Σούννα & Επιστήμη!

Σοβαρά επιστημονικά στοιχεία δεν βρίσκουμε μόνο στο Κοράνιο. Βρίσκουμε και στη Σούννα του Προφήτη, ο οποίος φρόντισε όσο ήταν κοντά μας να μας εξηγήσει εκτός από τα πνευματικά, και διάφορα ιατρικά κ.α. επιστημονικά θέματα που θα σας δείξουμε παρακάτω.

1) Πού οφείλεται η επιληψία

Λέει ο καθηγητής Φυσικής Jim Al-Khalili (εδώ http://www.youtube.com/watch?v=xMzwBSAV59M περίπου στο 6ο λεπτό): «Μια άλλη παράδοση ιατρικής καθοδήγησης ήρθε μέσα από το ίδιο το Ισλάμ. Παίρνει μερικές από τις ιδέες της από το Κοράνι και μερικές από τις συλλογές με τα λόγια του Προφήτη, τα χαντίθ. Σε ένα βιβλιοπωλείο στο Μοναστίρ [Μοναστήρι] της Τυνησίας, βρήκα το αντίτυπο ενός πολύ δημοφιλούς βιβλίου διαθέσιμου στον ισλαμικό κόσμο: Αυτό το βιβλίο λέγεται «Η Ιατρική του Προφήτη». Είναι παλιό, από τον 14ο αιώνα. … Λέει για την επιληψία, «Οι Έλληνες και ο Γαληνός πίστευαν ότι η επιληψία προέρχεται από τον εγκέφαλο. Όμως, είχαν άγνοια. Δεν αντιλαμβάνονταν την πραγματική αιτία της επιληψίας, που είναι η κατοχή του σώματος από κακά πνεύματα. Η θεραπεία για την επιληψία είναι ο εξορκισμός».»

2) Από πού προέρχεται ο πυρετός και πώς να τον αντιμετωπίζουμε.

Σαχίχ Μπουχάρι Τόμος 7, Βιβλίο 71, Αρ. 621:

Διηγήθηκε η Αΐσα: Ο Προφήτης είπε, «Ο πυρετός προέρχεται από τη ζέστη της Κόλασης, γι’ αυτό ρίξτε τον πυρετό με νερό». (Στο επόμενο χαντίθ με αριθμό 622, ο Ραφί μπιν Χαντίτζ αναφέρει ότι άκουσε ακριβώς την ίδια φράση από τον απόστολο του Αλλάχ).

Volume 7, Book 71, Number 621:

Narrated ‘Aisha:

The Prophet said, «Fever is from the heat of Hell, so abate fever with water.»

Volume 7, Book 71, Number 622:

Narrated Rafi bin Khadij:

I heard Allah’s Apostle saying, «Fever is from the heat of Hell, so abate fever with water.»

3. Τι έχει συμβεί όταν δεν ξυπνάμε για το πρωινό σαλάτ.

Σαχίχ Μπουχάρι Τόμος 2, Βιβλίο 21, Αρ. 245:

Διηγήθηκε ο Αμπντουλλά:

Ανέφεραν κάποιον στον Προφήτη (ειρήνη σ’ αυτόν) και του είπαν ότι είχε κοιμηθεί μέχρι το πρωί και δεν είχε σηκωθεί για την προσευχή. Ο Προφήτης είπε, «ο Σατανάς ούρησε στα αυτιά του».

Volume 2, Book 21, Number 245:

Narrated ‘Abdullah :

A person was mentioned before the Prophet (p.b.u.h) and he was told that he had kept on sleeping till morning and had not got up for the prayer. The Prophet said, «Satan urinated in his ears.»

4. Οι μύγες μας αρρωσταίνουν, αλλά και μας θεραπεύουν.

Σαχίχ Μπουχάρι Τόμος 4, Βιβλίο 54, Αριθμός 537:

    Ο Αμπού Χουράιρα ανέφερε: Ο Προφήτης είπε «Αν μια μύγα πέσει σ’ αυτό που πίνει οποιοσδήποτε από σας, αυτός θα ‘πρεπε να τη βουτήξει (στο ποτό που πίνει), γιατί το ένα φτερό της έχει μια αρρώστια και το άλλο έχει τη θεραπεία για την αρρώστια».

Volume 4, Book 54, Number 537:

Ερώτηση#:
2761
Ημερομηνία ερώτησης:
2/12/1998
Θέμα:
Χαντίθ: Οικιακή μύγα
Ερώτηση:
Έχω συναντήσει ένα χαντίθ που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ερμηνευθεί. Είναι το εξής:

Σαχίχ Μπουχάρι Τόμος 4, Βιβλίο 54, Αριθμός 537:

    Ο Αμπού Χουράιρα ανέφερε:Ο Προφήτης είπε «Αν μια μύγα πέσει σ’ αυτό που πίνει οποιοσδήποτε από σας, αυτός θα ‘πρεπε να τη βουτήξει (στο ποτό που πίνει), γιατί το ένα φτερό της έχει μια αρρώστια και το άλλο έχει τη θεραπεία για την αρρώστια».

Θα ήθελα να με διαφωτίσετε αναφορικά με το νόημα αυτού του χαντίθ καθώς προκαλεί τόσο μεγάλο μπέρδεμα. Επίσης, θα μου δώσετε παρακαλώ έναν σαφή ορισμό του τι είναι το τζιν και το ιφιρίτ. Το Κοράνιο λέει σε ορισμένους στίχους ότι είναι κακά, εκεί που ο Αλλάχ προετοιμάζει Κόλαση για τον άνθρωπο και τα τζιν, αλλά σε άλλο στίχο τα τζιν περιγράφονται να στήνουν αυτί στο Κοράνι και να το εκλαμβάνουν ως ένα ορθό κείμενο από τον Αλλάχ. Έχω μπερδευτεί. Θα έπρεπε να δώσουμε την ερμηνεία ότι όπως υπάρχουν δυο είδη ανθρώπων (οι αμαρτωλοί και οι δίκαιοι) έτσι υπάρχουν και δύο είδη τζιν; Επίσης, τι σημαίνουν οι αραβικές λέξεις τζιν και ιφιρίτ, και σε τι διαφέρουν; Έχω ακούσει από κάποιον ότι τα τζιν είναι το είδος στις ΄Χίλιες και μια νύχτες», αλλά φοβάμαι ότι αυτός που το είπε ήταν καφίρ. Θα το εκτιμούσα πολύ αν μου απαντούσατε.

Απάντηση: Αγαπητέ Τ., ειρήνη υμίν. Εκλαμβάνουμε το χαντίθ αναφορικά με την οικιακή μύγα όπως είναι και πιστεύουμε ότι είναι σωστό, δηλ., ότι ένα φτερό της οικιακής μύγας μεταδίδει μια νόσο και το άλλο φτερό μεταφέρει τη θεραπεία στη νόσο αυτή. Θα αποφύγουμε να δώσουμε κάποια επιστημονική ερμηνεία που επιβεβαιώνει αυτό το χαντίθ μέχρι να εντοπίσουμε το επιστημονικό άρθρο που έχει ήδη ισχυριστεί ότι έχει επιβεβαιώσει το χαντίθ.
Όσο για το θέμα των τζιν, μερικά από αυτά είναι καλά και άλλα είναι κακά. Τα Τζιν δεν είναι τα τζίνι της λαϊκής παράδοσης, είναι πλάσματα υπαρκτά που δημιουργήθηκαν από φωτιά, και πιστεύουμε στην ύπαρξή τους το ίδιο όπως πιστεύουμε στην ύπαρξη των αγγέλων που δημιουργήθηκαν από φως. Το Ιφρίτ είναι απλά ένα ισχυρό Τζιν. Ακόμα και το Κοράνι αναφέρει τη λέξη Ιφρίτ στη Σούρα αν-Ναμλ (27) στ. 39. Σας ευχαριστούμε που ρωτήσατε, κι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα.
Reference:
IslamiCity

Αν αμφιβάλλετε ότι έχει γίνει αυτή η ερωταπόκριση, ορίστε το πρωτότυπο στην αγγλική:

Question#:
2761
Question Date:
2/12/1998
Topic :
Hadith: House Fly
Question:
I have come across a particularly difficult hadith to interpret. It is the following: Sahih Bukhari Volume 4, Book 54, Number 537: Narrated Abu Huraira: The Prophet said «If a house fly falls in the drink of anyone of you, he should dip it (in the drink), for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease.» I would like for you to elucidate on the meaning of this hadith since it is so very complexing. Also would you please give me a clear definition as to what the jinn and ifirit are. The Quran says in certain verses that they are evil where Allah is preparing hell for the men and the jinn, but in another verse the jinn are depicted as giving ear to the Quran and percieving it as being a righteous text from Allah. I am confused. Should it be interpreted that just as two kinds of men (the sinful and the righteous) there are two types of jinn? Also what does the Arabic words jinn and ifirit mean and how do they differ? I have heard by someone that the jinn are the genies as in 1001 Arabian nights, but I fear that it is a kafir who has said this. Your responce would be most appreciated.
Answer:
Dear T. As-salaamu alaykum. We take the Hadith regarding the house fly as is and believe that it is correct, i.e., that one wing of a house fly carries a disease and the other one carries the cure to the disease. We will abstain from giving any scientific interpretation confirming this Hadith until we locate the scientific article that has already claimed to have confirm the Hadith.
As to the issue of Jinns, some of them are good and other ones are bad. The Jinns are not Genies, they are creatures that exist and are created of fire, and we believe in their existence the same as we believe in the existence of angels who are created from light. The Ifrit is simply a strong Jinn. Even the Qur’an mentions the word Ifrit in Surah an-Naml (27) verse 39. Thank you for asking and God knows best.
Reference:
IslamiCity

Από το 1998, οπότε τέθηκε το ερώτημα, μέχρι το τέλος του 2009 οπότε εμείς αντιγράψαμε τη σελίδα, ΔΕΝ έχει «εντοπιστεί το επιστημονικό άρθρο που επιβεβαιώνει το χαντίθ» ώστε να απαντηθεί το ερώτημα του μουσουλμάνου Τ. Δεν έχει βρεθεί απάντηση μετά από 11 ολόκληρα χρόνια! Και πώς να βρεθεί; Ποιος σοβαρός επιστήμονας θα «επιβεβαίωνε» τέτοια βλακεία; Μερικές αντιεπιστημονικές διδασκαλίες του «Προφήτη» μπορούν να «αποδειχθούν» με λίγο «μαγείρεμα». Αυτή εδώ δεν τρώγεται με τίποτα!

5. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΚΟΡΑΝΙ ΚΑΙ ΧΑΝΤΙΘ

Ένας ευγενικός Μουσουλμάνος, που προσπαθεί να μας αποδείξει ότι το Κοράνι είναι ο λόγος του Αλλάχ, γεμάτος επιστημονικά θαύματα, και αν δεν επιστρέψουμε στο Ισλάμ μας περιμένει φοβερή υπερκόσμια τιμωρία, μας έστειλε ένα άρθρο του Abduldaem Al-Kaheel που βρίσκεται (στην αγγλική) στην ιστοσελίδα http://www.kaheel7.com/eng/index.php/earth-science/70-earth-layers

Ο φίλος μας το έστειλε σε αρχείο .doc στα ελληνικά, δεν αναφέρει όμως αν έχει δημοσιευθεί σε ιστοσελίδα, και σε ποια. Ενδιάμεσα έχει και κάποιες εικόνες με τα στρώματα της γης. Αφού είχε την ευγενή καλοσύνη να αφιερώσει αυτό το χρόνο για την αιώνια σωτηρία μας, αφιερώσαμε κι εμείς αρκετό χρόνο σήμερα για να του απαντήσουμε. Θεωρούμε ότι η απάντησή μας αφορά και άλλους, γι’ αυτό και τη δημοσιεύουμε.

Το άρθρο ξεκινάει με την κλασική προπαγανδιστική εισαγωγή που προϊδεάζει τον αναγνώστη:
«Πρόκειται για ακόμη ένα θαύμα από το Κοράνι (الكريم القرأن) και την Ιερή παράδοση του Προφήτη. Θα δούμε, παρακάτω, τη συμβατότητα μεταξύ της επιστήμης και της θρησκείας μας.

Διερευνώντας τα βάθη της Γης και προσπαθώντας να αποκαλύψουν τα μυστικά της εσωτερικής δομής και σύνθεσης, οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι οι παλιοί μύθοι για τη Γη είναι επιστημονικώς αβάσιμοι

[Εδώ μικρή διακοπή για να κρατήσετε μια πρώτη σημείωση: «παλιοί μύθοι για τη Γη είναι επιστημονικώς αβάσιμοι». Συνεχίζουμε]

«Επιστήμονες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, θεώρησαν ότι η Γη αποτελείται μόνο από τρία στρώματα. Έχοντας ανακαλύψει τη σφαιρικότητα της Γης, πρότειναν ότι η σφαίρα αποτελείται από τρία στρώματα: τον πυρήνα, τον φλοιό (το μικρού πάχους στρώμα συγκριτικά με το συνολικό όγκο της Γης) και ένα τρίτο στρώμα μεταξύ των δύο, που ονομάζεται μανδύας.

Εξέλιξη των επιστημονικών δεδομένων
Ωστόσο, η θεωρία των τριών στρωμάτων δε κράτησε για πολύ, χάρη στις πρόσφατες ανακαλύψεις από την επιστήμη της Γεωλογίας. Μετρήσεις και πρόσφατες δοκιμές δείχνουν ότι η πίεση των υλικών του πυρήνα της Γης είναι τεράστια και πλησιάζει 3 εκατ. φορές την πίεση της επιφάνειας .

Κάτω από τέτοια πίεση τα υλικά μετατρέπονται σε στερεή κατάσταση, το οποίο σημαίνει ότι ο πυρήνας της Γης είναι στερεός και περιφράσσεται από ένα υγρό στρώμα στο οποίο επικρατούν συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης θερμοκρασίας. Αυτό, επίσης, σημαίνει ότι ο πυρήνας αποτελείται από δύο στρώματα – και όχι ένα, έναν στερεό εσωτερικό πυρήνα και έναν σε υγρή κατάσταση εξωτερικό πυρήνα.

Οι επιστήμονες, με κατάλληλες συσκευές μέτρησης που κατασκευάστηκαν, μπόρεσαν να παρατηρήσουν μία καθαρή διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του εσωτερικού της Γης. Ανακαλύφθηκε ένα στρώμα κάτω από τον φλοιό, που αποτελείται από πετρώματα που βρίσκονται σε συνθήκες πολύ υψηλής θερμοκρασίας. Το στρώμα αυτό είναι η Λιθόσφαιρα. Κάτω από τη Λιθόσφαιρα υπάρχουν τρία στρώματα, στα οποία επικρατούν διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας, πίεσης και θερμοκρασίας.

Έχοντας ανακαλύψει αυτά τα στρώματα, οι επιστήμονες χώρισαν τη Γη σε εφτά στρώματα. Η παρακάτω τομή δείχνει τα στρώματα, σχεδιασμένα σε κλίμακα σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης. Το επιστημονικό γεγονός ότι η Γη αποτελείται από εφτά στρώματα είναι πλέον εδραιωμένο. Διδάσκεται στα πανεπιστήμια, παρατηρείται μέσω των σεισμογραφημάτων και μέσω της μελέτης του μαγνητικού πεδίου της Γης.

Οι επιστήμονες έχουν, επίσης, βρει ότι το άτομο αποτελείται από εφτά στρώματα, το οποίο επιβεβαιώνει την ομοιομορφία της δημιουργίας γιατί το σύστημα που διέπει τη δημιουργία και όλο το σύμπαν είναι ένα. Η Γη αποτελείται από εφτά στρώματα και κάθε άτομο αποτελείται από εφτά στρώματα, επίσης.

Στο σχήμα φαίνονται τα εφτά στρώματα της Γης. Πρώτα βλέπουμε τον λεπτό φλοιό και τα τέσσερα στρώματα του μανδύα τα οποία αυξάνονται σταδιακά σε πάχος. Ακολουθεί ο υγρός εξωτερικός πυρήνας και μετά ο στερεός εσωτερικός πυρήνας.

Τα στρώματα της Γης διαφέρουν ριζικά στη σύνθεση, την πυκνότητα, τη θερμοκρασία και το υλικό. Συνεπώς η Γη δεν αποτελείται από ένα ή τρία τα στρώματα, όπως πιστευόταν παλαιότερα. Η θεωρία των εφτά στρωμάτων είναι σχετικά νέα και δεν υπήρχε την εποχή που αποκαλύφθηκε το Κοράνι. Επιστήμονες, τον 21ο αιώνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Γη αποτελείται από εφτά στρώματα, αλλά τι λέει το Κοράνι για το θέμα;

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ

Για τα εφτά στρώματα των Ουρανών και της Γης, ο Allah λέει στο Ιερό Κοράνι:

Quran / Sura 67 : Surat al-Mulk ( الملك‎ سورة)- H εξουσία, ayat 3
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

Allathee khalaqa sabAAa samawatin tibaqan

Αυτός (Allah) Ο Οποίος δημιούργησε εφτά ουρανούς, σε αλλεπάλληλα στρώματα

Quran / Sura 65 : Al Tallaq (الطلاق‎ سورة) – Tο διαζύγιο, ayat 12
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

Allahu allathee khalaqa sabAAa samawatin wamina al-ardi mithlahunna

“Ο Allah είναι Αυτός που δημιούργησε εφτά ουρανούς και τη Γη όπως αυτούς”

Ο πρώτος στίχος (Al Mulk) αναφέρεται στα δύο χαρακτηριστικά των ουρανών: τον αριθμό (7) και την διάταξή τους (αλλεπάλληλα στρώματα). Ο δεύτερος στίχος (Al Talaaq) βεβαιώνει την ομοιότητα ανάμεσα στη Γη και στους ουρανούς (και τη Γη όπως αυτούς). Έτσι όπως οι ουρανοί αποτελούνται από εφτά στρώματα, με τον ίδιο απαράλλακτο τρόπο και η Γη αποτελείται από εφτά στρώματα.

Ας αναλογιστούμε την έκφραση που αναφέρεται παραπάνω «αλλεπάλληλα  στρώματα». Υποδηλώνει τη διάστρωση της Γης, και είναι ακριβώς αυτό που οι επιστήμονες της εποχής μας έχουν ανακαλύψει. Μπορούμε να δούμε ότι στο Κοράνι (الكريم القرأن), έχει προσδιοριστεί η δομή της Γης, που διαχωρίζεται σε στρώματα, και έχει, επίσης, προσδιοριστεί ο αριθμός αυτών των στρωμάτων, που είναι εφτά. Με άλλα λόγια το Κοράνι έχει δώσει μια ακριβή περιγραφή του εσωτερικού της Γης…»

[και πάλι μικρή διακοπή εδώ για τη δεύτερη σημείωση: «το Κοράνι έχει δώσει μια ακριβή περιγραφή του εσωτερικού της Γης.» Συνεχίζουμε]

«…και έχει προηγηθεί των επιστημόνων του 21ου αιώνα κατά 14 αιώνες στην απόδειξη του ιδίου γεγονότος. Δεν είναι ένα λαμπρό θαύμα από το Κοράνι;

Τι λένε τα Hadith

Μελετώντας τα Ahadith του Προφήτη Mουχαμμαντ (Ειρηνη σε αυτον) θα βρούμε ένα που βεβαιώνει την ύπαρξη των εφτά στρωμάτων της Γης σε διάταξη ομοκεντρική και σε αλλεπάλληλα στρώματα.

[Μικρή διακοπή για την 3η σημείωση: Παρακαλούμε να θυμάστε ότι ένα χαντίθ «βεβαιώνει την ύπαρξη των εφτά στρωμάτων της Γης σε διάταξη ομοκεντρική και σε αλλεπάλληλα στρώματα.» Θα μας χρειαστεί στη συνέχεια ]

O Προφήτης (ειρηνη σε αυτον) λέει: «όποιος σφετερίζεται έστω μια σπιθαμή της γης, ο λαιμός του θα περικυκλώνεται εξαιτίας αυτού με την γη χ 7 » (αφηγείται ο Al Bukhari). Εδώ ο Προφήτης δίνει ακόμη ένα χαρακτηριστικό των στρωμάτων, την περικύκλωση, λέγοντας (θα περικυκλώνεται) και έτσι ακριβώς μοιάζουν τα στρώματα, είναι ομόκεντρα και το κάθε ένα περικυκλώνει το στρώμα που βίσκεται από κάτω του.

[Μικρή διακοπή για τις επόμενες σημειώσεις:

4η σημείωση: Προσέξτε τις υπογραμμισμένες φράσεις για το χαρακτηριστικό της περικύκλωσης των στρωμάτων, που κατά τον συγγραφέα δίνει ο Προφήτης.

5η σημείωση: Ο συγγραφέας μας λέει ότι αυτό το επιστημονικότατο χαντίθ βρίσχεται στη συλλογή του Μπουχάρι, αλλά δεν δίνει περισσότερα στοιχεία για το πού ακριβώς, ούτε μας το δίνει ολόκληρο.]

Φτάνουμε πια στο τέλος, όπου η προπαγάνδα συνοψίζεται για να την εμπεδώσουμε καλύτερα. Όσοι έχουν εξοικείωση με προπαγανδιστικά φυλλάδια των Μαρτύρων του Ιεχωβά θα βρουν ότι οι τελευταίες φράσεις κάτι τους θυμίζουν:
«Και εδώ έχουμε την εξής ερώτηση : Δεν είναι ένα εκπληκτικό θαύμα του Προφήτη; Το Hadith όχι μόνο προσδιορίζει τον αριθμό των στρωμάτων της  γης, εφτά, και τη διάταξη αυτών των στρωμάτων, αλλά επίσης, φέρει και την ένδειξη της σφαιρικότητας της Γης.

Από αυτό το άρθρο βλέπουμε ότι το Ιερό Κοράνι και τα ahadith πλησιάζουν αυτά τα γεγονότα για τη Γη, πολύ πριν το κάνει η σύγχρονη επιστήμη. Το Κοράνι μας έχει δώσει την ακριβή περιγραφή της εσωτερικής δομής της Γης (αλλεπάλληλα στρώματα) και επίσης μας έχει δώσει τον ακριβή αριθμό αυτών των στρωμάτων, εφτά, ενώ στους επιστήμονες πήρε πολύ χρόνο να καταλήγουν και να αναθεωρούν θεωρίες για να έρθουν τελικά στο ίδιο συμπέρασμα. Τόσο εξυψωμένος είναι ο Allah που λέει το Ιερό Βιβλίο του : «και στη γη υπάρχουν οιωνοί για αυτούς που η πίστη τους είναι διασφαλισμένη – και επίσης στους εαυτούς σας,δεν μπορειτε λοιπον να δειτε; (Al Thariaat: 21-22).»

Και τώρα που κάνατε κουράγιο να διαβάσετε όλα αυτά, ας δούμε και τις σημειώσεις που κρατούσαμε τόση ώρα, αρχίζοντας από την τελευταία: Ότι ο συγγραφέας δεν μας δίνει το περίφημο χαντίθ. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε τα σχετικά χαντίθ, που είναι παραπάνω από ένα, και σας δίνουμε μεταφρασμένη στα ελληνικά την επίμαχη φράση του καθενός, και ολόκληρο το κείμενο στα αγγλικά – με το μεταφρασμένο κείμενο τονισμένο – στην υποσημείωση από κάτω:

Τόμος 4 Βιβλίο 54 Αρ. 417: «Ο κάθε άνθρωπος που παίρνει ακόμα και μια σπιθαμή γης άδικα, ο λαιμός του θα περιτριγυριστεί (κυκλωθεί) από αυτή (τη γη που πήρε άδικα) κάτω στις επτά γαίες».[1]

Τόμος 4 Βιβλίο 54 Αρ. 418:

«Καθένας που παίρνει ένα κομμάτι γης άδικα θα βουλιάξει κάτω στις επτά γαίες την Ημέρα της Ανάστασης».[2]

Τόμος 4, Βιβλίο 54, Αρ. 420: «Αν κάποιος πάρει μια σπιθαμή γης άδικα, ο λαιμός του θα περιτριγυριστεί (κυκλωθεί) από αυτήν (τη σπιθαμή) κάτω στις επτά γαίες την Ημέρα της Ανάστασης».[3]

Τώρα που τα είδαμε όλα, θυμηθείτε παρακαλούμε τις προηγούμενες σημειώσεις: Ότι το χαντίθ «βεβαιώνει την ύπαρξη των εφτά στρωμάτων της Γης σε διάταξη ομοκεντρική και σε αλλεπάλληλα στρώματα», και ότι «ο Προφήτης δίνει ακόμη ένα χαρακτηριστικό των στρωμάτων, την περικύκλωση, λέγοντας (θα περικυκλώνεται) και έτσι ακριβώς μοιάζουν τα στρώματα, είναι ομόκεντρα και το κάθε ένα περικυκλώνει το στρώμα που βίσκεται από κάτω του.» Πού υπάρχουν αυτά τα πράγματα στα χαντίθ που διαβάσατε μόλις τώρα; ΠΟΥΘΕΝΑ. Ούτε ομοκεντρική διάταξη υπάρχει, ούτε και περικυκλώνεται ο λαιμός του σφετεριστή γης με τη γη επί 7. Ο λαιμός περικυκλώνεται με το κομάτι γης που σφετερίστηκε, σαν να ήταν ας πούμε κασκόλ, και στις 7 γαίες γκρεμίζεται απλώς. Και ξέρετε γιατί γκρεμίζεται κάτω στις 7 γαίες; Γιατί και οι 7 είναι όχι ομοκεντρικές αλλά επίπεδες! Όπως φαίνεται ολοκάθαρα από το επόμενο χαντίθ

Τόμος 4, Βιβλίο 54, Αρ. 421: Διηγήθηκε ο Abu Dhar: Ο προφήτης με ρώτησε κατά την ώρα της δύσης του ήλιου, «Ξέρεις πού πάει ο ήλιος (την ώρα της δύσης); Απάντησα, «Ο Αλλάχ και ο Απόστολός Του ξέρουν καλύτερα». Είπε, «Πηγαίνει (δηλ. ταξιδεύει) μέχρι που κάνει εδαφιαία προσκύνηση κάτω από το Θρόνο και παίρνει την άδεια να ανατείλει ξανά, και του επιτρέπεται και τότε (θα έρθει μια ώρα που) θα έρθει να κάνει εδαφιαία προσκύνηση αλλά η προσκύνησή του δεν θα γίνει αποδεκτή, και θα ζητήσει την άδεια να πάει στην πορεία του αλλά δεν θα του δοθεί, αλλά θα διαταχθεί να επιστρέψει από κει που ήρθε κι έτσι θα ανατείλει από τη δύση.[4]

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ήλιος πηγαίνει από τη μια κατεύθυνση στην άλλη, κινούμενος μεταξύ δύο σημείων, όπως ακριβώς τον παρουσιάζει το γεωκεντρικό σύστημα με την επίπεδη γη.

Υπάρχουν στο Κοράνιο εδάφια που δείχνουν ακόμη πιο παραστατικά ότι η γη είναι επίπεδη.

Κοράνιο 13:3 Είναι αυτός που άπλωσε τη γη ευθεία προς μία κατεύθυνση
Κοράνιο 20:53 Αυτός που έχει κάνει για σας τη γη σαν χαλί που απλώνεται
Κοράνιο 88:20 Και τη γη – πώς απλώθηκε;

Αφού λοιπόν η γη είναι επίπεδη σύμφωνα με το Κοράνιο, πώς τα επτά της «στρώματα, είναι ομόκεντρα και το κάθε ένα περικυκλώνει το στρώμα που βρίσκεται από κάτω του»;

Αλλά το πράγμα δεν σταματάει εδώ. Για τις 7 γαίες υπάρχουν κι άλλα χαντίθ. Σε ένα από αυτά ο Μουχάμμαντ λέει: «Ξέρετε τι είναι από κάτω σας;» Με το που απάντησαν ότι ο Αλλάχ και ο αγγελιαφόρος του (ερήνη σ’ αυτόν) ήξεραν καλύτερα, είπε, «είναι η γη.» Μετά ρώτησε: «Ξέρετε τι είναι κάτω από αυτήν;» Με το που απάντησαν ότι ο Αλλάχ και ο αγγελιαφόρος του (ερήνη σ’ αυτόν) ήξεραν καλύτερα, είπε, «Κάτω από αυτήν είναι μια άλλη γη κι ανάμεσά τους έχουν ταξίδι 500 ετών», και συνέχισε έτσι μέχρι που μέτρησε επτά γαίες με ένα ταξίδι 500 ετών ανάμεσα στο κάθε ζευγάρι.» [5] (Στο ίδιο χαντίθ λέει και για τους επτά ουρανούς με τους οποίους θα ασχοληθούμε σύντομα.)

Ο Αλ-Τάμπαρι αποδίδει στον b. Sahl b. ‘Askar-Isma’il b. ‘Abd al-Karim-Wahb, παρόμοια αφήγηση, μόνο που σε αυτήν ο Μουχάμαντ δεν λέει για 500 χρόνια απόσταση, αλλά για ωκεανούς που χωρίζουν τις 7 γαίες-νησιά μεταξύ τους.[6] (Εδώ βασίζονται άλλοι που ισχυρίζονται ότι οι 7 γαίες είναι 7 ήπειροι.)

Για τους κατοίκους των 7 γαιών κάντε έναν κόπο να διαβάσετε το άρθρο μας εδώ, και θα καταλήξετε στην πρώτη σημείωση: Ότι «παλιοί μύθοι για τη Γη είναι επιστημονικώς αβάσιμοι». Το Κοράνι και τα χαντίθ αναφέρονται σε παλιούς μύθους. Οποιαδήποτε ομοιότητα που έχουν σημεία αυτών των μύθων με την επιστημονική πραγματικότητα είναι μόνο μερική και αποσπασματική, κι όταν τους διαβάσουμε ολόκληρους η δήθεν «επιστημονικότητά» τους καταρρίπτεται. Αυτοί που γράφουν τα παραπλανητικά και προπαγανδιστικά αυτά κείμενα, εφόσον έχουν μια σφαιρική γνώση της ισλαμικής γραμματείας, γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα ΔΕΝ είναι αλήθεια αυτά που γράφουν. Απλά ο σκοπός τους είναι να μαζέψουν καινούργιους πιστούς για τη θρησκεία τους, και να κρατήσουν αυτούς που ήδη έχουν.

Φίλε μουσουλμάνε που διαβάζεις, σε ευχαριστούμε για την αποστολή του κειμένου και εκτιμούμε την ευγενική σου πρόθεση να μας σώσεις από την κόλαση του Αλλάχ. Εκτίμησε κι εσύ την πρόθεσή μας να σου ανοίξουμε τα μάτια, ώστε να μη σε πιάνουν κορόιδο.


[1] Volume 4, Book 54, Number 417: Narrated Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith: from Abu Salama bin ‘Abdur-Rahman who had a dispute with some people on a piece of land, and so he went to ‘Aisha and told her about it. She said, “O Abu Salama, avoid the land, for Allah’s Apostle said, ‘Any person who takes even a span of land unjustly, his neck shall be encircled with it down seven earths.’ “[2] Volume 4, Book 54, Number 418: Narrated Salim’s father: The Prophet said, “Any person who takes a piece of land unjustly will sink down the seven earths on the Day of Resurrection.”

[3] Volume 4, Book 54, Number 420: Narrated Said bin Zaid bin Amr bin Nufail: That Arwa sued him before Marwan for a right, which she claimed, he had deprived her of. On that Said said, “How should I deprive her of her right? I testify that I heard Allah’s Apostle saying, ‘If anyone takes a span of land unjustly, his neck will be encircled with it down seven earths on the Day of Resurrection.”

[4] Volume 4, Book 54, Number 421: Narrated Abu Dhar: The Prophet asked me at sunset, “Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?” I replied, “Allah and His Apostle know better.” He said, “It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah: “And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing.” (36.38)

[5] «Narrated AbuHurayrah: While Allah’s Prophet (peace be upon him) and his companions were sitting clouds came over them and Allah’s Prophet (peace be upon him) asked, “Do you know what these are?” On their replying that Allah and His Messenger knew best, he said, “These are the clouds (anan), these are the water-carriers of the Earth, which Allah drives to people who do not thank Him or call upon him.” He then asked, “Do you know what is above you?” On their replying that Allah and His Messenger (peace be upon him) knew best, he said, “It is the firmament, a ceiling which is guarded and waves which are kept back.” He then asked, “Do you know what is between you and it?” On their replying that Allah and His Messenger (peace be upon him) knew best, he said, “Between you and it are five hundred years.” He then asked, “Do you knew what is above that?” On their replying that Allah and His Messenger (peace be upon him) best he said, “Two heavens with a distance of five hundred years between them.” He went on speaking like that till he counted seven heavens, the distance between each pair being like between Heaven and Earth. He then asked, “Do you know what is above that?” On their replying that Allah and His Messenger (peace be upon him) knew best, he said, “Above that is the Throne, and the distance between it and the (seventh) heaven is the same as that between each pair of heavens.” He then asked, “Do you know what is below you?” On their replying that Allah and His Messenger (peace be upon him) knew best, he said, “It is the earth.” He then asked, “Do you know what is under that?” On their replying that Allah and His Messenger (peace be upon him) knew best, he said, “Under it there is another Earth with a journey of five hundred years between them,” and so on till he had counted seven earths with a journey of five hundred years between each pair. He then said, “By Him in Whose hand Muhammad’s soul is, if you were to drop a rope to the lowest earth it would not pass out of Allah’s knowledge.” He then recited, “He is the First and the Last, the Outward and the Inward, and He is omniscient.” (Tirmidhi commented that Allah’s Messenger’s recitation of the verse indicates that it would go down within Allah’s knowledge, power and authority, for Allah’s knowledge, power and authority are everywhere, while He is on the Throne, as He described Himself in His Book.) (Al-Tirmidhi Number 1513)»

[6] According to Muhammad b. Sahl b. ‘Askar-Isma’il b. ‘Abd al-Karim-Wahb, mentioning some of his majesty (as being described as follows): The heavens and the earth and the oceans are in the haykal, and the haykal is in the Footstool. God’s feet are upon the Footstool. He carries the Footstool. It became like a sandal on His feet. When Wahb was asked: What is the haykal? He replied: Something on the heavens’ extremities that surrounds the earth and the oceans like ropes that are used to fasten a tent. And when Wahb was asked how earths are (constituted), he replied: They are seven earths that are FLAT and islands. Between each two earths, there is an ocean. All that is surrounded by the (surrounding) ocean, and the haykal is behind the ocean. (History of Al-Tabari-General Introduction and From the Creation to the Flood, Volume 1, trans. Franz Rosenthal [State University of New York Press, Albany 1989], pp. 207-208)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Κοράνιο & Επιστήμη!

4 Σχόλια

  1. Ποια είναι τα αίτια της αποτυχίας του Ισλάμ και των Αράβων; Άραβας φιλόσοφος τα ομολογεί.

  2. Άραβας φιλόσοφος ταυτοποιεί τα αίτια της αποτυχίας των Αράβων και του Ισλάμ.

  3. ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΑΣΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΦΑΤΙΜΑ ΜΕΡΚΕΛ!

  4. «Οι Ρωμιοί έχουν το νοστιμότερο αίμα. Ήρθαμε για να το πιούμε.» ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: