Τα άστρα φτιάχτηκαν για να χτυπάνε τους δαίμονες!

Άλλη μια αποκάλυψη που κάνει το Κοράνι, είναι ο λόγος για τον οποίο φτιάχτηκαν τα άστρα.

Σούρα 67:5: [Λέει ο Αλλάχ] Κι έχουμε πράγματι στολίσει τον κατώτερο ουρανό (τον χαμηλότερο), με λαμπτήρες (αστέρια) και τα έχουμε κάνει βλήματα για (να διώχνουν μακριά) τους δαίμονες, που γι’ αυτούς έχουμε ετοιμάσει τα βασανιστήρια της φλογερής φωτιάς.

Σχόλια στο Tafsir al-Jalalayn (http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=67&tAyahNo=5&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2)
Κι αλήθεια έχουμε στολίσει τον κατώτερο ουρανό, αυτόν που είναι πιο κοντά στη γη, με λαμπτήρες, με άστρα, και τα έχουμε κάνει βλήματα κατά των διαβόλων, αν (προσπαθήσουν να) κρυφακούσουν, και σ’ αυτή την περίπτωση ένας μετεωρίτης φωτιάς αποκολλάται από το άστρο, όπως ακριβώς παίρνουμε μια δάδα από τη φωτιά, και είτε σκοτώνει εκείνο το τζίνι είτε του αφαιρεί τις αισθήσεις του. Δεν φεύγει το ίδιο το άστρο από τη θέση του. Κι έχουμε προετοιμάσει γι’ αυτούς την τιμωρία της φλογερής φωτιάς.

(Αγγλικό κείμενο: And verily We have adorned the lowest heaven, the one closest to the earth, with lamps, with stars, and made them missiles against the devils, should they [attempt to] listen by stealth, in which case a meteor of fire detaches itself from the star, just like a brand is taken from a fire, and either kills that jinn or deprives him of his senses: it is not that the star itself is displaced from its position; and We have prepared for them the chastisement of the Blaze, the ignited Fire.)

Τα ίδια λέει και η εξήγηση του Ιμπν Αμπάς (http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=67&tAyahNo=5&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2) η οποία έχει πιο πολλές λεπτομέρειες για το τι κακό κάνουν τα άστρα στους διαβόλους: άλλοι από αυτούς μαγεύονται, άλλοι σκοτώνονται κι άλλοι καίγονται.

(Αγγλικό κείμενο: «And verily We have beatified the world’s heaven) the first heaven (with lamps) with stars, (and We have made them) i.e. the stars (missiles for the devils) such that some of them become bewitched, some are killed while others are burnt, (and for them) for the devils (We have prepared) in the Hereafter (the doom of flame.»)