντας πως χρησιμοποιούμε αντιφατικά νοήματα για να δικαιολογήσουμε την βία προς αλλόθρησκους.»
     Όχι! Λέω ότι κάποιοι λένε ότι «το πραγματικό Ισλάμ δεν έχει βία προς τους αλλόθρησκους, εκτός αν αυτοί πολεμούν το Ισλάμ», και σαν απόδειξη φέρνουν τα «ειρηνικά» εδάφια που όμως είναι καταργημένα. Κι εσύ κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεις; Δεν είναι όμως έτσι, γιατί το πραγματικό Ισλάμ έχει και παραέχει βία προς αλλόθρησκους, μόνο που την εφαρμόζει βάση στρατηγικής και ανάλογα με τις δυνατότητες των μουσουλμάνων. Σίγουρα υπάρχει συνολική εικόνα μέσα στην οποία όλα έχουν το ρόλο τους, που δεν είναι όμως αυτή που νομίζεις. Περισσότερα προσεχώς.

     3) «Αμα μας πολεμήσετε, θα σας πολεμήσουμε, αμα μας ζητήσετε ειρήνη, θα σας δώσουμε ειρήνη, και Ο Θεός αγαπάει τους δίκαιους.»
     Για τον πόλεμο θα πούμε αναλυτικά αργότερα γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία… Ειρήνη με τους μουσουλμάνους όταν είναι πλειοψηφία δεν υπάρχει, παρά με την υποταγή της μειοψηφίας των αλλοθρήσκων που υποχρεώνονται να πληρώνουν τζίζυα (μιλάμε για το ιστορικό ισλαμικό κράτος, όχι τα σημερινά υβρίδια). Αν όμως είναι παγανιστές και όχι «λαοί του Βιβλίου», φίδι που τους δάγκωσε, γιατί ούτε με φόρο τη βγάζουν καθαρή. Οι ‘δίκαιοι» που «αγαπάει ο Θεός», είναι βασικά οι μουσουλμάνοι. Οι άλλοι είναι βασικά «τα χειρότερα πλάσματα».

 7. Οι μουσουλμάνοι που σχολιάζουνε το βίντεο είναι πολύ αφελείς… Έτοιμοι να χάψουνε την κάθε μπούρδα φτάνει να εξυψώνει το Ισλάμ…Δόξα των Θεώ που βρεθήκανε μερικοί και το ψάξανε μόνοι τους… Ο Θεός να τους φωτίσει να γλιτώσουνε κι απ’ την ψευτοθρησκεία…

 8. Εδώ ο κόσμος καίγεται!, φαίνεται ότι αυτοί που άνοιξαν το υποκατάστημα των γκρίζων λύκων, είναι Τουρκοι που συχνάζουν στα τζαμιά. Απ’ ότι ξέρω τα ανεπίσημα τζαμιά στην Ελλάδα ανήκουν σε διάφορες εθνότητες. Ή δεν είναι έτσι; Δεν θα βγούν οι ιδιοκτήτες από το θέμα αν μας απαντήσουν νομίζω.

  Σεβαστιανέ έγραψες, ότι διαβάζεις το Κοράνι και καταλαβαίνεις ότι είναι θεόπνευστο, κι αυτό μου θύμισε κάτι. Πριν από πολλά χρόνια ένας φίλος μου μου είχε δώσει ένα βιβλίο κάποιου Λιβράνγκα. Ο πρόλογος τον παρουσίαζε κάπως σαν ημίθεο. Το βιβλίο μέσα είχε πολύ ωραία εμπνευσμένα σημεία που μου έκαναν εντύπωση. Αυτός ο άνθρωπος από τη φωτογραφία δε μου φαινόταν πνευματικός, και μου έκανε εντύπωση πώς τα έγραψε.
  Ο φίλος μου επέμενε να με πηγαίνει σε διαλέξεις στην οργάνωση που είχε μπλέξει, τη «Νέα Ακρόπολη». Του φαινόταν πολύ πνευματική ομάδα αλλά σ’ εμένα κάτι βρωμούσε. Έψαξα λοιπόν πληροφορίες γι’ αυτόν το Λιβράγκα. Ήταν ο ιδρυτής της οργάνωσης «Νέα Ακρόπολη» που ήταν σαν παρακλάδι της Θεοσοφίας, και είχε αντιγράψει διάφορα βιβλία όπως το Τάο τε Τσινγκ για να γράψει το δικό του. Έτσι η εξήγηση για τα εμπνευσμένα αποσπάσματα ήταν απλή: δεν τα είχε γράψει μόνος του, αλλά τα είχε αντιγράψει από αλλού. Η οργάνωση αυτή ήταν καθαρά στρατιωτική. Ετοίμαζε και ετοιμάζει ένα είδος στρατού, που θα βοηθήσει να μπει τάξη μέσα στο χάος που λένε ότι θα έρθει.
  Ούτε ο Μωάμεθ με πείθει για πνευματικός άνθρωπος. Κάποιος που παστώνεται με αρώματα, βάφει τα μάτια του με κολ και έχει ένα σωρό γυναίκες τι πνευματικός άνθρωπος μπορεί να είναι; Τα εμπνευσμένα αποσπάσματα του Κορανίου πολύ απλά τα πήρε έτοιμα από αλλού. Εδώ μέσα υπάρχουν στοιχεία για τους ποιητές που αντέγραφε. Και αν δεν κάνω λάθος, για κομάτια που είναι αυτούσια από εβραϊκά βιβλία.

 9. Κάποτε οι άπιστοι ειδωλολάτρες της Μέκκας ζήτησαν από τον Προφήτη και συγκεκριμένα του ζήτησαν να χωρίσει το φεγγάρι στα δύο. Ο προφήτης βέβαια δεν ήθελε να κάνει πολλά θαύματα γιατί ήθελε να δείξουν πραγματική πίστη στο μήνυμα (το Ισλάμ) που τους κήρυττε. Ωστόσο όταν τους το ζήτησε αυτό, τότε ο προφήτης προσευχήθηκε και το φεγγάρι χωρίστηκε στα δύο και το ένα μισό στάθηκε πάνω απ’ τον λόφο Σάφα ενώ το άλλο μισό στάθηκε πάνω απ’ τον λόφο Καϊκάν. Τότε ο ειδωλολάτρης Άμπου Τζαχλ είπε: “Ας περιμένουμε μέχρι να έρθουν οι άνθρωποι της αλ-Μπάντια και αν είδαν και αυτοί το φεγγάρι να χωρίζεται, τότε το θαύμα ήταν αληθινό. Αν δεν το είδαν, τότε ήταν μαγεία”. Όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι που έλεγε ο Άμπου Τζαχλ, είπαν ότι και αυτοί είχαν δει το διαχωρισμό του φεγγαριού και τότε οι ειδωλολάτρες της Μέκκας, μη θέλοντας να ρίξουν τον εγωισμό τους, είπαν: “Πόσο δυνατή είναι η μαγεία του Μουχάμμεντ” και έφυγαν κοροϊδεύοντας (Sahih al-Bukhari, book of the merits of the prophet, chapter: the demand of the pagans to the prophet to show them a miracle).

  Σε ένα σεμινάριο του Zaghlool Al–Najaar σε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας, είπε ο κύριος Ζαγκλούλ: “Το θαύμα της διαχώρησης του φεγγαριού αποδείχτηκε πρόσφατα”. Κάποιος Άγγλος μουσουλμάνος, ο Νταβούντ Μούσα, ο οποίος είναι μέλος ενός κόμματος μουσουλμάνων στην Αγγλία, είπε ότι όταν έψαχνε και ερευνούσε τις θρησκείες, ένας φίλος του του έδωσε ένα αντίγραφο του Κορανίου και αυτός (ο Νταβούντ) διάβασε το πρώτο εδάφιο της σούρας Αλ-Κάμαρ (το 54ο κεφάλαιο του Κορανίου): “Η ώρα πλησίασε και η σελήνη σχίστηκε” (Κοράνι, 54:1)

  Τότε σκέφτηκε: “Μα πότε σκίστηκε το φεγγάρι;” και από τότε δεν ξανάνοιξε το Κοράνι, μέχρι που μία ημέρα είδε στο BBC μία συζήτηση κάποιων επιστημόνων που κουβέντιαζαν σχετικά με τη σελήνη και ο παρουσιαστής της εκπομπής κατηγορούσε τους επιστήμονες ότι ξοδεύουν τζάμπα λεφτά σε έρευνες. Οι επιστήμονες όμως είπανε ότι ήτανε έκπληκτοι επειδή ανακαλύφθηκε μία πετρώδες ζώνη-στρώμα, που ξεκινούσε απ’την επιφάνεια της σελήνης και πήγαινε στα ενδότερα και η οποία θα μπορούσε να προκληθεί μόνο αν το φεγγάρι είχε χωριστεί στα δύο και μετά τα δύο του κομμάτια συγκρούονταν και “ξανακολλούσαν” μεταξύ τους. Αυτό το πέτρινο στρώμα θα μπορούσε να έχει προκληθεί μόνο απ’τη σύγκρουση αυτή.

  Τότε ο Νταβούντ έμεινε έκπληκτος και άρχισε να διαβάζει ξανά το Ιερό Κοράνι και επαναλάμβανε συνέχεια μέσα του το: “Η ώρα πλησίασε και η σελήνη σχίστηκε” (Κοράνι 54:1) και τελικά αργότερα έγινε μουσουλμάνος..

  Υπάρχει και άλλη μια ιστορία σχετική με αυτό το γεγονός. Άραβες έμποροι οι οποίοι πουλούσαν λιβάνι με σκοπό να πάρουν βαμβάκι πέρασαν απ’ την περιοχή “Μαλαμπάρ” γνωστή σήμερα και ως “Κεράλα” στην Ινδία. Εκεί συνάντησαν τον βασιλεία της περιοχής, κάποιον “Κεραμάν Περούμαλ” ή “Τσακραουάτι Φαρμάς” και του μίλησαν για τον προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ). Όταν του είπαν για το θαύμα που έγινε με το φεγγάρι που ο προφήτης διαχώρισε στα δύο, ο βασιλιάς αυτός τους είπε ότι και αυτοί (οι αστρολόγοι του βασιλειά) είχαν δει το φεγγάρι να σχίζεται στα δύο αλλά δεν ήξεραν πως είχε συμβεί αυτό.

  Τότε ο βασιλιάς ταξίδεψε μαζί με τους εμπόρους αυτούς (και με έναν ακόλουθο του) στην Αραβία, όπου και ασπάστηκε το Ισλάμ (δεν είναι σίγουρο όμως αν συνάντησε τον Προφήτη) ενώ ο ακόλουθος και υπάλληλος του παρέμεινε ινδουιστής. Στον γυρισμό πίσω στην Ινδία αρρώστησε και σταμάτησε στο λιμάνι “Σαλάλα” του Ομάν, όπου και παντρεύτηκε αργότερα μια κυρία, έκανε παιδιά και ύστερα από 11 χρόνια πέθανε και θάφτηκε εκεί (και κοντά στον τάφο του λέγεται ότι είναι ο τάφος του προφήτη Αγιούμπ/Ιώβ (αλέιχι σαλάμ). Ωστόσο, παρόλο που ο βασιλιάς Περούμαλ έμεινε στο Ομάν, έστειλε μουσουλμάνους πρεσβευτές στην Κεράλα για να διδάξουν στους ανθρώπους το Ισλάμ και έστειλε μαζί του και μια επιστολή (η οποία υπάρχει σήμερα σε κάποιο μουσείο της Ινδίας) καλώντας όσους τον εμπιστεύονταν να ασπαστούν το Ισλάμ. Τότε επίσης κτίστηκε το τζαμί της περιοχής στην Κεράλα (το πρώτο τζαμί στην Ινδία) το οποίο λέγεται “Τζαμί Κεραμάν Περούμαλ”.

  Οι απόγονοι του βασιλιά αυτού και των συγγενών του στην Ινδία λέγονται σήμερα “Η αυτοκρατορική οικογένεια Αράκκαλ” ενώ στις διάφορες μουσουλμανικές γιορτές (αλλά και σε άλλες περιπτώσεις) γίνεται μνεία του βασιλιά Κεραμάν. Κάποιοι επικριτές του Ισλάμ αμφισβητούν τα θαύμα αυτό επειδή λένε ότι ο βασιλειάς Κεράμαν έζησε 200 χρόνια μετά τον θάνατο του Προφήτη. Αυτό δεν αποδυκνύει όμως ότι το θαύμα δεν έγινε. Ο βασιλειάς και οι αστρολόγοι του είδαν τα θαύμα με το φεγγάρι. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί μάρτυρες (και άπιστοι και πιστοί) που το είδαν.

  Ο Άνας ιμπν Μάλικ (ραντιγιαλλάχου άνχου) είπε ότι οι Μεκκανοί παγανιστές ζήτησαν από τον προφήτη Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου αλέιχι ουά σαλάμ) ένα θαύμα και έτσι αυτός τους έδειξε το σχίσιμο στα δύο του φεγγαριού.
  (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 208)

  Το ίδιο είπε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Αμπμπάς (ραντιγιαλλάχου άνχου)
  (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 209)

  Το ίδιο είπε ο Αμπντουλλάχ ιμπν Μασούντ(ραντιγιαλλάχου άνχου)
  (Translation of Sahih Bukhari, Virtues and Merits of the Prophet (pbuh) and his Companions, Volume 4, Book 56, Number 830).

  Το ίδιο είπε ο Άμπου Μάμαρ (Translation of Sahih Muslim, The Book Giving Description of the Day of Judgement, Paradise and Hell (Kitab Sifat Al-Qiyamah wa’l Janna wa’n-Nar), Book 039, Number 6724) κ.α.

  Πολλοί λένε ότι ο Προφήτης μηχανεύτηκε κάτι για να παρουσιάσει ένα ψεύτικο θαύμα. Αν ήθελε ο προφήτης, ήταν πολύ εύκολο να το κάνει γιατί στις 8 του μήνα Σαουουάλ στον δέκατο χρόνο μετά την εγίρα (7/1/632 μ.Χ) πέθανε ο δίχρονος γιος του ο Ιμπραήμ. Τότε και συγκεκριμένα περίπου στις εννιά το πρωί έγινε έκλειψη ηλίου και οι μουσουλμάνοι είπανε “Ο ήλιος εξαφανίστηκε επειδή πέθανε ο γιος του Προφήτη” αλλά ο προφήτης τους απάντησε “Ο ήλιος και το φεγγάρι είναι κάτι που δείχνουν το μεγαλείο του ΑΛΛΑΧ και δεν εξαφανίζονται εξαιτείας της γέννησης ή του θανάτου κανενός..”. Θα μπορούσε ο Προφήτης να εκμεταλευτεί το γεγονός αλλά δεν το έκανε.

  Υπάρχει ακόμα ένα γεγονός το οποίο σχετίζεται με το εδάφιο “54:1” του Ιερού Κορανίου και με την αποστολή αστροναυτών στο φεγγάρι το 1969 μ.Χ. Τότε ο αστροναύτης Νιλ Άρμστρογκ λέγεται ότι έφερε μαζί του απ’ τη σελήνη 21 κιλά από πετρώματα του εδάφους της σελήνης. Η προφητεία αυτή λοιπόν εκπληρώθηκε για δεύτερη φορά (αυτή τη φορά συμβολικά) στις 21 Ιουλίου του 1969 και συγκεκριμένα στις 17:54:1 (διεθνής ώρα) όπου το αστρικό όχημα που μετέφερε τους αστροναύτες έφυγε απ’ την επιφάνεια της γης αλλά όπως βλέπουμε την ώρα, βλέπουμε ότι ο αριθμός 54 υποδηλώνει τα λεπτά και ο αριθμός 1 υποδηλώνει τα δευτερόλεπτα, δηλαδή (17):54:1 αλλά επίσης 54:1 είναι και η θέση εκείνου του εδαφίου (του 1ου εδαφίου) της 54ης σούρας (κεφάλαιου) “Αλ-Κάμαρ” Ιερού Κορανίου.

  Επίσης απ’ το εδάφιο 54:1 μέχρι το τέλος του Ιερού Κορανίου υπάρχουν 1389 εδάφια αλλά η χρονιά 1969 μ.Χ. σύμφωνα με το ισλαμικό σεληνιακό ημερολόγιο είναι το 1389. Επίσης η σούρα Αλ-Κάμαρ έχει 55 εδάφια. Αν λοιπόν βάλουμε δίπλα δίπλα τα νούμερα 55 και 1389, τότε μας βγαίνει η ημερομηνία 5/5/1389 του ισλαμικού ημερολογίου η οποία σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο είναι 20/7/1969, δηλαδή η χρονιά που το σκάφος Apollo 11 προσγειώθηκε στη γη !!!

  Επίσης αν προσθέσουμε τα ψηφία του 1389 μεταξύ τους (δηλαδή 1+3+8+9) μας κάνει 21 αλλά η ημέρα κατά την οποία οι αστροναύτες με τον Άρμστρογκ άφησαν τη σελήνη ήταν η 21η Ιουλίου. Επίσης απ’ την αρχή του Κορανίου μέχρι το εδάφιο 54:1 υπάρχουν 4845 εδάφια αλλά 4+8+4+5= 21!

  Υπάρχει και μια φήμη σύμφωνα με την οποία ο Νιλ Άρμστρογκ έγινε μουσουλμάνος αλλά η φήμη αυτή είναι μάλλον ψεύτικη.

 10. Θέλω να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα που χρησιμοποιούν οι επικριτές του Ισλάμ για να δείξουν ότι το Ιερό Κοράνι περιέχει λάθη. Για παράδειγμα κατηγορούν ότι στο Κοράνι η γη θεωρείται επίπεδη ενώ όπως ξέρουμε είναι στρόγγυλη.

  Στο Κοράνι δεν λέει ότι η γη είναι επίπεδη. Αντίθετα λέει:

  “Μα δεν βλέπουν προς τις καμήλες πώς είναι πλασμένες;
  Και προς τον ουρανό πώς είναι ανυψωμένος στα ύψη;
  Και προς τα βουνά πώς είναι στερεωμένα μόνιμα;
  Και προς τη γη πώς είναι απλωμένη επίπεδα;” (Κοράνι, 88:17-20)

  Έχει σημασία να καταλάβουμε τί εννοεί εδώ με τη λέξη “γη”, αν δηλαδή εννοεί τον πλανήτη γη ή αν εννοεί το έδαφος που πατάμε. Η γη βέβαια είναι στρογγυλή αλλά με την επίδραση της βαρύτητας εμάς μας φαίνεται επίπεδη. Αντίθετα στο ίδιο το Κοράνι λέγεται αυτό:

  “Μήπως τάχα είναι πιο δύσκολη η δημιουργία σας ή του ουρανού; Τον έχει κτίσει.
  Ύψωσε ψηλά τη σκέπη του και του έδωσε τάξη και τελειότητα.
  Προίκισε με το σκοτάδι τη νύχτα και έβγαλε τη λαμπρότητα Του.
  Μετά απ’ αυτό άπλωσε τη γη.” (Κοράνι, 79:27-30)

  Η λέξη που μεταφράζεται ως “άπλωσε” είναι η λέξη “νταχάχαα” που στα αραβικά του 7ου μ.χ. αιώνα σήμαινε κάτι που είναι απλωμένο αλλά και στρογγυλό, κάτι που περιστρέφεται γύρω απ’ τον εαυτό του και γύρω από κάτι άλλο κ.τ.λ.

  Το ίδιο λέγεται και στο:

  “Μα τη γη και Αυτόν που την έστρωσε” (Κοράνι, 91:6) όπου η λέξη που μεταφράζεται ως “έστρωσε”, είναι η λέξη “ταχάχα” από όπου προέρχεται η παραπάνω λέξη που εξήγησα.

  Λένε οι επικριτές: “Αυτά που γράφει το Κοράνι για τα βουνά είναι λάθος. Δεν λειτουργούν όλα τα βουνά σαν σφήνες, ούτε όλα τα βουνά σχετίζονται με τις τεκτονικές πλάκες της γης”.

  Αυτοί κάνουν λάθος. Το ότι δεν λειτουργούν όλα τα βουνά σαν σφήνες, ούτε όλα τα βουνά σχετίζονται με τις τεκτονικές πλάκες της γης, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βουνά τα οποία έχουν ρίζες βαθιά μέσα στο έδαφος.

  Λέγεται στο Ιερό Κοράνι:

  “Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη σαν μια πλατιά έκταση
  και τα βουνά σαν σφήνες;” (Κοράνι, 78:6-7)

  και

  “Και τοποθέτησε στη γη τα βουνά να στέκονται σταθερά, να μη πλανήσει η γη με σας και ποτάμια και δρόμους. Ίσως μπορέσετε να καθοδηγηθείτε.” (Κοράνι, 16:15).

  Η σύγχρονη θεωρία των τεκτονικών πλακών υποστηρίζει ότι τα βουνά λειτουργούν ως σταθεροποιητές στη γη. Αυτή η γνώση άρχισε να γίνεται κατανοητή ήδη από το 1960. Τα όρη διακρίνονται ανάλογα με το ύψος, τη μορφή και την προέλευση τους σε α) χαμηλά (1.000 μέτρα περίπου), β) μέσου ύψους (μέχρι 3.000 μέτρα) και γ) ψηλά (ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα). Οι σπουδαιότερες αιτίες δημιουργίας των βουνών είναι ενδογενείς, δηλαδή τεκτονικές ενώ οι εξωγενείς παράγοντες επιδρούν στη μορφολογία τους.

  Ανάλογα με την προέλευση τους τα όρη μπορούν να διακριθούν σε όρη συσσώρευσης (όπως τα ηφαίστεια) και σε βουνά που η κατασκευή τους οφείλεται σε τεκτονικές αιτίες. Οι τεκτονικές περιπτώσεις βουνών μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα “αλπινότυπα” (απλά πτυχωσιγενή βουνά και βουνά καλυμμάτων πως οι Άλπεις) και στα “γερμανότυπα” (που διακρίνονται σε “ρηξιγενή” και “ρηξιπτυχωσιγενή”).

  Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε πουθενά στο θέμα των βουνών και της γης το Κοράνι δεν κάνει λάθος.

  Λένε οι επικριτές του Ισλάμ ότι το Ιερό Κοράνι περιέχει λάθη σχετικά με την ανθρώπινη αναπαραγωγή και χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα τα παρακάτω εδάφια του Κορανίου:

  “Ας παρατηρήσει ο άνθρωπος από τί είναι πλασμένος!
  Δημιουργήθηκε από νερό χυμένο που βγήκε ανάμεσα απ’ τη μεριά της ραχοκοκαλιάς και των πλευρών.” (Κοράνι, 86:5-7)

  Λένε οι επικριτές του Ισλάμ ότι αυτά που λέγονται σ’ αυτό το εδάφιο είναι λάθος και εγώ απαντάω αμέσως.

  Εδώ λοιπόν το εδάφιο αυτό στα αραβικά (με ελληνικούς χαρακτήρες) είναι:

  “Φαλ γιάνδουρι ιλ ινσάνου μίμμα χχούλικα!
  χχούλικα μιν μάατιν ντααφίκιν
  γιάχχρουτζου μιν μπέινιλ σούλμπι ουάτ ταράαϊμπι” (Κοράνι, 86:5-7).

  Οι λέξεις που μεταφράζονται ως “της ραχοκοκαλιάς και των πλευρών” είναι οι λέξεις: “σούλμπι” (της ραχοκοκαλιάς) και “ατ ταράαϊμπι” (των πλευρών) και είναι φράσεις που έχουν συμβολικό νόημα και συμβολίζουν το γενετικό σύστημα του άντρα και τη μήτρα της γυναίκας. Έχω ένα λεξικό με μοντέρνα τουρκικά και οθωμανικά τουρκικά (που περιέχουν πολλές αραβικές λέξεις) όπου ακόμα και σήμερα με τη λέξη “σούλμπι” (ραχοκοκαλιά) συμβολικά εννοείται η λέξη “απόγονος”.

  Να πω κάτι; Και στα ελληνικά (αλλά και σε άλλες γλώσσες) υπάρχουν ιδιοματισμοί. Για παράδειγμα στα ελληνικά υπάρχει η φράση: “Βρέχει καρεκλοπόδαρα” που λέγεται όταν υπάρχει δυνατή βροχή αλλά είναι συμβολική. Το ίδιο στα αγγλικά όταν βρέχει πολύ, λέγεται η έκφραση: “It rains cats and dogs” που σημαίνει “Βρέχει γάτες και σκύλους” και σε κάθε γλώσσα θα συναντήσουμε τέτοιες ιδιωματικές εκφράσεις που σε καμία περίπτωση δε δηλώνουν κάποιο λάθος.

  Υπάρχουν επίσης και κάποια άλλα εδάφια δυσκολονόητα που χρησιμοποιούν οι επικριτές του Ισλάμ για να αποδείξουν δήθεν ότι υπάρχουν λάθη στο Ιερό Κοράνι αλλά εγώ ανέφερα απλά τα παραπάνω σαν παράδειγμα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: